بامیلو یا دیجی کالا؟ از کدوم فروشگاه خرید کنیم؟

اگه ۲ سال پیش همین موقع این سوال رو می پرسیدید شک نداشته باشین و مطمئنا می گفتم دیجی کالا و تموم! اما الان شرایط خیلی فرق کرده و جواب دادن به این سوال نیاز به بررسی بیشتری داره.