پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت با موضوع : طبقه بندی اطلاعات-پایان نامه آماده

ساخت یک سیستم اطلاعاتی مدیریت در واحد اداری-مالی دانشگاه ها را بررسی می کند و ضمن تشریح مراحل طراحی و ساخت عملی چنین سیستمی مزایا و معایب دو شیوه ی دستی و ماشینی را از لحاظ... متن کامل

By 90, ago