پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد خسارات مازاد بر دیه

بوده است . آن را محقق الوصول یا ممکن الوصول می داند در غیر این صورت آن را غیر قابل مطالبه و محتمل الوصول محسوب می کند .در انتها باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده 14 و تبصره... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت بیمه ایران

ت و این دو با هم تفاوت دارند . به نظر می رسد ، تصرف به مفهومی که در قانون مدنی آمده است ، نمی تواند ملاک و معیار تشخیص متصرف باشد ؛ زیرا در این صورت تصرف دلیل مالکیت است و در نتیجه ، متصرف... متن کامل

By 92, ago