دانلود پایان نامه

الکترونیک می تواند مزایای فراوانی برای جامعه, مشتریان و سازمانها به دنبال داشته باشد

۴ – اهداف تحقیق
۴-۱ -هدف اصلی
بررسی تاثیر اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی (b2c)
۴ – ۲ – اهداف ویژه :
۱- شناسایی سازه های تاثیر گذار اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید