دانلود پایان نامه

شامل اقدامات تامینی، اقدامات تربیتی و اصلاحی، اقدامات رفاهی و مراقبت بعد از خروج می باشد.
– اقدامات تامینی شامل: پذیرش و تشخیص، اسکان، ملاقات، اقدامات حمایتی، بهداشت، درمان و تغذیه؛
– اقدامات تربیتی و اصلاحی شامل: مددکاری، فرهنگی و آموزشی- روانشناسی؛

– اقدامات رفاهی شامل: برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، سیاحتی، برگزاری رقابتهای ورزشی و استفاده از امکانات استخر و ورزشگاه…؛
– مراقبت بعد از خروج هم شامل: اقدامات روانشناسی و مددکاری بعد از خروج از کانون، خانه های حمایتی که تامینکننده نیازهای عاطفی،آموزشی،مالی و… می باشد.
کانون اصلاح و تربیت به طور متوسط 250 الی 270 مددجو را در خود جای می دهد و بر حسب سن و نوع جرم به پنج گروه تقسیم می نماید. هر مددجو با توجه به میزان تحصیلات و علاقه در یکی از کارگاههای موجود در کانون تحت آموزش قرار گیرد. مدیر کانون به پیشنهاد مدیر کل زندانهای هر استان و با تایید رئیس سازمان زندانها منصوب میشود که مدیریت و سیاست گزاریهای کانون و سایر وظایف و اختیاراتی که در طول فصل به آن اشاره خواهیم کرد را به عهده دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس ماده 19 آیین نامه قانونی و مقررات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،«کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن دارند.» از مهمترین آثار تاسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی مجرمان زیر 18 سال ازمجرمان بزرگسال و برنامه های ویژه برای اصلاح و تربیت برای بازگرداندن مجدّد به جامعه است. با توجه به اینکه بزهکاری پدیدهای زیستی، روانی و اجتماعی است و نظر به این که عوامل اجتماعی نقش موثری در ارتکاب و رفع آن دارند، به همین جهت اداره کانون بر مبنای مشارکت می باشد.کانون اصلاح و تربیت از 4 قسمت مجزا تشکیل شده است. هر قسمت با توجه به کارکنان و متخصصان وظایف مختلفی را بر عهده دارند. در هر قسمت اطفال بر حسب سن، با رعایت تبصره ذیل ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار و سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر جرم و درجه تربیتپذیری طبقه بندی خواهند شد. قسمت های مختلف کانون عبارتند از:
قسمت نگهداری موقت
واحد پذیرش و تشخیص و تحیقات جرم شناسی
قسمت آموزش
قسمت زندان (اندرزگاه)
در ادامه به بررسی هر یک از قسمت ها به طور تفصیلی خواهیم پرداخت.
الف-قسمت نگهداری موقت
اطفال بزهکاری که تصمیم قطعی قضایی آنها اتخاذ نشده و هم چنین اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی برای اتخاذ تصمیم قطعی لازم بداند به قسمت نگهداری موقت فرستاده میشود. در این مرحله فرد فقط متهم به ارتکاب جرم می باشد و تحقیقات قضایی برای اثبات و یا رد اتهام ادامه دارد. این واحد از افراد انتظامی تشکیل شده و وظیفه حفظ امنیّت و نظم کانون را بر عهده دارند. در این قسمت برنامه اصلاحی و تربیتی برای فرد بازداشت شده در نظر گرفته نشده است و علّت آن هم این است که فرد در این مرحله محکوم به ارتکاب جرم نشده است تا با توجه به آن اقدامات اصلاحی و طبقه بندی در نظر گرفته شود. همچنین اطفالی که توسط واحد پذیرش و تشخیص فراخوانده نشدهاند، تحت نظر واحد انتظامات به صورت انفرادی در قسمت نگهداری موقت تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری می شوند.در واقع نگهداری اطفال در این قسمت نوعی تدبیر احتیاطی و همانند بازداشت موقت بزرگسالان باید تلقی نمود. اگر مدت نگهداری طفل یا نوجوان به علت انجام تحقیقات مقدماتی و یا با توجه به اهمیّت جرم یا ضروری بودن انجام تحقیقات طول بکشد، میتوان در این مرحله برای آنها پرونده شناسایی و شخصیت تشکیل داد. از نظر اجرای ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، توسط مددکاران اجتماعی کانون درباره ی سوابق خانوادگی، اجتماعی و خصوصیات اخلاقی طفل تحقیقات لازم انجام خواهد شد و از نظر جسمانی، روانی، قدرت فراگیری و استعداد حرفه ای به وسیله متخصّص کانون مورد معاینه قرار خواهد گرفت.
مجموعه سوابق جمع آوری شده در شورایی با حضور مدیر کانون و متخصصانی که از طفل معاینه به عمل آوردهاند مورد بررسی قرار خواهند داد. گزارش نهایی که متضمّن خصوصیّات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره وی خواهد بود در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد و نسخه دیگر در پرونده وی در کانون باقی خواهد ماند. در این پرونده تصمیمات دادگاه و گزارشهای واصله مربوط به طفل و نتیجه تحقیقات و معایناتی که از طرف مددکاران اجتماعی و متخصصین تهیه میشود نگهداری خواهد شد. پرونده مزبور شامل دو قسمت قضایی و اجتماعی خواهد بود.هرچند به علت کم بودن مدت نگهداری طفل در این قسمت امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی به طور معمول ممکن نمیسازد، اما با توجه به شرایط سنی، درجه استعداد و توانایی طفل می توان او را تحت تعلیم و تربیت حرفه ای و تحصیلی قرار داد.
ب- قسمت پذیرش،تشخیص و تحقیقات جرم شناسی
واحد پذیرش و تشخیص آن بخش از کانون است که مددجو در بدو ورود با برگ قرار یا محکومیتی که توسط مراجع قضایی صادر شده تحویل این بخش میشوند. مدت نگهداری مددجویان در بخش نگهداری موقت یک هفته میباشد و در مدت این یک هفته، مسئولین این واحد با همکاری مددکاران و پزشکان و روانپزشکان و… درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی، آزمایش پزشکی، آزمایش روانشناسی، میزان یادگیری و استعدادحرفهای مددجو تحقیق مینمایند، که مطابق ماده 9 آیین نامه اجرای کانون اصلاح و تربیت «روز و ساعت ورود و خروج طفل در دفتر کانون و پرونده آنها ثبت و منعکس خواهد شد و در بدو ورود اشیائی را که اطفال همراه خواهد داشت به بایگانی که برای نگهداری آنها اختصاص داده شده ضمن ثبت اشیای مزبور سپرده پس از پایان دوره توقف هنگام خروج از کانون به آنها مسترد و یا در مقابل اخذ رسید به والدین آنها داده خواهد شد».
1-آشنا کردن با مقررات کانون
در اجرای ماده 44 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 20/9/84 ریاست قوه قضاییه و دستور العمل ریاست سازمان زندانها و با تکیه بر اصول و حقوق انسانی و رعایت حداقل استاندارهای رفتار با کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و با مشارکت کارشناسان کانون اصلاح و تربیت، کتابچه ای با عنوان حقوق شهروندی تدوین گردیده و در بدو ورود و بعد از انجام پذیرش در اختیار هر مددجو قرار داده میشود، تا با حقوق و وظایف خود در مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت آشنا گردد.کلیه قواعد و مقررات داخل کانون در این کتابچه جمعآوری شده است که به مددجو میآموزد که در مدت اقامت چه کارهایی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید خودداری نماید. قبل از اینکه کتابچه حقوق شهروندی در اختیار مددجو قرار بگیرد مدیر کانون اصلاح و تربیت یا معاون او با مددجویان جدیدالورود در محل نگهداری موقت ملاقات میکنند و به طور شفاهی با قوانین و مقررات کانون آنها را آشنا میکنند. لزوم رعایت مقررات، نظم و حسن سلوک با دیگران را به آنها توجیه مینمایند و مزایای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را برای آنها شرح میدهند. برخورد اوّلیه مسئولین اثر عمیقی در روحیه مددجویان تازه وارد دارد. رفتار مسئولین باید توام با احترام و آمریت و عطوفت باشد و از هرگونه توبیخ، هتک حرمت و تبعیض خودداری نمایند. از جمله حقوق و تکالیفی که در کتابچه حقوق شهروندی برای مددجویان مقرر شده است عبارتند از:
– عدم نگهداری اشیا ممنوعه تا وقتی در کانون اقامت دارند که شامل: سیگار، فندک، پول، الکل، بطری شیشهای و … است.
– نحوه مکاتبه با محیط خارج از کانون و هم چنین نحوه ملاقات با اعضای خانواده و چگونگی اعطای مرخصی.
– چگونگی شرکت در کلاسهای آموزشی و کارگاههای فنی و حرفهای در کانون و رعایت نظم و انضباط در محیط آموزشی و خوابگاه.
– رعایت نظافت خوابگاه، داشتن وضعیت ظاهری و پوشش مناسب.
– نحوه مراقبتهای پزشکی و روانپزشکی و آزمایشهای مواد و برگزاری کلاسهای مشاوره توسط روانشناسان و مددکاران اجتماعی.
– چگونگی اعلام شکایت و اعتراض به کارکنان و وضعیت موجود در کانون به مدیر کانون اصلاح و تربیت و نحوه رسیدگی توسط مدیر کانون.
– آشنایی با مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت و چگونگی تنبیهات انضباطی در صورت رفتار مغایر با قوانین و مقررات کانون.
– قوانین مربوط به رفت و آمد در محوطه و قسمت های مختلف کانون و نحوه ملاقات با مدیر کانون.
– مشاوره قضایی و خدمات معاضدتی در صورتی که فرد در مورد پرونده قضایی و یا شرکت در شورای انضباطی نیاز به وکیل داشته باشد میتواند از وکلای افتخاری استفاده نماید و همچنین به منظور آشنایی با حقوق خود و پاسخگویی به مشکلات قضایی میتواند با وکلای افتخاری و یا قاضی ناظر مستقر در کانون اصلاح و تربیت ملاقات نماید.
– آشنایی با نوع تنبیهات انضباطی که در صورت رفتار مغایر با قوانین و مقررات کانون در مورد فرد اجرا خواهد شد. حق حضور در شورای انضباطی و دفاع از خود و همچنین نحوه اعتراض به تصمیمات شورای انضباطی و چگونگی اجرای رای شورای انضباطی و نحوه محاکمه و بازجویی.
– آشنایی با حقوق و تکالیف در خوابگاه، سالن غذاخوری، سالن ورزش، استخر و اردوهای تفریحی و زیارتی.
2- تشکیل پرونده شخصیت
تلفظ واژه انگلیسی(observation) و در لغت به معنای معاینه و مشاهده میباشدو اصطلاحاً عبارت است از مجموعه تحقیقات و آزمایش های جامعهشناختی، روانشناختی و فیزیولوژیکی که برای شناخت شخصیت بزهکار به کار میرود. مجموعه این آزمایشهای مستند و مکتوب را پرونده شخصیت (ابزرواسیون) مینامند.
مجموع تحقیقات و بررسیها و آزمایشهایی که برای شناسایی شخصیت یک فرد به کار میرود پرونده شخصیت نامیده میشود. موسّسین مکتب تحقّقی، بررسی وضع اجتماعی مجرمین و افراد در حالت خطرناک را تاکید کرده و اعتقاد داشتند که طرز زندگی افراد، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی(محیط تحصیلی، محیط کار، مسکن، محیط تفریح، دوستان و همسایه ها و…) و انگیزه ارتکاب جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. تحت تاثیر افکار و عقاید دکترین مکتب تحقّقی، اصطلاح بررسی اجتماعی و آزمونهای پزشکی و روانپزشکی متداول گردید.
1-2- تحقیق درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی
تحقیق و پژوهش اجتماعی و سوابق خانوادگی را مددکاران اجتماعی و یا مددکاران افتخاری انجام میدهند. مددکار از طریق ملاقات حضوری با مددجو از وضعیت زندگی و خانواده او و مشکلات روانی، اقتصادی، فرهنگی و… تحقیق به عمل می آورد. اگر مددجویی مشکل خانوادگی داشته باشد، مددکاران از خانواده مددجو دعوت مینمایند که برای انجام مشاوره و حل مشکل به کانون اصلاح و تربیت بیایند و در صورت لزوم مددکاران به محل زندگی و محل کار مددجو مراجعه مینمایند.
مددکاران باید خوش اخلاق، خوش بیان و خوشرو بوده و وظایف محوله را با صبر و متانت و خونسردی انجام دهند. جلب اعتماد مصاحبه شوندگان (مددجو) کلید و رمز موفقیت مددکاران است. برای جلب اعتماد مددجویان باید هدف از جمع آوری اطلاعات دقیق و صحیح را که به منظور حمایت و هدایت طفل و رفع مشکلات خانوادگی و اجتماعی او انجام میگیرد به آنان تفهیم گردد.گاهی اوقات علت اصلی ارتکاب جرم توسط کودک یا نوجوان محیط و شرایط خانوادگی است. وضعیت نابسامان محل سکونت، اعتیاد والدین، آشفتگی و از هم گسیختگی خانواده، اعمال خشونت از طرف والدین نسبت به فرزندان، طلاق و جدایی والدین، وجود تبعیض در بین فرزندان، تنبیهات بیش از حد و بی مورد فرزندان توسط والدین، پایین بودن سطح سواد والدین، فقر مالی و عوامل اقتصادی از جمله عواملی است که در ارتکاب بزه توسط کودک یا نوجوان موثر هستند و این وظیفه مددکار اجتماعی است که با تحقیق و پژوهش زمینه ارتکاب جرم را پیدا نماید.
مددکار اجتماعی دربدو ورود فرد به قسمت نگهداری موقت در واحد تشخیص حاضر شده و به بررسی وضعیت روانی و خانوادگی و اجتماعی مددجو می پردازند. مددکاران برای پیشبرد اهداف خود به پرونده قضایی مدجو نیز توجه مینمایند. برای تکمیل تحقیقات خود از محل سکونت یا محل کار و یا محل تحصیل مددجو نیز به طور حضوری دیدن مینمایند.
مددکار اجتماعی اولین فردی است که در محیط خانواده با طفل و افراد خانواده او تماس می گیرند، طرز برخورد مددکار با افراد مذکور در شناسایی شخصیت و وضعیت نوجوان و جلب اعتماد آنها حایز اهمیت است. مددکار ضمن مصاحبه با مددجو با هوشیاری و ذکاوت پس از شنیدن شرح حال مددجو اقدام به یادداشت نکات مهم آن مینماید. درنهایت مددکار اجتماعی گزارش تحقیقات خانوادگی و اجتماعی مددجو را به مقامی که دستور تحقیق و پژوهش اجتماعی را صادر نموده بود ارسال می کند. ماده 4 آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت نیز انجام تحقیقات اجتماعی و سوابق خانوادگی و خصوصیات اخلاقی کودک اشاره مینماید.
مددکار برای انجام تحقیقات در باره سوابق خانوادگی فرد در بدو ورود در اختیار هر مددجویی فرمهایی خاص شخصیتی قرار میدهند که آنرا تکمیل نماید. گاهی اوقات با بررسی فرمهای مذکور علّت بزهکاری طفل معلوم میگردد. با آشکار شدن علت ارتکاب جرم، مسلماً برنامههای اصلاحی و تربیتی با توجه به نیاز فرد تنظیم میگردد و مددکاران نیز تلاش میکنند با برقراری ارتباط با خانواده و مقام قضایی و … عوامل جرمزا در خصوص مددجو را ازبین ببرد. ورقه تحقیق و پژوهش اجتماعی اوّلین سند شناسایی شخصیت فرد آزمون شونده و دارای اهمیت بسیاری است. در ایفای این وظیفه مهم و حساس مددکاران اجتماعی باید دارای صلاحیّت و تخصص در حرفه مددکاری بوده و از قوانین کیفری و علوم جامعه شناسی، کیفرشناسی و علم زندانها، علوم تربیتی و جرمشناسی و روانشناسی اطلاعات کافی داشته باشند. در کل معمولاً تحقیقات اجتماعی و خانوادگی شامل موارد مختلف است که مهمترین آنها عبارتند از:
1- بررسی وضع زندگی شخصی و خانوادگی کودک و نوجوان بزهکارو ناسازگار؛
2- تحقیق در وضع معیشت پدر و مادر مددجو؛
3- بررسی زندگی برادران و خواهران و اقوام نزدیک مددجو؛
4- مطالعه در مورد چگونگی رفتار پدر و مادر با کودک ناسازگار در محیط خانه؛
5- تحقیق در طرز برخورد رفتار برادران و خواهران با کودک بزهکار؛
6-بررسی وضع تحصیلی، رشد جسمی و روحی طفل متهم؛
7- تحقیق در مورد وضع تحصیلی و اجتماعی دوستان، رفقا و معاشرین طفل ناسازگار؛
8-بررسی طرز رفتار دوستان و معاشرین با طفل با او.
2-2 آزمایش پزشکی:
در بدو ورود مددجوی جدید به واحد پذیرش و تشخیص (قرنطینه)، برای انجام آزمایشات پزشکی به واحد بهداری فرستاده میشود تا علاوه بر پر کردن فرمهای مخصوص که مربوط به سوابق بیماری میباشد، توسط پزشک بهداری مورد معاینه قرار گیرد. برای بررسی وضع سلامتی کودک و نوجوان، پزشک مددجو را از لحاظ ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مزمن، طرز رشد جسمی، طرز ترشح غدد داخلی و همچنین اعتیاد به الکل و مصرف مواد مخدر و نیز عوامل ارثی از قبیل بیماریهای جسمی و روانی و خصوصیات اخلاقی والدین مورد آزمایش و تحقیق قرار میدهد. در صورت لزوم از ادرار و خون و… آزمایشهایی به عمل میآید. نتیجه آزمایشها با تعیین نوع بیماری و ناراحتی جسمی و روانی مددجو در برگه مخصوص ثبت و ضمیمه پرونده شناسایی شخصیت میگردد.

3-2-آزمایش روانپزشکی و روانشناسی
برای تشخیص نوع بیماری و یا ضایعه در اعصاب و مغز، روانپزشک آزمایش های ضروری را به عمل آورده و طریقه درمان آن را تجویز مینماید. میزان ارزش آزمایش روانپزشکی مانند آزمایش پزشکی تابع صلاحیت علمی و شخصی روانپزشک، میزان دقت و تجهیزات مورد آزمون، شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن آزمایش انجام میگیرد.به محض ورود مددجو به قسمت پذیرش و تشخیص، روانشناس کانون اصلاح و تربیت از فرد مذکور تست هوش به عمل میآورد و پرسشنامه تشخیص وضعیت شخصی و خانوادگی و اجتماعی توسط مددجو تکمیل میگردد.
اصولاً کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرم میشوند یا دارای حالت خطرناک هستند در


دیدگاهتان را بنویسید