ایجاد و مدیریت یک برند موفق
اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است.
به عنوان مثال در بسیاری از شرکت های آسیایی گرایش به برندسازی صرفا در قالب یک فعالیت بازاریابی محض دیده می شود که هدف نهایی آن جلب توجه مشتری به هر طریق ممکن است. اما در واقع برندسازی باید با پشتیبانی همه جانبه سیستماتیک در طرح جامع راهبردی سازمان گنجانده شود.
امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان به حدی است که برخی از صاحبنظران از آن به عنوان یک محصول کامل یاد کرده و معتقدند بسیاری اوقات مشتریان در عوض آنکه محصول را خریداری نمایند، برندها را میخرند. از این رو شناخت عوامل موثر بر این انتخاب و بررسی ویژگیهای خاص برند اهمیتی دوچندان یافته و انجام تحقیقات متنوعی را در این زمینه ضرورت میبخشد.
آکر[1] در کتاب خود درباره ی ساختن برندهای موفق معتقد است که ویژگیهای دیداری یک برند از تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است. وی معتقد است که پیوستگی و علائق مشتری نسبت به ابعاد خاصی از برند همچون صداقت و واقعیتگرایی در برند، برقراری رابطه های مثبت با مشتری، احساس تازگی به مشتری دادن، اعطای شخصیت مطلوب و.. می تواند در انتخاب او تاثیر گذار باشد. البته نقش گروه های مرجع و توصیه های افراد هم رده در این باره بسیار تاثیرگذار است. مطالعات بردن و اتزل[2](1982) نشان داد که نقش گروه های مرجع و توصیه دیگران مهم است. . البته این تاثیر در اینکه برند یاد شده مربوط به چه کالایی (ضروری یا غیر ضروری) باشد و یا آنکه در چه موقعیتی (خصوصی یا عمومی بودن مکان مصرف) مصرف شود متفاوت است.
سوجی[3](2000) می گوید کسب جایگاه و شان اجتماعی و احساس نسبت به آنکه با خرید یک برند خاص میتوانیم همچون دیگران شویم، از تاثیرگذارترین عوامل در انتخاب برند محسوب میشد. علاوه بر این در این تحقیق اثر عواملی همچون گرانی برند، افتخار نسبت به مالکیت آن برند، طراحی مناسب، مطمئن بودن آن و از
همه مهمتر شهرت برند بر انتخاب یک برند خاص به تایید رسیده است.
به طور کلی پذیرفته شده است که برند ابزاری قدرتمند برای تمایز است و تمایز یکی از خصوصیات مهم بازاریابی رقابتی است(سویانگ بو[4] 2009).در واقع ریشه ی لغت برند هم از تمایز است.برند در ریشه به معنی آهن گداخته است و برندینگ عملی بود که دامپروران سابق با داغ زدن توسط آهن داغ بر روی دام و احشامشان، آنها را از دیگران متمایز می کردند.
کاتلر فواید و قابلیت های برند را اینگونه بر می شمرد:
1.تمایز
2.تامین کسب و کار آینده
3.تمایز در بازاریابی
4.خلق کارایی
5.خلق تصویر برند
6.ایجاد ارزش قیمت

  1. افزایش مشتری

[1] Aker
[2] Bearden and Etzel
[3] Tsuji
[4] So young boo