پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد 1 که مربوط به حق... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق کودک، مجازات اعدام، سازمان ملل

ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از باب احتیاط تصریح و تأکید شده: “شرطی که با هدف و منظور کنوانسیون مغایر باشد، ممنوع است”. ولی این تصریح و تأکید به جای این‌که دولت‌ها را به... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، قانون حاکم، اسناد حقوق بشر

انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد. ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوی است که این... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

ه می‌دهد. روش گردآوری تحقیقروش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسی جنبه‌های حقوقی، سیاسی و تاریخی نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازد... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

خشونت آمیزی که به طور روز افزون ماهیت قومی پیدا کرده‌اند، با شدت بیش‌تری رخ می‌دهند و موجب نابودی جوامع و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائی سیاسی و تروریسم... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

مبحث دوم: تاریخچه جهانی شدن 22مبحث سوم: ابعاد جهانی شدن 24بند اول: جهانی شدن اقتصاد 24بند دوم: جهانی شدن سیاست 28بند سوم: جهانی شدن فرهنگ 30فصل دوم: جهانی شدن حقوق بشر 34مبحث اول: ماهیت حقوق... متن کامل

By mitra7--javid, ago