پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

می کنند. مرکز فلسطین، بیت المقدس است که از نظر اسلام، مسیحیت و یهود مکانی مقدس می باشد.این شهر که به قدس و اورشلیم هم مشهور است در 55 کیلومتری غرب رود اردن و 80 کیلومتری شرق مدیترانه بر... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد. نگاره 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیقمتغیرتعداد مشاهداتمیانگینانحراف معیارکمترین... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شغلی، آنلاین، غیرمستقیم

آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. در آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، انتقال دانش

ح عملکرد شغلی، توسعه داده شد. شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر رشد سریعی داشته‌اند، با توجه به برآوردهای انجام شده، 1.2میلیارد کاربر رسانه اجتماعی در سرتاسر جهان وجود دارد. شبکه‌های... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، کیفیت افشا

شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.نوروش و حسینی (1388) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ساختار مالکیت، نظام حقوقی، تئوری نمایندگی

که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.2-8-4 فرضیه هزینه دعاوی حقوقیدعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع اطلاعات مالی، افشای اطلاعات، گزارشگری مالی

افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی... متن کامل

By 92, ago