پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، عملکرد کارکنان، انتقال دانش

و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایین قرار دارند. کارکنان در روابط غیرمستقیم آفلاین برای دستیابی به منابع باید با کسانی که در ارتباط مستقیم هستند (واسطه‌ها)، ملاقات رو در رو... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انواع ارتباطات، بهبود عملکرد، عملکرد شرکت

که ویژگی‌های این روابط در کل ممکن است در تفسیر رفتار اجتماعی افراد موجود در شبکه استفاده شود (Mitchell, 1969). یک رویکرد شبکه اجتماعی الگوهای تعاملات بین افراد را به عنوان یک نمودار... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، توسعه مدل، بهبود عملکرد

فصل اول- کلیات پژوهش 11-1 مقدمه 11-2 بیان موضوع 21-3 اهمیت موضوع 41-4 مروری بر ادبیات پژوهش 8 1-4-1 توانمند‌سازی شغلی کارکنان 8 1-4-2 عملکرد شغلی 9 1-4-3 ارتباطات 10 1-4-4 روابط آفلاین (رو‌‌ در... متن کامل

By 92, ago
علمی

کتاب قدرت نامحدود

براساس کتاب قدرت نامحدود، موفقیت به معنی این است که به طور مداوم برای پیشرفت تلاش کنیم و از تلاش کردن ناامید نشویم.  شاید در قرن های گذشته موفقیت مثل الان قابل دستیابی نبود و تعدادی... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع ساختار بازار، اقتصاد بازار، اقتصاد باز، اعلان جنگ

عقلایی تدوین میشد”.709ب) آزادی اقتصادی در اسلام منذر قحف، آزادی اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلام را نخستین پایه‌ی ساختار بازار اسلامی میداند. به نظر او بررسی تاریخ جوامع مسلمان نشان... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع ساختار بازار، اقتصاد متعارف، حق تصرف

شخصی افراد در محدودههایی اخلاقی است تا مبادا فردی برای تأمین منفعت شخصی خود جامعه را استثمار کند و نیز از جمله‌ی این اقدامات جلوگیری از استثمار فرد ازسوی جامعه از طریق سلب حقوق... متن کامل

By mitra3--javid, ago