تعریف بسته بندی
برای بسته بندی تعاریف گوناگونی وجود دارد که هر یک از دیدگاه خاصی به مقوله ی بسته بندی پرداخته اند. بسته بندی شامل طراحی و تولید ظرف یا لفاف برای یک کالااست.  (کاتلر فیلیپ،آرمسترانگ گری،2005)
بسته‌بندی محصول عبارت است از هرگونه ظرف یا بسته‌ای که محصول در آن برای فروش به بازار عرضه می‌شود یا به‌وسیله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.)احمد و همکاران،1381)
بسته بندی را علم، هنر و تکنولوژی محافظت از محصولات به منظور کنترل، محافظت، حمل و نقل، ذخیر ه سازی و نمایش اطلاعات تعریف کرده اند. (لی و لی،2005)
بسته‌بندی به‌عنوان یک سیستم هماهنگ توصیف می‌شود که هدف از آن، آماده‌سازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبار کردن، فروش و مصرف است.(سرکا والتر،1384)
بسته‌بندی از طرفی عبارت از هنر، علم و تکنولوژی به‌جهت آماده‌سازی کالاها برای حمل و نقل و فروش.(محبی حمیدرضا،1379)و از طرفی، وسیله‌ای جهت اطمینان از سلامت محصول در تحویل به آخرین مصرف‌کننده در بهترین شرایط با کمترین هزینه متوسط است. .(محبی حمیدرضا،1379)
بسته بندی محفظه ای است که در تماس مستقیم بامحصول است، محصول را نگهداری و حفاظت کرده و از فساد آن جلوگیری می کند،باعث تعیین هویت و شناسایی آن می شود و حمل و نقل و جنبه ی تجاری دادن به محصول را آسان می کند.(آمپرو و ویلا،2006)
بسته بندی عبارت است از فعالیت هایی که شامل طراحی و تولید یک ظرف یا پوشش برای محصول می شود.(داوود محب علی و دیگران)
بسته بندی چراغ قرمزی است در برابر توقف عابران جلوی ویترین خرده فروش ها و به حق آن را به عنوان “فروشنده خاموش” می شناسد.بسته بندی چهره کالاست.چون مشتری از طریق بسته بندی محصول را شناسایی می کند.(شفقی زاده،1384)
یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه تحویل کالا را به حداقل می رساند در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد(افراسیابی،1389)
بسته بندی عبارت از محافظی که سلامت کالای محتوی خود را از مرحله پس از برداشت و تولید یا مرحله مصرف (نگهداری یا انبارداری)حفظ کند.بسته بندی،به معنی تهیه ظروف،محافظ یا سیستمی است که سلامت کالای مظروف خود را در فاصله تولید یا مصرف حفظ نموده و آن را از ضربات،صدمات،لرزش،فشار و ارتعاش مصون نگهدارد.(میرنظامی ضیابری،1381)
یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است.(افراسیابی،1389)
مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندی کردن را عبارت از : بستن اشیاء متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان میکند
بهترین تعریف برای واژه ی بسته بندی توسط پین در 1962داده شده است که امروزه نیز این تعریف به عنوان کامل ترین تعریف برای بسته بندی کاربرد دارد:

  1. یک سیستم که زمان تهیه ی کالا را جهت انتقال، توزیع، ذخیره، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد.

2.یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب و با حداقل هزینه است.

  1. بسته بندی یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه ی تحویل کالا را به حداقل می رساند، در حالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد .