دانلود پایان نامه

اعتباری و اطلاعات شخصی است
۲-تماشای فروشگاههای الکترونیکی

د)موضوعیت ذهنی
اعتماد موضوعی ذهنی و به طور مستقیم مرتبط و تاثیر پذیر از تفاوتهای شخصی و عوامل محیطی است افراد مختلف نقش اعتماد را در سناریوهای مختلف ،متفاوت ارزیابی کرده و تلقی های گوناگونی از آن دارند

۷- ۱- ۲ – وفاداری
وفاداری از نگرش

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید