دانلود پایان نامه

صورت اتوماتیک از فعالیتهای آنها جمع آوری شده که بعدها می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.

ج)رفتار ناشی از اعتماد
اعتماد منجر به اقدامات و رفتارهایی می شود که اغلب همراه با ریسک پذیری است .اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک می تواند منجر به دو نوع اقدام از سوی مشتری شود
۱-خرید مجازی که اغلب همراه با ارئه کارت

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید