علمی

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت های شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از... متن کامل

By 92, ago
علمی

پیاده‌سازی CRM

پیاده‌سازی CRM   با پیاده‌سازی یک راهبُرد سی.آر.ام سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های فروش، بازاریابی و سرویس‌دهی روی تمام نقاط تماس لمس مشتری را بهبود بخشند. توجه : اصطلاح “نقاط... متن کامل

By 92, ago
علمی

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت... متن کامل

By 92, ago