دانلود پایان نامه

ه نتایج حاصل ازمدل با داده های اندازهگیری شده ازسیستم واقعی همپوشانی داشت

۲-۱- مقدمه
انسان با توجه به برخورداری از توانایی خاص (شعور) نسبت به دیگر موجودات زنده از زمان های گذشته راه پیشرفت خود را پیدا و به سرعت پیموده است. با مروری بر تاریخچه روند تکاملی بشر ملاحظه میشود که او همواره سعی نموده با مهار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید