خوبی برخوردارند، و در مراحل بعدی مدیریت اعتراضات را بدست گرفتند. در واقع این گروه‌های اسلامی نوعی میانه‌روی را بین نظام‌های حاکم و گروه‌های افراطی انتخاب کرده‌اند، چراکه قلع... متن کامل

خوبی برخوردارند، و در مراحل بعدی مدیریت اعتراضات را بدست گرفتند. در واقع این گروه‌های اسلامی نوعی میانه‌روی را بین نظام‌های حاکم و گروه‌های افراطی انتخاب کرده‌اند، چراکه قلع... متن کامل

کشیدن از برنامه هسته‌ای در جهت خودکفایی انرژی و بیتفاوتی در برابر سیاست‌های رژیم صهیونستی در این منطقه حساس زمینه را برای بروز آتش خشم موج بیداری مردم لیبی در منطقه فراهم کرد... متن کامل

کشیدن از برنامه هسته‌ای در جهت خودکفایی انرژی و بیتفاوتی در برابر سیاست‌های رژیم صهیونستی در این منطقه حساس زمینه را برای بروز آتش خشم موج بیداری مردم لیبی در منطقه فراهم کرد... متن کامل

نیروی جدا از هم در نظر گرفت. (دکمجیان، 1366: 344و 345) از اوایل دهه 90 قرن بیستم میلادی سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی تحت سرکوب رژیم قذافی قرار گرفتند اما به دنبال حملات 11 سپتامبر 2011 سیاست... متن کامل

نیروی جدا از هم در نظر گرفت. (دکمجیان، 1366: 344و 345) از اوایل دهه 90 قرن بیستم میلادی سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی تحت سرکوب رژیم قذافی قرار گرفتند اما به دنبال حملات 11 سپتامبر 2011 سیاست... متن کامل

است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ? درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود. لیبی از نظر تراکم جمعیت یکی از... متن کامل

است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ? درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود. لیبی از نظر تراکم جمعیت یکی از... متن کامل

خود بپردازد. مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مصر، به همراه نتیجه عملکرد خاورمیانه‌ای آمریکا (به عنوان عامل کاتالیزور ) و حمایت‌های بی‌حدوحصر واشنگتن از سیاست‌های رژیم... متن کامل

خود بپردازد. مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه مصر، به همراه نتیجه عملکرد خاورمیانه‌ای آمریکا (به عنوان عامل کاتالیزور ) و حمایت‌های بی‌حدوحصر واشنگتن از سیاست‌های رژیم... متن کامل

با پیشگامی سید جمال‌الدین اسدآبادی، عبده و حسن البنا و غیره، از حرکت‌های ریشه دار مصر و کل جهان اسلام محسوب می‌شود و با وجود سرکوب شدید در طی سالیان، توانسته پویایی خود را حفظ کند و... متن کامل

با پیشگامی سید جمال‌الدین اسدآبادی، عبده و حسن البنا و غیره، از حرکت‌های ریشه دار مصر و کل جهان اسلام محسوب می‌شود و با وجود سرکوب شدید در طی سالیان، توانسته پویایی خود را حفظ کند و... متن کامل

مبارک و نقشی که دین در عزت دادن به جوامع دارد، انقلاب مصر، انقلاب عزتخواهانه دینی است. (آیت الله خامنه‌ای،1390) 5 ـ 6: موج اسلام گرایی تاریخ مصر از آغاز دوره اسلامی با دین عجین بوده و از... متن کامل

مبارک و نقشی که دین در عزت دادن به جوامع دارد، انقلاب مصر، انقلاب عزتخواهانه دینی است. (آیت الله خامنه‌ای،1390) 5 ـ 6: موج اسلام گرایی تاریخ مصر از آغاز دوره اسلامی با دین عجین بوده و از... متن کامل

که وجود 45 میلیون نفر جوان زیر 35 سال را در این کشور موجب شده، از بارزترین ویژگی‌های مهمی چون بیکاری و فقر را در این کشور ایجاد کرده بود. ناظرانی که به بررسی اوضاع اجتماعی مصر در... متن کامل

که وجود 45 میلیون نفر جوان زیر 35 سال را در این کشور موجب شده، از بارزترین ویژگی‌های مهمی چون بیکاری و فقر را در این کشور ایجاد کرده بود. ناظرانی که به بررسی اوضاع اجتماعی مصر در... متن کامل

از عثمانی جدا کرد و به تصرف خود درآورد و تا سال 1315 یعنی به مدت 33 سال در اشغال خود داشت. البته از سال 1301 علاوه بر اشغال نظامی، یک عنصر وابسته- فؤاد پاشا- تحت عنوان حاکم مصر روی کارآمد و... متن کامل

از عثمانی جدا کرد و به تصرف خود درآورد و تا سال 1315 یعنی به مدت 33 سال در اشغال خود داشت. البته از سال 1301 علاوه بر اشغال نظامی، یک عنصر وابسته- فؤاد پاشا- تحت عنوان حاکم مصر روی کارآمد و... متن کامل

می‌خواست، به رهبری راشدالغنوشی و عبدالفتاح مورو و جریانی که خواهان استقلال بود، به رهبری صلاحالدین جورشی و احمیده نیفر. این جریان دوم، جریان اسلامگرایی ترقیخواه یا اسلام آیندهگرا... متن کامل

می‌خواست، به رهبری راشدالغنوشی و عبدالفتاح مورو و جریانی که خواهان استقلال بود، به رهبری صلاحالدین جورشی و احمیده نیفر. این جریان دوم، جریان اسلامگرایی ترقیخواه یا اسلام آیندهگرا... متن کامل