دانلود پایان نامه

تعریف می نمایند بعد رفتاری وفاداری بر رفتار مشتری در تکرار خرید تاکید دارد(رنجبریان۱۳۸۸۶۹:)وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان مجددا از همین برند خرید خواهند کرد(جوانمرد و سلطان زاده ،۱۳۸۸۱۵:)

۷- ۱- ۳ – نیت خرید
نشاندهنده رضایت آنی‌مشتری از‌محصول یا‌خدمت بوده که‌باعث‌خرید‌مجدد‌می‌گردد (الیور،۱۹۹۷۳۲:) و دارای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید