علمی

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت... متن کامل

By 92, ago
علمی

یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

میزان بلندی صدایمان را کنترل کنیم یک شخص باکلاس در هنگام حرف زدن صدایش از کیلومتر ها دورتر شنیده نخواهد شد. اگر صدای رسایی داشته باشیم شکی نیست که خوب است، اما این صدای رسا باید کنترل... متن کامل

By 92, ago
علمی

اهمیت سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعی از دوران گذشته توجه به سازمانها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحبنظران به نیازها و مسایل اجتماعی مرتبط با سازمان، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم... متن کامل

By 92, ago
علمی

تعاریف هوش رقابتی

  تعاریف هوش رقابتی تعاریف متعددی از هوش رقابتی توسط محققان و صاحبنظران ارائه شده است. اما تعریفی که پذیرش جهانی داشته باشد، وجود ندارد. در زیر به برخی از تعاریف اشاره می شود: ویس،... متن کامل

By 92, ago
علمی

رویکرد های رهبری تحول گرا

رویکرد های رهبری تحول گرا: در این بخش تلاش می شود تا از میان تمامی نظراتی که در زمینه رهبری تحول گرا ارایه گردیده است 4 نظر برجسته را با توجه به ویژگی های هر یک مورد بررسی قرار داد: 2-11-1... متن کامل

By 92, ago
علمی

علائم فرسودگی شغلی

علائم فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی علائم زیادی می تواند داشته باشد از جمله می توان بد اخلاقی و زود رنجی، ناتوانی  در تصمیم گیری، ناتوانی و خستگی، از دست دادن علاقه به کار ، افزایش مصرف... متن کامل

By 92, ago