قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى‏ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ?111 با تعبیر?‏ وَ لِیُبْلِیَ... متن کامل

قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى‏ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ?111 با تعبیر?‏ وَ لِیُبْلِیَ... متن کامل

رانـده اند از قبیل: 1- “ثعلبی” (427 م) در “الکشف والبیان عن تفسیر القرآن” 2- “طبرسی” (548 م) در “مجمع البیان” 3- “فخررازی” ( 606 م) در “مفاتیح الغیب” 4-... متن کامل

رانـده اند از قبیل: 1- “ثعلبی” (427 م) در “الکشف والبیان عن تفسیر القرآن” 2- “طبرسی” (548 م) در “مجمع البیان” 3- “فخررازی” ( 606 م) در “مفاتیح الغیب” 4-... متن کامل

اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. عنصر مادّی این جرم... متن کامل

اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. عنصر مادّی این جرم... متن کامل

شد.272 ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد “مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی” باشد جرم حاصل واحد خواهد بود.... متن کامل

شد.272 ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد “مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی” باشد جرم حاصل واحد خواهد بود.... متن کامل

مادّه 684 قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی... متن کامل

مادّه 684 قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی... متن کامل

رسمی از نظر قانون ثبت: ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است . اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند. ... متن کامل

رسمی از نظر قانون ثبت: ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است . اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند. ... متن کامل

بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.25 موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد... متن کامل

بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.25 موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد... متن کامل

………………………………………………………………………. گفتار اول : سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران ... متن کامل

………………………………………………………………………. گفتار اول : سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران ... متن کامل

بعدی و استفاده از قانون سرمایش فوریه داریم: 3- 2 برای بدست آوردن دمای سطح داریم: 3- 3 با داشتن مقادیر T0 و T1 وحل این معادله دمای سطح، Ts بدست می‌آید. برای بدست آوردن شار حرارتی نیز از... متن کامل

بعدی و استفاده از قانون سرمایش فوریه داریم: 3- 2 برای بدست آوردن دمای سطح داریم: 3- 3 با داشتن مقادیر T0 و T1 وحل این معادله دمای سطح، Ts بدست می‌آید. برای بدست آوردن شار حرارتی نیز از... متن کامل

بوده است که وارد یک مبدل حرارتی می‌شد. بخش بالایی این مبدل حرارتی نقش کندانسور و قسمت پایین آن نقش رادیاتورهای معمولی را داشته است. مدار دیگر که از فرآیند جوشش تبخیری کامل استفاده... متن کامل

بوده است که وارد یک مبدل حرارتی می‌شد. بخش بالایی این مبدل حرارتی نقش کندانسور و قسمت پایین آن نقش رادیاتورهای معمولی را داشته است. مدار دیگر که از فرآیند جوشش تبخیری کامل استفاده... متن کامل