اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط... متن کامل

اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط... متن کامل

دادگاه است که به این ایرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خوانده دعوا نماند.منظور از دعوای تقابل آن است که خوانده ی دعوا در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود... متن کامل

دادگاه است که به این ایرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خوانده دعوا نماند.منظور از دعوای تقابل آن است که خوانده ی دعوا در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود... متن کامل

لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق... متن کامل

لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق... متن کامل

غیرنظامیان مداخلاتی را انجام دادند که مورد پذیرش ملل متحد واقع نشد. کوفی عنان در گزارش سقوط سربرنیکا در سال 1999 ضعف اختیارات فرماندهی را یکی از مشکلات مدیریت این بحران دانست .در کنار... متن کامل

غیرنظامیان مداخلاتی را انجام دادند که مورد پذیرش ملل متحد واقع نشد. کوفی عنان در گزارش سقوط سربرنیکا در سال 1999 ضعف اختیارات فرماندهی را یکی از مشکلات مدیریت این بحران دانست .در کنار... متن کامل

است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.ماده 1335 ق.م... متن کامل

است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.ماده 1335 ق.م... متن کامل

مجارستان و در شرق با جمهوری فدرال جدید یوگسلاوی که شامل صربستان و مونته نگرو میباشد هممرز است؛ در جنوب و بخشی از شرق نیز با بوسنی و هرزگوین دارای مرز مشترک میباشد و در غرب با دریای... متن کامل

مجارستان و در شرق با جمهوری فدرال جدید یوگسلاوی که شامل صربستان و مونته نگرو میباشد هممرز است؛ در جنوب و بخشی از شرق نیز با بوسنی و هرزگوین دارای مرز مشترک میباشد و در غرب با دریای... متن کامل

غیرمسلمانان از یک طرف خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار، از طرف دیگر به سود مردم رأی می داد و رأی او هم اجرا می شده است. مهمترین شروط تحقق چنین قدرت بی مانندی یکی علم و دیگری تقوا... متن کامل

غیرمسلمانان از یک طرف خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار، از طرف دیگر به سود مردم رأی می داد و رأی او هم اجرا می شده است. مهمترین شروط تحقق چنین قدرت بی مانندی یکی علم و دیگری تقوا... متن کامل

قطعنامه 873 اجرا شود. به این ترتیب تحریم‌ها علیه هائیتی با جدیت بیشتری ادامه یافت.تحریم‌های مجدد توسط شورای امنیت علیه هائیتی، نتوانست اهداف موردنظر قطعنامه 917 در 6 می 1994 را جامعه عمل... متن کامل

قطعنامه 873 اجرا شود. به این ترتیب تحریم‌ها علیه هائیتی با جدیت بیشتری ادامه یافت.تحریم‌های مجدد توسط شورای امنیت علیه هائیتی، نتوانست اهداف موردنظر قطعنامه 917 در 6 می 1994 را جامعه عمل... متن کامل

ل غیرمنقول به موجب ماده 12 ق.آ.د.م «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول... متن کامل

ل غیرمنقول به موجب ماده 12 ق.آ.د.م «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول... متن کامل

نقض است. همچنین برای مثال، چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی طرفی دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضایی رعایت نشده است. نیز چنانچه اعتراض خوانده که در... متن کامل

نقض است. همچنین برای مثال، چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی طرفی دادرس و شأن و اعتبار دستگاه قضایی رعایت نشده است. نیز چنانچه اعتراض خوانده که در... متن کامل