دانلود پایان نامه

ا تئوری اخلاط اربعه نادیده انگاشتن مزاج سودا توسط او می‌باشد (کی‌نیا ،1383). و اما شلدون آخرین نظریه‌پردازی است که می‌خواهیم نظریه‌اش را با تئوری اخلاط اربعه مقایسه کنیم.
صفرا ، سودا ، دم و بلغم که از آنها تحت عنوان اخلاط اربعه یاد می شود در جوامع مختلف نمود عینی داشته است. حسب این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام شده است که غالباً موید اثرگذاری در تعیین و تیپ شناسی های شخصیتی و خلق و خوی افراد ایجاد می کند. این مسئله به وضوح در تحقیقاتی که از ابتدا توسط ابن سینا در کتاب «قراضب طبیعیات و الشفاء » (1332-1404 ق) و پس از آن توسط فیلسوف بزرگ ملاصدرا در «اسرارالایان و مفاتیح العیب » (1360-1363) و پس از آن در عصر جدید شاهد تحقیقات گسترده ای توسط دکتر علی ابوالحبیب در سه جلد کتاب به عنوان «دوره طب سنتی و تغذیه و شناخت طبایع» دکتر خدادای در کتاب «کلید ورود به طب قدیم» و دکتر محسن ناصری و همکاران با عنوان «مروری بر کلیات طبع سنتی ایران » و سلسله مقالاتی نیز توسط پژوهشگرانی با عنوان بازخوانی مفهوم مزاج بر پایه پزشکی مدرن و تعریف مزاج در طبع قدیم و مقالاتی دیگر با عناوین مختلف که هر یک به بازخوانی مزاج ، اخلاط و نقش آنها در بدن انسان و از همه مهمتر اثبات علمی مزاج به رشته تحریر در آمده است.

1-4- ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که نظریات گوناگونی (جامع شناسی، زیست شناختی و …) در مورد جرم، شکل گیری جرم، انواع جرم، و شیوه های کنترل مجرمین تحقیقات گوناگونی انجام داده اند به نظر می رسد بازشناسی تئوری اخلاط اربعه می تواند هم کاربرد و هم جذابیت خاص خود را داشته باشد.
اخلاط اربعه، طبع و مزاج افراد یکی از ابعاد مهم در شکل گیری شخصیت می باشد که همچنین به ایجاد خلق و خوهای متفاوت و رفتارهای گوناگون می انجامد و البته از همه مهم تر روش های شناسایی و نیز کنترل مدیریت آن بسیار به راحتی انجام پذیر است. به اعتقاد نگارنده اثبات ارتباط جرم و مزاج می تواند به اثبات این نکته نیز کمک کند که مزاج های خاص در حالت عدم تعادل می تواند خود را مستعد انجام جرم هایی کند یا به اصطلاح بعضی از مزاج ها جرم خیز هستند. اثبات این مقدمات کمک می کند تا بتوانیم شاید از این گذر و از این نگاه تازه و زاویه جدید پاسخ به پرسش های زیادی در دنیای جرم شناسی بدون پاسخ مانده را پاسخ دهیم.

1-5- اهداف
نگاهی از زاویه جدید به پدیده جرم، تعریف، شکل گیری آن وتسهیل سازی کنترل جرم و پیشگیری برای ارتکاب آن توسط خود مجرم/ خانواده مجرم / نهادهای اجتماعی
تحلیل اخلاطی جرم برای اولین بار و ترسیم جدول اخلاط و جرم و تحلیل مزاجی مجرمین و ترسیم نمودارهای تحلیلی مزاج شناسی مجرمین پس از تغییر و مشاهده پرسش نامه های تکمیل شده توسط هشتصد مجرم در مطالعه میدانی انجام شده.
اثبات ارتباط جرم، شخصیت و مزاج در یک مطالعه میدانی و همچنین تأثیر مزاج بر شکل گیری جرم در شخصیت های مستعد بروز جرم
ارائه پیشنهاداتی جهت کنترل و پیشگیری برای ارتکاب جرم و کمک به فرد برای تنظیم تعادل اسیدی و بازی جسم خود به نحوی که این امر بتواند به مدیریت فرد بر جرم کمک کند.

1-6- سوالات پژوهش
آیا بزهکاران دارای ویژگی های جسمانی و بدنی خاصی می باشند؟
آیا بزهکاران دارای خلق و خوی خاصی می باشند؟
آیا ویژگی های جسمانی، بدنی و خلق و خوی مجرمان به گونه ای است که بتوان آنان را در طبقه بندی مزاج ها در یک مزاج خاص قرار داد؟
آیا مزاج های گوناگون می تواند یکی از زمینه های شکل دهندی جرم محسوب شود.

1-7- فرضیه ها پژوهش
با مطالعه و مشاهده ویژگی های بدنی و جسمانی بزهکاران به وضوح مشاهده می شود که غالب آنها دارای ویژگی های خاصی می باشند. به طور نمونه می توان قد بلند و کشیده ، لاغر اندام را برشمرد .
با مطالعه و مشاهده ویژگی های خلق و خوی بزهکاران به وضوح مشاهده می شود که پرخاشگری، ریسک پذیری، اعتمادبه نفس بالا و جنجال و جرو بحث از ویژگی های خاص این گروه از افراد می باشد.
پس از کنار هم قرار دادن و علائم خاص بدنی، جسمی و خلق و خوی بزهکاران و مطالعه تطبیقی این علائم با علائم مزاج های چهارگانه به وضوح مشاهده می شود این علائم همان علائمی می باشد که در تئوری مزاج های اربعه برای مزاجهای گرم یعنی صفرا و دم آورده می شود.
از مجموع دو فرضیه قبل می توان این گونه استنباط کرد که مزاجهای گرم زمینه ی مستعددی برای بروز جرم را فراهم و اخلاط گرم نیز امکان بروز آن را بالا می برد.

1-8- روش تحقیق و نمونه گیری
روش تحقیق در هر پژوهش با توجه به نوع موضوع مشخص می شود در پژوهش حاضر به منظور آزمایش تجربی فرضیه های تحقیق با بهره گیری از روش تصادفی ساده سعی شده است که از طریق بررسی ویژگی های شاخصی که هر مزاج دارای آن می باشد ارتباط یا تطبیق این ویژگی ها و علائم در ابعادی از یک شخص مجرم بررسی و ارتباط بین آنها تبیین و تشریح شود. روش نمونه گیری در این پژوهش برای گروهی از زندانیان زندان اصفهان به صورت انتخاب تصادفی بوده است بدین صورت که از میان مرتکبان جرائم عمد از هر دو جنس مرد و زن به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس پرسش نامه ای که توسط گروهی از پژوهشگران عرصه ی طب تائید و جهت بررسی ویژگی های مزاج شناسی افراد از آنها استفاده شده است.در شرایط محیطی یکسان در میان پانصد نفر از زندانیان توزیع و اجرا شده در این پرسش نامه که نمونه ای از آن در پیوست آمده است فرد پاسخگومی تواند از میان سایر علائم و نشانه های موجود آن دسته از علائم و نشانه هایی را که به آن احساس قرابت بیشتری می کند را علامت بزند این پرسشنامه حاوی مقیاس هایی برای سنجش علائم ظاهری اعم از : دمای بدن ، اندام ، حرکات بدنی ، اعضاء ، وضعیت بیماری ، سازگاری با دمای محیط ، موی سر ، پوست ، رگ های زیر پوست و همچنین سنجش خلق و خو شامل : پرخاشگری ، ریسک پذیری ، جدال و جر و بحث ، و بلندپروازی طراحی گردیده است.

1-9- ساماندهی تحقیق
در فصل اول، کلیاتی از قبیل ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ،سوالات و فرضیه های پژوهش بررسی خواهد شد، و از آنجایی سخن گفتن در باب شخصیت برای داخل شدن در بحث اصلی یعنی امزاج و اخلاط بسیار ضروری است و به همچنین که امزاج و اخلاط یکی از ابعاد تشکیل دهنده شخصیت به شمار می آیند این ضرورت دو چندان می شود. که در فصل دوم و سوم به طور تقریباً مفصل به شرح مفاهیمی در حوزه شخصیت و سپس ارتباط شخصیت و جرم پرداخته ایم. مفاهیمی مانند: عواملی که به وجود آورنده شخصیت هستند کدامند؟
دو مفهوم جرم و شخصیت چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ابعاد شخصیت چیست؟ مختصات اصلی شخصیت مجرم کدامست؟ و مفاهیمی از این قبیل.

اما در فصل چهارم پایان نامه مسیر مطلب به کدام سو خواهد رفت؟ ما دراین فصل پس از واکاوی و شرح نسبتاً مبسوط مسأله شخصیت به عنوان عوامل درونی و بستر شکل گیری جرم به موضوع دیگری پرداخته ایم که در واقع سنگ بنا و محور اصلی سخن ما در این پایان نامه است. آن موضوع عبارتند از امزاج یااخلاط اربعه- (صفرا، دم، بلغم، سودا)- امزاج را بسیاری از صاحبنظران به عنوان یکی از ابعاد یا شاخه های شکل دهنده شخصیت می دانند و همان گونه که در لابه لای سطور این پایان نامه بارها به آن اشاره کرده ایم هر مزاج خاصی منجر به ایجاد خلق و خوی خاصی نیز خواهد شد.
به این ترتیب که مزاج به عنوان یکی از ابعاد شکل دهنده شخصیت منجر به ایجاد خلق و خویی خاص و آن خلق و خو نیز بنا به ماهیت خود فرد را سمت جرم (بیماری) یا سلامت خواهد برد. باید اعتراف کنیم که ورود به دنیای مزاج و پا نهادن به عرصه اخلاط مخاطب خود را با مجموعه ای از لغات، اصطلاحات و واژگان خاصی روبرو می کند که شرح و بسط آن نیازمند حوصله و وقت بسیار است. این همان محتوای اصلی فصل چهارم است.
در این فصل مبانی فیزیولوژی و حقیقت مزاج، مزاج و جرم، مزاج و شخصیت، اخلاط اربعه و … سایر مفاهیمی است که به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. مخاطب قرار است با مطالعه و بررسی عمیق این فصل ارتباط عمیق و وسیع که بین مزاج، شخصیت و جرم وجود دارد را کشف کند و از این دریچه جدید و بکر به موضوع جرم و شکل گیری آن نگاهی بیاندازد. فرامومش نکرده ایم و در سطور اولیه فصل اول (صفحات قبل) قرارمان این بود که عوامل درد را بشناسیم تا بلکه از این گذر محققان بعدی بتواند فکری به حال درمان بکند. در این فصل نوع خاصی از مزاج به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل گیری درد (جرم) بررسثی و معرفی گردیده است. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود بلکه در فصل چهارم آنچه بیان کرده ایم را به بوته آزمایش گذاشته ایم. در فصل چهارم تحلیل آماری و تفسیر و نتیجه گیری پرسش نامه هایی که ماحصل مطالعه میدانی و از حدود پانصد زندانی شهر اصفهان اخذ شده میان گردیده است. نمودارهایی که در آن مزاج، تیپ ، اندام و حرکات جسمانی فیزکی، خلق و خوی و حالات روانی مجرمان تحلیل و تفسیر شده است. در پایان این فصل نیز شیوع مزاج خاصی از بین امزاج اربعه به وضوح بیان شده است.
همان گونه که در آغاز این فصل نیز اشاره کردیم قسمتی از اهداف صریح و روشن ما از موضوع ارائه شده در واحد پایان نامه این بود که آیا مجرمین دارای مزاج خاصی هستند؟ و یا به عبارتی آیا مزاج خاص از بین مزاج های چهارگانه امکان بروز جرم را افزایش می دهد؟ که خوشبختانه با تحلیل نمودارهای آماری پاسخ خود را یافته و به هدف خود رسیده ایم.

1-10- نگاهی ویژه به تعریف اصطلاحات تخصصی
در نوشته پیش رو و درجای جای نوشته ها به واژه هایی برمی خوریم که در این قسمت بطور خلاصه توضیح مختصری داده می شود.
شخصیت: مجموعه تفکیک ناپیر آن خصایص بدنی و نفسانی ااست که شناخته دوستان نزدیک شخص یا به عبارت دیگر نقاب یا ماسکی است که فرد برای سازش با محیط که در حقیقت نوعی بازیگری در صحنه زندگی است به چهره خود نهاده است.
جرم: دریک تعریف کوتاه و مختصر جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی و به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.
تعادل اسید و بازی: هنگامی که از تعادل اسیدی و بازی صحبت می شود منظور تنظیم غلظت یون هیدروژن در مایعات بدن خصوصاًدر مایع خارج سلولی است ک افزایش غلظت یون گفته شده باعث بسیاری از ناراحتی های عصبی و پرخاشگری های گسترده می شود.
PH:PH عبارت است از غلظت یون هیدروژن در مایع خارج سلولی که بر اثر تغذیه ای که انسان می خورد و واکنشهایی در بدن صورت می گیرد که این واکنشها را تغییرات PH می‌گویند.
مزاج: در لغت به معنی در هم آمیختن است و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که درنتیجه ی آمیختن ارکان با یکدیگر و فعل و انفعال آنها در یک جسم مرکب به وجود می آید.
خلط: خلط ماده ای است مرطوب و روان که می توان آن را در درون رگها در نظر گرفت و یا خارج ازعروق و در فضاهای میان بافتی و یا داخل ریه ها.
مزاج صفرائی: صفرا گرم و خشک است و در تجزیه و ترکیب مواد در بدن تأثیری بسزا دارد و تجزیه و جذب چربیها را تسریع می کند. صفرا ماهیچه دفع را تحریک و احساس دفع بوجود می‌آورد و گرمای تابستان مقدار صفرای بدن را افزایش می دهد. صفرا همان زرد آب (زهره) است که تلخ مزه است مایعی است به رنگ زرد طلائی (یا سبز) که توسط یاخته های جگر سیاه (کبد) ساخته و ترشح می گردد و از طریق مجاری آن، در کیسه صفرا ذخیره می شود. هنگام هضم غذا مقداری صفرا از کیسه آن تخلیه شدهو به اثنی عشری می ریزد. مقدار ترشح روزانه صفرا حداقل 700 و حداکثر1200 میلی لیتر می باشد، 94% آن بوسیله مخاطهای انتهای روده کوچک جذب و وارد سیاهرگ باب واز آن طریق دوباره به کبد بر می گردد. و به همین ترتیب گردش رودهای جگری دارد.
مزاج دموی یا خونی: طبیعت و مزاج گرم و تر: رنگ صورت و چشم سرخ و تیپ شخصیتی: خونگرم، شوخ، برون گرا، سرحال، سرزنده، معاشرتی، رنگین بودن ادرار، درد و تب وجود دارد و یا به عبارتی این خلط قسمت اصلی خون بوده و رنگ آن صورتی است که گلبول های خونی خصوصاً RBCها و مواد دیگری از خون همچون میوگلوبینو هموگلوبین این قسمت از خون را می سازد کار خلط دم که بیشتر از عنصر هوا درست شده است.
مزاج بلغمی: بلغم دارای 90% آب، 7 تا 8 درصد پروتئین، مواد قندی، مواد روغنی، مواد معدنی، آنزیم، استن، اسید اکسالیک، اسیدلوریک ایندیکان بی کربنات، بیلی روبین، کراتین، گاز کربنیک، کلسترول و نمک طعام می باشد.. بلغم مایعی شفاف و تقریباً مانند سفیده تخم مرغ است که در مجاری خاص بدن آدمی به نام مجاری لنفاوی همواره در گردش می باشد. و اما مقداری خون بدون گویچه های سفید و سرخ از جدار مویرگهای آن عبور کرده وارد بلغم جاری بدن می شود. مقدار بلغم بدن انسان در روز بین 3 تا 4 لیتر است ودر هر میلی لیتر بلغم حدود 7 هزار لنفوسیت وجود دارد که مقدار زیادی از آنها از جدار مویرگهای ویژه خون وارد لنف می شوند و مقداری هم از غدد لنفاوی منشأ گرفته اند. جدار برخی از مجاری لنفاوی سست، نازک و نامنظم است و قطر دهانه این مجاری بین یک تا ده میلی متر می باشد و انتهای آن ظاهراً بسته و مانند شبکه مویرگهای بدن آدمی به هم پیوند ندارند.
مزاج سودائی: سودا واژه عربی به معنی سیاه می باشد. حکیم ابن سینا در قانون چنین فرمود: سودا ترکیبی است قهوه ای مایل به سیاه غلیظ تر و سنگین تر از صفرا، خون و بلغم است و مزه ای ترش (اسیدی) دارد (احتمالاً کلمه اسید هم از سودا مشتق شده) که توسط یافت های جگر ساخته شده بخشی از آن در خون جریان می یابد و بخشی دیگر در طحال ذخیره می گردد و دارای طبیعت سرد و خشک است (مثل خاک) مصرف مواد ترش مثل سرکه انگور و نظایر آن مقدار سودا را در خون افزایش می دهد و هرگاه مقدار زیادی سودا در اثر اختلال جگرو طحال یا بسته شدن رگها و مجاری آنها در خون افزایش یابد ادرار، پوست و مخاط و مدفوع آدمی را تیره مایل به سیاه می کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
ماهیت شخصیت

2-1- تعریف شخصیت
بسیار واضح است قبل از آنکه به موضوع اخلاط یا مزاج بپردازیم باید از کل به سمت جزء برویم. اخلاط و مزاج جزئی از شخصیت محسوب می شود دانشمندان و پژوهندگان که در طبقه بندی شخصیت و تعریف آن به تأثیر تن و خصوصیات آن توجه داشته اند شخصیت را به مزاج های مختلف طبقه بندی کرده اند بنابراین بسیار مناسب است قبل از ورود به بحث اخلاط و امزاج تعریف جامع و کاملی از بحث شخصیت به عنوان یک موضوع مادر و کلی بپردازیم.
یکی از مسائل مهم در روانشناسی، بحث شخصیت و نظریه‌های مربوط به آن است، و می‌توان به جرأت گفت که آنچه مطالعات پراکنده روانشناسی را انسجام می‌بخشد و به آنها معنی و مفهوم روشنی می‌دهد تفسیر این یافته‌ها و مطالعات در سایه نظریه شخصیتی منسجمی است که بتواند رفتار انسان را در تمامی ابعاد آن توجیه و تبیین کند.
به اعتقاد نگارنده علی‌رغم مسلک بودن شخصیت به عنوان یکی از مسائل مهم و با اهم مسائل روانشناسی، این مفهوم مانند مفاهیم دیگری چون غریزه، رفتار، انگیزه، خودآگاه، ناخودآگاه و… در دانش روانشناسی دارای تعریفی واحد که قابل پذیرش قاطبه روانشناسان باشد، نیست صرف نظر از تعریفی که از لغت نامه ی دهخدا که به معنی «شرافت ، رفعت وبزرگواری» یاد می شود (دهخدا،1372) .مفهوم شخصیت با توجه به دیدگاه‌های روانشناسان در مورد انسان و رفتار او تغییر کرده و به شکلی خاص ارائه می‌شود.تا کنون تعاریف متعدد و مختلفی از شخصیت ارائه شده که هیچکدام از آنها به عنوان تعریفی واحد و مورد اتفاق از طرف روانشناسان پذیرفته نشده است. در آغاز کار ضرورت ایجاب می‌کند از شخصیت تعریفی به عمل آید. درباره شخصیت بر حسب نظرهای مختلف در روان شناسی تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که تعریف زیر تا حدودی جامع به نظر می‌رسد


پاسخی بگذارید