دانلود پایان نامه

نقش بازخوردهای مثبت و منفی در خودارزیابی آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده

مقدمه
در تاریخ معاصر علوم، معانی مفاهیمی مانند “مکتب”، “نظریه” و یا “تئوری” تا حد زیادی مترادف به کار رفته است. منظور از این مفاهیم غالبا ارائه بینش و روش

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید