پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد قرارداد الکترونیکی

فنی پیامی را دریافت نکرده است،هرچند پیغام به مقصد او در حرکت است و احتمال برگشت پیغام هم صفر باشد.عهدنامه جهت تعیین زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بند 1 ماده 10 به ملاک خروج داده... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تجارت الکترونیک

تشکیل عقد، مبدا جریان آثار عقد مشخص میگردد. برای مثال با تعیین زمان تشکیل عقد بیع عین معین، معلوم میشود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات مبیع از چه زمان... متن کامل

By 92, ago