پیاده‌سازی CRM   با پیاده‌سازی یک راهبُرد سی.آر.ام سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های فروش، بازاریابی و سرویس‌دهی روی تمام نقاط تماس لمس مشتری را بهبود بخشند. توجه : اصطلاح “نقاط... متن کامل

پیاده‌سازی CRM   با پیاده‌سازی یک راهبُرد سی.آر.ام سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های فروش، بازاریابی و سرویس‌دهی روی تمام نقاط تماس لمس مشتری را بهبود بخشند. توجه : اصطلاح “نقاط... متن کامل

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت... متن کامل

مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت... متن کامل

مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد بازاریابیصادراتی یک بازنگری در این حیطه، دو موضوع اصلی را آشکار می سازد. که در ارزیابی عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی حیاتی هستند. این دو شامل شیوه... متن کامل

مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد بازاریابیصادراتی یک بازنگری در این حیطه، دو موضوع اصلی را آشکار می سازد. که در ارزیابی عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی حیاتی هستند. این دو شامل شیوه... متن کامل

-تاثیر  اخلاق حرفه ای  بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان: اخلاق حرفه ای  می تواند در این موارد بر عملکرد و موفقیت سازمان تاثیر می‌گذارد: 1-توجه به منافع ذی‌نفعان: علاوه بر سهام داران،... متن کامل

-تاثیر  اخلاق حرفه ای  بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان: اخلاق حرفه ای  می تواند در این موارد بر عملکرد و موفقیت سازمان تاثیر می‌گذارد: 1-توجه به منافع ذی‌نفعان: علاوه بر سهام داران،... متن کامل

میزان بلندی صدایمان را کنترل کنیم یک شخص باکلاس در هنگام حرف زدن صدایش از کیلومتر ها دورتر شنیده نخواهد شد. اگر صدای رسایی داشته باشیم شکی نیست که خوب است، اما این صدای رسا باید کنترل... متن کامل

میزان بلندی صدایمان را کنترل کنیم یک شخص باکلاس در هنگام حرف زدن صدایش از کیلومتر ها دورتر شنیده نخواهد شد. اگر صدای رسایی داشته باشیم شکی نیست که خوب است، اما این صدای رسا باید کنترل... متن کامل

اهمیت سرمایه اجتماعی از دوران گذشته توجه به سازمانها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحبنظران به نیازها و مسایل اجتماعی مرتبط با سازمان، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم... متن کامل

اهمیت سرمایه اجتماعی از دوران گذشته توجه به سازمانها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحبنظران به نیازها و مسایل اجتماعی مرتبط با سازمان، زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم... متن کامل

  تعاریف هوش رقابتی تعاریف متعددی از هوش رقابتی توسط محققان و صاحبنظران ارائه شده است. اما تعریفی که پذیرش جهانی داشته باشد، وجود ندارد. در زیر به برخی از تعاریف اشاره می شود: ویس،... متن کامل

  تعاریف هوش رقابتی تعاریف متعددی از هوش رقابتی توسط محققان و صاحبنظران ارائه شده است. اما تعریفی که پذیرش جهانی داشته باشد، وجود ندارد. در زیر به برخی از تعاریف اشاره می شود: ویس،... متن کامل

رویکرد های رهبری تحول گرا: در این بخش تلاش می شود تا از میان تمامی نظراتی که در زمینه رهبری تحول گرا ارایه گردیده است 4 نظر برجسته را با توجه به ویژگی های هر یک مورد بررسی قرار داد: 2-11-1... متن کامل

رویکرد های رهبری تحول گرا: در این بخش تلاش می شود تا از میان تمامی نظراتی که در زمینه رهبری تحول گرا ارایه گردیده است 4 نظر برجسته را با توجه به ویژگی های هر یک مورد بررسی قرار داد: 2-11-1... متن کامل

) دسته‌بندی انواع دانش 2-2-2-1- دانش ضمنی و دانش صریح یک تقسیم‌بندی بسیار معمول که دانشمندان برای دانش انجام داده‌اند، تقسیم آن به دو دسته دانش پنهان یا ضمنی و دانش آشکار و یا صریح... متن کامل

) دسته‌بندی انواع دانش 2-2-2-1- دانش ضمنی و دانش صریح یک تقسیم‌بندی بسیار معمول که دانشمندان برای دانش انجام داده‌اند، تقسیم آن به دو دسته دانش پنهان یا ضمنی و دانش آشکار و یا صریح... متن کامل

علائم فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی علائم زیادی می تواند داشته باشد از جمله می توان بد اخلاقی و زود رنجی، ناتوانی  در تصمیم گیری، ناتوانی و خستگی، از دست دادن علاقه به کار ، افزایش مصرف... متن کامل

علائم فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی علائم زیادی می تواند داشته باشد از جمله می توان بد اخلاقی و زود رنجی، ناتوانی  در تصمیم گیری، ناتوانی و خستگی، از دست دادن علاقه به کار ، افزایش مصرف... متن کامل