ایجاد و مدیریت یک برند موفق اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است. به عنوان مثال... متن کامل

ایجاد و مدیریت یک برند موفق اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است. به عنوان مثال... متن کامل

– مفهوم رقابت پذیری این پرسش که چرا برخی کشورها در رقابت بین الملل موفق تر از سایرین عمل می کنند؟ پرسشی است که در عصر حاضر ذهن اغلب اقتصاددانان، کارآفرینان، مدیران صنایع، شرکت ها و... متن کامل

– مفهوم رقابت پذیری این پرسش که چرا برخی کشورها در رقابت بین الملل موفق تر از سایرین عمل می کنند؟ پرسشی است که در عصر حاضر ذهن اغلب اقتصاددانان، کارآفرینان، مدیران صنایع، شرکت ها و... متن کامل

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی... متن کامل

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است . معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی... متن کامل

تعریف کارآفرینی ریچارد کانتیلون اقتصاددان ایرلندی که در فرانسه می زیسته(1734- 1680) مبدع لغات کارآفرین و کارآفرینی بوده و ایشان این لغات را وارد ادبیات اقتصادی کرده است(Thornton, 2005)، و در... متن کامل

تعریف کارآفرینی ریچارد کانتیلون اقتصاددان ایرلندی که در فرانسه می زیسته(1734- 1680) مبدع لغات کارآفرین و کارآفرینی بوده و ایشان این لغات را وارد ادبیات اقتصادی کرده است(Thornton, 2005)، و در... متن کامل

ابعاد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است: • بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار... متن کامل

ابعاد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است: • بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار... متن کامل

اقدامات مهم درزمینه آموزش کارکنان تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده: آموزش، هنگامی واقعا به نتیجه می رسد که مدیر، تلاش کند سازمان را به‌صورت سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در هر شرکت... متن کامل

اقدامات مهم درزمینه آموزش کارکنان تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده: آموزش، هنگامی واقعا به نتیجه می رسد که مدیر، تلاش کند سازمان را به‌صورت سازمان یادگیرنده تبدیل کند. در هر شرکت... متن کامل

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری پنج عنصر برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است که در ذیل به توضیح هر یک می پردازیم: • استراتژی • تعریف... متن کامل

پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری پنج عنصر برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مورد نیاز است که در ذیل به توضیح هر یک می پردازیم: • استراتژی • تعریف... متن کامل

خصوصیات بیمه های گروهی خصوصیات بیمه های گروهی عباتند از: 1- صدور گروهی معمولا در موارد گروهی ، هیچ مدرکی فردی بر قابلیت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منافع می تواند قابل توجه باشد. بیمه... متن کامل

خصوصیات بیمه های گروهی خصوصیات بیمه های گروهی عباتند از: 1- صدور گروهی معمولا در موارد گروهی ، هیچ مدرکی فردی بر قابلیت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منافع می تواند قابل توجه باشد. بیمه... متن کامل

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی انگار برای فردیکه ساختار شخصیتش برای موفقیت برنامهریزی شده به شکلی غیرقابل توجیه و غیرمنطقی سلسله وقایع پیشرویش توأم با پیروزی و کامیابی خواهد بود. برعکس... متن کامل

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی انگار برای فردیکه ساختار شخصیتش برای موفقیت برنامهریزی شده به شکلی غیرقابل توجیه و غیرمنطقی سلسله وقایع پیشرویش توأم با پیروزی و کامیابی خواهد بود. برعکس... متن کامل

دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه های مشابه ارائه شده است. این تعاریف ومفاهیم تا حد زیادی... متن کامل

دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه های مشابه ارائه شده است. این تعاریف ومفاهیم تا حد زیادی... متن کامل