۱۷

کراست و دیگران

عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در خرید های آن لاین کشور تایلند

۲۰۰۹-۲۰۰۸

هر وقت مشتریان از کیفیت کالایی راضی باشند نسبت به آن سازمان تبلیغ پذیرترند.

۱۸

کاسالو ودیگران

نقش وب سایتهای تبلیغاتی بر وفاداری مشتریان

۲۰۰۸

کیفیت بالای خدمات مساوی است با افزایش تبلیغ پذیری اینترنتی مشتریان و افزایش سود آوری.

۱۹

چن و همکاران

تبلیغات اینترنتی و افزایش اثر بخشی آن در تصمیم گیری

۲۰۱۰

تبلیغات اینترنتی یکی ابزار قدرتمند و عاملی است برای افزایش فروش محصول سازمان ها.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۲۰

پریکانکا

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده( توجه خاص به ایمیل)

۲۰۱۲

با بکارگیری ایمیل و وب سایتهای اینترنتی می توان بر ذهن مصرف کننده تأثیر گذارد.

۲۱

جوهانه و یهونه

تأثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

۲۰۱۳

نقاط پررنگ تر در سایت های تبلیغاتی موجب افزایش وفاداری مشتریان در نتیجه افزایش سهم بازار می گردد.

منبع: (پیشینه جمع آوری شده توسط محقق)
با توجه به مطالعاتی که قبلاً در این حوزه صورت گرفته است و در قسمت پیشینه تحقیق نیز به آنها اشاره گردید. سعی بر آن شد تا برای این پژوهش از مدلی استفاده شود که علاوه بر شمول بودن و داشتن معیارهای تحقیقات و مدل های مورد استفاده پژوهشگران گذشته، دید جدیدی نسبت به تبلیغات از طریق وب را به منظور تکمیل این پژوهش در اختیار ما قرار دهد به خاطر این مهم از مدل مورد استفاده ۲ پژوهشگر خارجی به نام های سانتانا[۷۷] و پالاسیو[۷۸] که در مقاله ای با موضوع ” اثر بخشی تبلیغات از طریق وب در مقایسه با تبلیغات بنری” در سال ۲۰۱۱ نوشته شده است استفاده گردیده است.

Tags: