بانک صادرات ایران نیز همچون سایر بانکهای کشور اقداماتی را در خصوص بانکداری الکترونیکی انجام داده است که به دو مورد آن یعنی صدور کارت و طرح سپهر اشاره می شود .
کارت بانک صادرات که در حال حاضر  مورد استفاده قرار می گیرد از نوع کارت بدهکار می باشد. بانک صادرات علاوه بر ارائه کارت بدهکار در حال برنامه ریزی جهت صدور کارت اعتباری در سه نوع سبز سیمین و زرین می باشد .

همچنین بانک صادرات دارای ۴۳ شعبه سوئیفتی می باشد که خدمات بانکی بین المللی از قبیل گشایش اعتبار ، ضمانت نامه ارزی ، برداشت ارزی و حواله جات ارزی  با بهره گرفتن از سیستم سوئیفت انجام می شود. از دیگر اقدامات بانک صادرات ارائه خدمات از طریق POS و ATM ، ارائه اطلاعات از طریق اینترنت ، ارسال صورت حساب از طریق SMS ،ایجاد سیستم اینترانت ، ارائه کارت  Debit و کارت اعتباری ، اتصال به شبکه شتاب ، استفاده از استاندارد  SSL [1]درعملیات بانکداری الکترونیکی بوده و همچنین مجهز به سیستم پرداخت قبوض از طریق تلفنبانک و ATM  می باشد.

 

۳۶-سیستم مالی مالزی

 

۳۶-۱-ساختار سیستم مالی در مالزی

سیستم مالی مالزی براساس دو تقسیم بندی اصلی شکل گرفته است :

مؤسسات مالی و بازار مالی

مؤسسات مالی به دوبخش سیستم بانکداری و واسطه های مالی غیر بانکی تقسیم می شوند. بازار مالی در مالزی به چهار بازار اصلی به  نامهای : بازار پول و ارزخارجی ، بازار مشتقات و بازار فرامنطقه ای[۲] تقسیم می شود.

ساختار سیستم مالی در مالزی :

الف-سیستم بانکی

  • بانک مرکزی مالزی
  • مؤسسات بانکی

۱-۲- بانک های اسلامی

۲-۲- بانک های تجاری

۳-۲- شرکت های مالی

  • سایر

۱-۳-مؤسسه تنزیل ، نماینده دفاتر بانک های خارجی

ب- واسطه های مالی غیر بانکی

               ۱-صندوق تأمین و بازنشستگی

               ۲-شرکتهای بیمه ( شامل تکفل)

               ۳-مؤسسه مالی توسعه

               ۴-مؤسسه پس انداز

                            ۱-۴ – شرکت های تعاونی

                            ۲-۴- بانک پس انداز ملی

               ۵-سایر

                            ۱-۵- هیئت سرمایه مهاجرین

                            ۲-۵- Cagamas Berhad

۳-۵- شرکت های لیزینگ

۴-۵- شرکت های سرمایه گذاری مخاطره آمیز

۵-۵- مؤسسات سرمایه گذار

۶-۵- مؤسسات اعتباری مسکن

۷-۵-شرکت تضمین اعتبار

۸-۵-شرکت های عامل

 

ج-بازار پول ارز خارجی

۱-بازار پول

۲-بازار ارز خارجی

 

د-بازار سرمایه

۱-بازار اوراق قرضه

  • اوراق قرضه خصوصی

۲-۱-  اوراق قرضه عمومی

۲-بازار اوراق بهادر

 

ه – بازار مشتقات

  • قرارداد های آتی KLIBOR
  • قرارداد های آتی KLSE CI

۳-قراردادهای آتی کالا

و- بازار فرا منطقه ای

            ۱-مرکز مالی فرا منطقه ای بین المللی لابوان (IOFC)

 

 

۳۶-۲-سیستم بانکی مالزی

سیستم بانکی شامل بانک مرکزی مالزی ( بانک نگارا)[۳]، مؤسسات بانکی،  بانکهای تجاری ، شرکت های مالی  ، بانکهای اسلامی و گروه های متفرقه ( مؤسسات تنزیل و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی ) می باشد. سیستم بانکی بزرگترین بخش سیستم مالی می باشد ، در حدود ۶۷%درصد از کل دارائی های سیستم مالی .

 

۳۶-۲-۱-بانک مرکزی مالزی ( بانک نگارا)

بانک نگارا مالزی در ۲۶ ژوئن ۱۹۵۹ و براساس حکم بانک مرکزی مالایا تأسیس شد. اهداف BNM عبارتند از:

ـ انتشار پول ، کنترل و حفاظت از ارزش پول ملی .

ـ عمل به عنوان بانکدار وناظر مالی برای دولت.
ـ توسعه ثبات پولی و ساختار مالی سالم .

ـ تأثیر گذاری برشرایط اعتباری در راستای منافع مالزی

اهداف BNM ، در اصل ، توسعه رشد اقتصادی  با ثبات قیمتی و حفظ ثبات مالی وپولی خلاصه می شود.

معرفی فعالیت مؤسسات مالی وبانکی در سال ۱۹۸۹، قدرتBNM را در خصوص نظارت و سازماندهی مؤسسات مالی ومؤسسات سپرده پذیر افزایش داد به طوری که در قوانین مالی واعتباری نیز گنجانده شده است.

 

۳۶-۲-۲-بانک های تجاری

بانک های تجاری بزرگترین و مهمترین تأمین کنندگان سرمایه در سیستم بانکی می باشند ، درحال حاضر ۲۴ بانک تجاری ( به غیر از بانک های اسلامی) فعالیت می کنند که ۱۳تای آن از طریق بانک های خارجی به صورت محلی شکل گرفته اند .

فعالیت های اصلی بانک های تجاری فراهم کردن:

ـ امکانات مالی تجاری شامل: اعتبار اسنادی ، تنزیل بروات تجاری ، ضمانت های حمل ، اعلام وصول های امانت و پذیره نویسی بانکداری .

ـ سرویس های خزانه داری .

ـ سرویس های پرداخت[۴]

ـ سرویس های حفاظت از قبیل : سپرده های امن و حفاظت سهم .

همچنین بانک های تجاری اجازه دارند تا در ارزهای خارجی معامله کنند وتنها مؤسسات مالی واداری مجاز به ارائه امکانات حساب جاری می باشند.

 

۳۶-۲-۳-شرکت های مالی

شرکت های مالی دومین گروه بزرگ مؤسسات سرمایه پذیر در مالزی را تشکیل می دهند . شرکتهای مالی در ابتدا توسط BNM و از طریق سند شرکتهای مالی سال ۱۹۶۹ رسمیت پیدا کردند. این سند در سال ۱۹۸۹ توسط سند مؤسسات مالی و بانکی جایگزین شد، در حال حاضر ۱۲ شرکت مالی وجود دارند . فعالیت شرکت مالی بر اساس زیر تعریف می شود:

ـ فعالیت در راستای پذیرش  سرمایه در حساب سرمایه ، حساب پس انداز و یا حساب های مشابه دیگر .

ـ قرض دادن پول .

ـ فعالیت لیزینگ و یا خرید اقساطی.

ـ سایر فعالیت های مشابه BNM با اجازه وزیر.

 

 

 

۳۶-۲-۴-بانکهای سرمایه ای ( تجاری )

بانکهای تجاری از تاریخ ۱۹۷۰ در مالزی پدیدار شدند و مرحله مهمی در توسعه سیستم مالی در کنار توسعه شرکت های این کشور ایجاد نمودند . بانکهای تجاری در بازار پولی کوتاه مدت و فعالیت های افزایش سرمایه شامل تأمین سرمایه ، فعالیت تخصصی در زمینه نمایندگی ، مشاوره مدیریت مالی شرکتها ، آماده سازی جهت انتشار و نام نویسی سهام به همراه مدیریت پر تفوی سرمایه گذاری نقش ایفا می کنند. در حال حاضر ۱۰ بانک تجار در مالزی وجود دارد.

 

۳۶-۲-۵-بانکداری اسلامی

در مالزی ، قوانین اسلامی و مقررات بانکداری به طور مستقل در کنار سیستم بانکی متعارف وجود دارد. اساس قانونی برای تأسیس بانکهای اسلامی ، سند بانکداری اسلامی مصوب ۷ آوریل ۱۹۸۳ می باشد. IBA [5]وظیفه نظارت و سازماندهی بانکهای اسلامی را مشابه سایر بانکهای دارای مجوز ، برای BNM به عهده دارد . فعالیت های بانکداری بانک های اسلامی بر اساس مفاهیم شریعت می باشد.

اولین بانک اسلامی تأسیس شده ، بانک اسلامی برهاد مالزی[۶] (BIMB) می  باشد که فعالیت خود را در اول جولای ۱۹۸۳ آغاز کرد. در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ دومین بانک اسلامی به نام بانک معلـّمات برهاد مالزی [۷] تأسیس گردید.

جدا از بانکهای اسلامی ، سایر مؤسسات مالی  سرویس های بانکداری اسلامی را از طریق  « طرح بانکداری اسلامی »  ارائه می کنند. از دیدگاه محصولات ، نهاد بانکداری اسلامی محصولات بانکی را براساس مفاهیم اسلامی ارائه می کند.

جدول زیر مفاهیم اسلامی اصلی در بانکداری ، توضیحات مرتبط و مثال هایی از محصولات بانکی ارائه شده را نشان می دهد.

ردیفمفاهیم اسلامیتوضیحهدفمحصولات بانکی
۱الودیعهوظیفه ضمانتبرای محصولات

سپرده پذیر

سپرده جاری ،سپرده پس انداز
۲المضاربهاشتراک سودسپرده های سرمایه ایحساب های عادی و ویژه سرمایه ای ، تأمین مالی پروژه ، فروش و خرید مجدد قرارداد ها
۳المرابحههزینه اضافیبرای امکانات مالیتأمین مالی سرمایه کار ، اوراق تجاری و اوراق قرضه
۴بیع بثمن عاجلفروش با پرداخت مدت داربرای تأمین مالی خانهوام خانه ، ابزار قابل معامله سپرده، تأمین مالی دارایی تجاری ، کارت اعتباری ، تأمین مالی حج عمره ، تأمین مالی پروژه
۵الاجارهلیزینگبرای لیزینگ و تأمین مالی وسایل نقلیهلیزینگ ماشین ، تأمین مالی وسیله نقلیه ، نمایندگی تأمین مالی واوراق قرضه
۶المشارکهاستراک سود وزیانبرای تأمین مالی پروژهتأمین مالی پروژه ، تأمین مالی مؤسسه سرمایه گذار ، نمایندگی تأمین مالی

نگاره ۲-۲  مفاهیم اسلامی اصلی در یانکداری اسلامی مالزی

 

۳۶-۲-۶-مؤسسات تنزیل

مؤسسات تنزیل فعالیت خود را از سال ۱۹۶۳ در مالزی آغاز کردند . به طور کلی مؤسسات تنزیل در بازار پولی کوتاه مدت و سپرده های تجهیز شده مؤسسات و شرکتهای مالی در قالب پول عندالمطالبه ، پول در طول شب و سپرده های کوتاه مدت به صورت تخصصی فعال می باشند.

سپرده های تجهز شده در اوراق خزانه مالزی ، اوراق دولتی مالزی[۸] (MGS) ، پذیره نویسی بانکی[۹] (BAS) ، گواهینامه قابل معامله سپرده[۱۰] (NCDS) اوراق قرضه کاگاماس[۱۱] (Cagamas) و گواهینامه سپرده قابل معامله نرخ شناور(FRNCDS)[12]   به همراه فراهم کردن یک بازار ثانویه فعال برای این فعالیت ها سرمایه گذاری می شود.

 

۳۶-۲-۷-دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در مالزی

۳۲ بانک خارجی دارای دفاتر نمایندگی مستقر در کوالالامپور در مالزی وجود دارند . اصلیت بیشتر بانکها اروپا وژاپن می باشند . دفتر نمایندگی فقط یک دفتر ارتباطی است و محصولات بانکی را به صورت مستقیم به بازار مالزی عرضه نمی کند.

 

۳۷-بانکداری الکترونیک در مالزی

بانکداری الکترونیک سنتی در مالزی در استفاده مشتریان از دستگاه های ATM  جهت گرفتن پول و چک کردن مانده حساب تعریف می شود . هزینه بانکداری شامل خدمات مالی الکترونیک مانند سپرده گذاری پول نقد، ارائه درخواست وام ، معاملات سهام و غیره نیز می شود.

در سوی دیگر ، بانکداری الکترونیک به عنوان یک بخش توسعه یافته بانکداری، بالاتر از این تبادلات قرار گرفته و یک کانال تحویل متفاوت در یک جایگاه مجزا را ارائه می کند.

اولین قدم در فرآیند تبادلات به صورت آنلاین ، معرفی ماشین های گویای اتوماتیک (ATMS) در ابتدای سال ۱۹۸۰ بود که به دنبال آن بانکداری تلفنی و بانکداری رایانه شخصی در اواخر سال ۱۹۸۰ معرفی شد.

در مالزی شش جزء اصلی بانکداری الکترونیک با عنوان دستگاه خودپرداز، بانکداری تلفنی ، بانکداری تلفن همراه ، بانکداری کامپوتر شخصی ، مراکز بانکداری اتوماتیک (کیوسک ها ) و بانکداری اینترنتی وجود دارد.

 

۳۷-۱-دستگاه خودپرداز (ATM)

دستگاه های خود پرداز وسایل کامپیوتری هستند که بانکها را در ارائه خدمات به مشتریان کمک می کنند . سرویسهای ATM  در بین مؤسسات مالی متفاوت بوده ولی اساساً خدماتی مرتبط با حساب های جاری ، پس انداز ، وام و کارت اعتباری ارائه می کنند.

تبادلات قابل ارائه توسط دستگاه های خود پرداز به صورت کلی عبارت است از:

ـ برداشت پول نقد

ـ سپردن پول نقد / چک

ـ انتقال وجوه بین حساب ها

ـ درخواست الکترونیکی سهام

ـ درخواست الکترونیکی سهام

ـ ارائه نقدینگی از طریق کارت اعتباری

ـ در خواست مانده حساب

ـ در خواست چند تراکنش اخیر

ـ درخواست برای ارسال دست چک به صورت پستی

ـ در خواست برای ارسال صورتحساب به صورت پستی

ـ خلاصه صورتحساب

ـ پرداخت قبوض

 

در مالزی ، کاوانکو[۱۳] اولین کانال انتشار ATM را از طریق بانک مالایان برهاد[۱۴] (Maybank) در سال ۱۹۸۱ معرفی کرد . از آن پس سایر بانکهای تجاری این کانال را جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود به کار گرفتند. ATM  ها دریافت پول نقد را به راحتی و به صورت ۲۴ ساعته وبدون وارد شدن به شعبه به مشتریان ارائه می کنند. همچنین امکان استقرار این دستگاه ها در خارج از شعب بانکی مانند فروشگاه های زنجیره ای امکان دسترسی راحت تر را برای مشتریان فراهم می کند.

 

نگاره ۳-۲ ، رشد دستگاه های خود پرداز در مالزی

درصد رشدتعدادسال
۲۲۲۷۸۱۹۸۵
۸/۱۸۳۳۰۱۹۸۶
۵/۸۴۶۰۹۱۹۸۷
۵/۴۲۸۶۸۱۹۸۸
۳/۱۸۱۰۲۷۱۹۸۹
۱/۱۷۱۲۰۲۱۹۹۰
۱/۱۱۱۳۳۵۱۹۹۱
۸/۷۱۴۳۹۱۹۹۲
۳/۸۱۵۵۸۱۹۹۳
۸/۲۶۱۹۷۵۱۹۹۴
۹/۱۲۲۲۳۰۱۹۹۵
۳/۴۲۳۲۶۱۹۹۶
۷/۸۲۵۲۸۱۹۹۷
۷/۴۲۶۴۷۱۹۹۸
۳/۲۵۳۳۱۷۱۹۹۹
۷/۹۳۰۰۴۲۰۰۰
۵/۱۲۳۳۷۹۲۰۰۱

منبع: گزارش سالیانه BNM

 

۳۷-۲-بانکداری تلفنی

بانکداری تلفنی را به شکل بانکداری مجازی و یا از راه دور می توان در نظر گرفت که اساساً خدمات مالی شعبه را از طریق وسایل ارتباط تلفنی ارائه می کند. امکان بانکداری تلفنی در اواسط سال ۱۹۸۰ در مالزی فراهم شد. در آگوست سال ۲۰۰۱ بانک برهاد هونگ لونگ[۱۵] مرکز تماس بانکداری تلفنی خود را به راه انداخت . ۱۵ میلیون رینگیت سرمایه گذاری ، مرکز تماس یکپارچه ای فراهم کرد که نه تنها سرویس ۲۴ ساعته به مشتریان ارائه می کند ، بلکه به عنوان یک کانال مهم برای بانک جهت معرفی محصولات و خدمات به مشتریان می باشد . به طورکلی مرکز تماس هونگ لونگ وام های خانه ، درخواست های کارت اعتباری ، محصولات سپرده ، تأمین مالی سود سهام ، وام های خودرو و محصولات بیمه را پشتیبانی می کند.

 

۳۷-۳بانکداری تلفن همراه[۱۶]

در مالزی دوشرکت اصلی ارتباطات تلفنی ،  ارتباطات ماکسیس برهاد[۱۷] و سلکام[۱۸] ، سرویس اینترنتی موبایل را به راه انداختند. بانک  OCBCبرهاد سرویسی برپایه تلفن همراه به نام WAP i را در ماه می سال ۲۰۰۰ به  راه انداخت که به مشتریان اجازه می دهد به حسابهای OCBC خودشان از طریق تلفن های همراه دسترسی پیدا کنند.

[۱] Security Socket Layer

[۲] Offshore

[۳] Bank Negara Malaysia (BNM)

[۴] Cross Border

[۵] Islamic Banking Act

[۶] Bank Islam Malaysia Berhad

[۷] Bank Mualamat Malaysia Berhad

[۸] Malaysian Government  Securities

[۹] Banker Acceptances

[۱۰] Negotiable Certificate of Deposits

[۱۱] Cegamas
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
[۱۲] Floating Rate Negotiable Certificates of Deposit

[۱۳] KAWANKU

[۱۴] Malayan Banking (Maybank) Berhad

[۱۵] Hong Leong Bank Berhad

[۱۶] Mobile Phone Banking (Wap Banking)

[۱۷] Maxis Communication Berhad

[۱۸] Celcom ( Malaysia)