دانلود پایان نامه

می باشد و تا زمانی که برنامه اجرا نشده نمی توان در مورد آثار آن قضاوت نمود . ولی همین که برنامه طراحی شده ،به اجرا در آمد نیاز به مراقبت و ارزیابی تکوینی دارد که از مسیر اصلی خارج نشود . اگر طراحی انجام شده درس ت اجرا نشود نتایج بسیار بدی خواهد داشت وتلاش وهزینه های انجام شده نیز هدر خواهد رفت. “( امین زاده،1390،ص16).

8- ارزشیابی:
ارزشیابی برنامه عبارت است از “گرد آوری اطّلاعات در باره فعالیتها و ویژگیهای برون دادهای برنامه به منظور قضاوت در باره برنامه،بهبود و اثر بخشی برنامه و یا تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آینده”. ( امین زاده،1390،ص17). ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزشی را کلاً می توان در سه مرحله یا رده به قرار زیر طبقه بندی کرد:
مرحله اول ارزشیابی قبل از دوره آموزشی :
“ارزشیابی قبل از دوره آموزشی که در آن ارزیابی میزان اطّلاعات،دانش و سطح مهارتهای کار آموزان مورد نظر دوره آموزشی سنجیده می شود . این ارزشیابی می تواند به صورت حضوری (مصاحبه)و یا آزمونهای کتبی انجام پذیرد .این نوع ارزشیابی از سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان از آن جهت که در تنظیم و تدوین دوره های آموزشی متناسب با و یژگیهای کارآموزان می – تواند مورد استفاده قرار گیرد و انسجام و یکپارچگی دوره های آموزشی را تضمین نماید،از اهمیت اساسی و ریشه ای برخوردار است.” ( امین زاده،1390،ص17).
مرحله دوم ارزشیابی در طول دوره و پایان آن :
ارزشیابی در طول دوره آموزشی بر حسب زمان و ویژگیهای دوره های آموزشی می تواند، میان دوره و یا پایان دوره و با بهره گرفتن از شیوه های متعدد، آزمونی نظیر (آزمون کتبی،مصاحبه،آزمونهای علمی و اظهار نظر و …)انجام گیرد.
مرحله سوم ارزشیابی در محیط واقعی کار :
“این مرحله از ارزشیابی را باید پس از اتمام دوره های آموزشی در محیط واقعی کار و در عرصه فعالیتهای اجرایی و عملی آموزش دیدگان انجام داده ودر این گونه ارزشیابی ،باید نظرات سازمانهای مر بوطه و به ویژه نظرات رؤسای مستقیم شرکت کنندگان در دوره های آموزشی،پیرامون اثر بخش بودن برنامه های آموزشی و محیط واقعی کار و تأثیر آن در بهبود بخشیدن به مجموعه عملکرد سازمان و چگونگی انجام کار و وظایف کار آموزان را اخذ نمود.” ( امین زاده،1390،ص17).
مفهوم اثربخشی و اثربخشی آموزشی
پیرامون اثربخشی تعاریف متعددی ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف آن را از بعد خاصی مورد توجه قرار داده و به آن می پردازد.

“اثربخشی در اصطلاح لغوی به معنای میزان تحقق پذیری یا تحقق یافتگی اهداف به کار رفته است”، و با این خصوصیت به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده بهره وری محسوب می گردد.
اتزیونی (1964) اثربخشی را “میزان تحقق اهداف تعیین می کند”. وی معتقد است” اثربخشی واقعی یک سازمان خاص به وسیله ی درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شود” (میرکمالی،1377،ص 10).
ال دفت اثربخشی را “درجه ی همخوانی نتایج عملی با اهداف و نتایج مورد انتظار می داند “(دفت، ترجمه پارسیان، 1385، ص 64).
توتو اثربخشی سازمان را “فرایندی چرخشی و مداوم می داند که از طرح برنامه شروع شده و شامل تمام فعالیت هایی است که هم در جهت دستیابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می کند که انجام آن ها تا چه حد خوب و مطلوب صورت گرفته است”(شیرازی، 1373، ص 286).
از دیدگاه رابینز، “اثربخشی یا کارآمدی سازمان معمولاً در قالب میزان یا درجه ای که در آن یک سازمان اهدافش را به دست می آورد تعریف می شود. و از دیدگاهی دیگر اثربخشی عبارت است از میزان و درجه ی انجام یک کار، فعالیت یا تلاش که به موجب آن دستیابی به هدفی که از قبل پیش بینی شده است، امکان پذیر می گردد” (ساعتچی، 1379، ص 241).
علاقه بند در تعریف اثربخشی ذکر می کند که” اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست یا تمرکز بر نتایج کار است و اثربخشی وقتی حاصل می شود که سازمان به هدف ها یا نتایج مطلوب خود نائل آید”(علاقه بند،1376، ص 16).
” تعابیری که با توجه به مفاهیم بالامی توان برای اثربخش آموزشی ابرازداشت عبارتند از:
-تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی
-تعیین نتایج قابل مشاهده ازکارآموزان درآموزش های اجراشده
-تعیین میزان انطباق رفتارکارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها
-تعیین میزان درست انجام دادن کارکه موردنظرآموزش بوده است

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-تعیین میزان توانایی ایجاد شده دراثرآموزش ها برای دستیابی به اهداف
-تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی
-تعیین میزان بهبود شاخص های موفقیت کسب و کار”(زراعی،1384،ص3)
به طورکلی در مورد مفهوم اثر بخشی آموزشی تعریف جامع ومشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن،کار دشواری است،ارزشیابی اثر بخشی آموزشی یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش های انجام شده تا چه حد به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی منجرشده است .
ارزیابی اثر بخشی آموزش
” ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی،تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان دراثر آموزش های اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی،تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است،تعیین توانایی های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف ها.” با توجه به مباحث بالا،باید گفت که اثربخشی آموزشی از طریق بررسی کارایی درون و برون نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد.یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی و برونی مستقیم آموزش سازمان ها را اصلاح کنیم تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می شود.(سلطانی،1380،ص40)
ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی
از آن جایی که ارتقاء سطح آگاهی و مهارت فراگیران از طریق اجرای برنامه های آموزشی صورت می گیرد، بررسی دوره های آموزشی به چگونگی کیفیت برگزاری دوره ها کمک و مساعدت شایانی می نماید تا بتوان با بکارگیری نتایج کمی و کیفی برنامه ها و طرح ها، اثربخشی دوره ها را بالا برده و باعث توسعه ی آموزشی گردید. ” اهمیت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی زمانی مشخص می شود که یافته های تحقیق سبب تغییر در اجرای برنامه های آموزشی گردیده و یا روند اصلاح برنامه ها را سرعت بخشد.” (قاسمی، 1381، ص 57).
یک برنامه فعالیت آموزشی تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهدی قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش در بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع سازمان عرضه کند. این امر به جنبه ی مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزشی اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان ” اثربخشی آموزش” یا ” ارزیابی اثربخشی آموزش” یاد می شود.
” از طریق تعیین میزان اثربخشی عملیات و مداخلات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه ی آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد” (سلطانی، 1382، ص2).
اما به طور کلی ” دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی عبارتند از:
1- بررسی و سنجش کمی و کیفی دوره های برگزار شده به منظور ارائه ی راهکارهای اساسی آموزشی در آینده.
2- ایجاد اعتماد و اطمینان در طراحان برنامه و مجریان دوره های آموزشی به منظور دلگرمی در روند اجرای این نوع آموزش ها.
3- ارائه ی یک تعریف معتبر و درست از اهداف این دوره ها.
4- مشخص نمودن درصد موفقیت یا عدم موفقیت دوره های آموزشی” (قاسمی، 1381، ص 57).
به طور معمول ارائه ی یک دوره ی آموزشی جدید، کار آسانی نیست، ولی اگر این اقدام آموزشی مورد ارزشیابی قرار نگیرد امکان دارد بتوان هرگونه برنامه ی آموزشی را موجه دانست. “برای جلوگیری از گسترش بی رویه ی هزینه های آموزشی، مدیریت باید بر ارزیابی کامل سود و هزینه اصرار ورزد تا پولی که خرج می شود، دستمایه ی رضایت بخشی را به همراه آورد. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش، خود به خود سودمند است، مگر آنکه ارزیابی شود” ( دولان و شولز، ترجمه طوسی، 1384، ص 285).
در حقیقت ” اهمیت ارزشیابی در این است که نتایج آن به صورت بازخورد به برنامه های آموزشی مجدداٌ تغذیه شود تا به این ترتیب تغییرات لازم و اساسی در متن برنامه ها ایجاد گردد. مسئله ی مهم دیگر اینکه ارزشیابی برنامه های آموزشی بدون ارزشیابی صحیح از نحوه ی کار شرکت کنندگان در برنامه، کاری ناقص و بدون ثمر خواهد بود. بنابراین در یک ارزشیابی کامل از برنامه ی آموزشی، باید به محتوا و چگونگی برنامه ها و تأثیرات آن در شرکت کنندگان توجه مخصوص و دقیق داشت” (ابطحی، 1383، ص 122).
کرک پاتریک” دلایل اصلی ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت را چنین بیان می کند:
توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان، تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه ی آموزشی، گرفتن اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد”.(ابطحی،1383،ص 167).” فقدان ارزشیابی ممکن است جدی ترین مشکل را در برنامه های آموزشی و توسعه بوجود آورد، به عبارت ساده تر، سؤالی که اکثر متخصصان پرسنلی مطرح می کنند این است که، آیا برنامه های آموزشی به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده اند؟” (جزنی،1375،ص 186).
اهداف سنجش اثربخشی آموزشی:
“هدف از سنجش اثربخشی یک دوره ی آموزشی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- کسب اطلاعات درباره ی وضع موجود (در چه موقعیتی هستیم و برای شروع کار از کجا باید آغاز کنیم).
2- تشخیص جهت حرکت و شرایط مطلوب و یا وضعیت هایی که بتوان به عنوان بهترین شرایط تلقی نمود تا مقاصد و هدف مورد نیاز مشخص شود.
3- چگونگی رسیدن به هدف”(ربیعی، 1390،ص 25).
با توجه به موارد فوق اثربخشی آموزشی، عناصری از تشخیص جهت توأم با چگونگی رسیدن هدف، مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند آموزشی را به دنبال دارد. در فرایند سنجش اثربخشی، برنامه های آموزشی و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان اثربخشی آن ها با توجه به اهداف پذیرفته شده مشخص شود که غالباً با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده همراه است
شاخص های ارزشیابی اثربخشی آموزش
پس از بیان جایگاه و اهمیت سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی ، در ادامه رویکردها (روشها) و معیارهای لازم برای تعیین میزان موفقیت و کارکردهای عملیات آموزشی مورد بحث قرار می گیرند. در این قسمت پس از اشاره مختصر به دیدگاه های برخی صاحبنظران درخصوص شاخص های ارزشیابی آموزش ها ، روش های تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی و شاخص های مقتضی در هر یک از آنها ارائه می گردد.
از دیدگاه دیویس و ورثر” معیارهای مورداستفاده برای ارزشیابی اثربخشی آموزش عبارتند از:
1. واکنش فراگیران به فرآیندها و محتوای آموزش
2. دانش و تجربه اکتسابی به واسطه آموزش
3. تغییرات رفتاری که ناشی از آموزش باشد
4. پیشرفت‬های قابل‬اندازه‬گیری در سطح‬خودی‬و‬سازمانی مانند‬کاهش‬ترک‬شغل، غیبت و تصادفات.
دولان‬و شولز نیز چنین شاخصهایی را برای ارزشیابی‬آموزش‬ها‬بیان‬کرده‬اند” (جباری،‬1384‬،‬ص 74)
در وضعیت فعلی با توجه‬به پیشرفتهای‬مبانی نظری علوم‬سازمانی و مدیریتی ، شاخصهای پویا، مناسب وعینی‬تری را می‬توان برای سنجش اثربخشی برنامه‬های‬آموزشی مطرح ساخت‬. بدین‬طریق که اثربخشی فعالیتهای واحد آموزش درگستره موضوع اثربخشی سازمانی است . براین اساس می توان از شاخص ها و روش های مطرح شده در زمینه اثربخشی سازمانی، در راستای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی استفاده کرد. به طورکلی، برای سنجش اثربخشی سازمانی پنج روش بیان شده است که ” در جریان سنجش و تدوین شاخصهای اثربخشی آموزش می توان از چهار مورد آنها بهره مند شد. روش های مذکور عبارتند از:
الف – روش مبتنی بر نیل به هدف ؛
ب – روش مبتنی بر تأمین منابع ؛
ج – روش مبتنی بر فرآیندهای درون سازمانی ؛
د – روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع” (دفت، 1378‬، ص 65)
در این پژوهش با توجه به اینکه اثربخشی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت تخصصی که آموزگاران شهرستان طارم در سال های 88-90 گذرانده اند مدنظر می باشد، تأکید بر روش مبتنی بر هدف می باشد تا مشخص شود که آموزش های کوتاه مدت تخصصی که برای آموزگاران شهرستان طارم در سال های 88-90 برگزار شده است، به اهداف خود رسیده اند یا نه؟
متعاقباً ضمن تشریح هریک از رویکردهای مذکور در راستای تبیین و مفهوم‬سازی اثربخشی برنامه های آموزشی، شاخصهای مناسب مطابق هریک از این روشها ارائه می گردد.
الف. روش مبتنی بر نیل به هدف
در استفاده از این روش برای اندازه گیری اثربخشی آموزش باید هدفهای آموزش را شناسایی کرد. این امر یک روش منطقی است، زیرا فعالیتهای آموزشی در قالب برنامه ها ی آموزشی همواره هدفمند هستند . به عبارت دیگر آموزش ها برآنند تا تغییرات مطلوب در دیدگاه ها و تواناییهای کارکنان ایجاد کنند . لذا با اجرای این این روش میزان پیشرفت درجهت رسیدن به آ ن مطلوب ها، اندازه گیری می شود. ” این روش هنگامی مناسب است که اهداف روشن، مورد توافق، قابل اندازه گیری و محدودیت زمانی وجود داشته باشد.” ( جباری، 1381، ص 74 ). ” استفاده از این روش برای تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مستلزم توجه به مفروضات ذیل است:
– فعالیتهای آموزشی درقالب برنامه های آموزشی باید اهداف نهایی روشن داشته باشند؛
– این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه به خوبی درک شوند باید تعریف گردند؛
– اهداف باید تاحد امکان قابل کنترل‬باشند یعنی سازمان و امکانات موجود بتوانند‬از عهده آن برآیند؛
– روی اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باشد؛
– پیشرفت به سوی این اهداف را باید بتوان اندازه گیری کرد.
بالاخره شاخصهای مناسب برمبنای این روش عبارتند از؛ تقویت حس همکاری، تنوع بخشیدن به تولیدات، افزایش ثبات عملیات، حفظ منابع، ارتقا کارایی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، کاهش اشتباهات و تصادفات، مبادله ، تغییر بهره مندی از روش های جدید و بهتر، ارتقا شغلی و… . ( جباری، 1381، ص 74 ).
ب. روش مبتنی بر تامین منابع
در اجرای این روش به بخش ورودی برنامه های آموزشی توجه می شود.” این روش هنگامی مناسب است که دروندادها تاثیر قابل توجهی بر نتایج دارد” (جباری، 1381 ، ص 74 ) اساس روش حاضر بر این فرض گذاشته شده است که برنامه های آموزشی باید در تحصیل و تامین منابع موردنیاز جهت نگهداری و حفظ سیستم های آموزشی موفق باشند . این روش بخشی از دیدگاه سیستمی است . بنابراین، از دیدگاه روش تامین منابع اثربخشی آموزش بدین صورت تعریف می شود: “توانایی برنامه های آموزشی چه مطلق و چه نسبی در بهره برداری از محیط خود برای تحصیل و تامین منابع ارزشمند و کمیاب” (دفت، 1378 ، ص 619 ) که اینجا محیط می تواند درون و یا خارج از سازمان باشد . “شاخصهای اثربخشی برنامه های آموزشی مطابق این روش عبارتند از:
– میزان بهره‬برداری


پاسخی بگذارید