جدیدترین قیمت‌ تبلت در بازار/ ۱۵ دی

عمومی

در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE و Huawei مطرح ترین برنده های بازار تبلت ایران هستن.

این هفته قیمت ها در بازار نوسان چندانی نداشته؛ تنها تماشاگر کمی کاهش قیمت در بعضی مدل های APPLE بوده ایم. امروز جدیدترین قیمت های تبلت در بازار به توضیح زیره:

تاکید می شه این قیمت ها مربوط به اجناس دارای گارانتی و اجناس موجود در بازاره. هم اینکه ذکر چند قیمت واسه بعضی مدل ها، به دلیل فرق در شرکت گارانتی کننده کالا هستش.

برند: ASUS

مدل طرح
ASUS-Transformer-Book-TX300-i7-4-320-Win8 ۳,۹۰۰,۰۰۰
ASUS-Transformer-Book-TX300-i5-4-320-Win8 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Asus-Padfone-Infinity-New-32G-“۱۰.۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Padfone-Infinity-32G-“۱۰.۱ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Padfone-Infinity- New-32G-“۱۰.۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-“۷-۴G ۱,۳۸۰,۰۰۰
ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-“۱۰.۱ ۱,۸۹۰,۰۰۰
Tablet-ASUS-ME302KL-16-“۱۰.۱ ۱,۲۷۵,۰۰۰
Asus-PadFone2-64-2G-“۱۰.۱ ۱,۸۲۰,۰۰۰
ASUS-Fonepad-Note6-16G-“۶ ۱,۴۵۰,۰۰۰
ASUS-Fonepad-8-1G-“۷ ۷۰۰,۰۰۰
Asus-Google-Nexus7-32-1G-“۷-Wifi ۸۰۰,۰۰۰
ASUS-Memopad-ME173-16-1G-“۷ ۵۸۰,۰۰۰

 

برند: IBM LENOVO

Lenovo-Ideapad- B8000-16G-“۱۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-“۷ ۶۵۰,۰۰۰

 

برند: SAMSUNG

SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-“۱۰.۱ ۱,۵۶۹,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-32G-“۱۰.۱ ۲,۲۶۹,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-“۱۰.۱ ۱,۲۹۹,۰۰۰
Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-“۸ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-“۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-“۸ ۱,۲۷۰,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-“۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-“۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-“۷ ۹۳۰,۰۰۰
SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-“۷ ۹۲۰,۰۰۰

 

برند: APPLE IPAD

Apple-Ipad-mini2-4G-64G-“۷.۹ ۲,۶۱۰,۰۰۰
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“۹.۷- مشکی ۱,۹۹۰,۰۰۰
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“۹.۷- سفید ۱,۹۹۰,۰۰۰
Apple-Ipad-Air-4G-64G-“۹.۷- سفید ۲,۶۳۰,۰۰۰
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-“۷.۹ ۲,۲۸۰,۰۰۰
Apple-Ipad4-WiFi-4G-64G-“۹.۷ ۲,۴۱۰,۰۰۰
Apple-Ipad4-WiFi-128G-“۹.۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Apple-Ipad-Air-4G-64G-“۹.۷-مشکی ۲,۶۳۰,۰۰۰
Apple-Ipad-Air-4G-32G-“۹.۷- سفید ۲,۴۱۰,۰۰۰
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-“۷.۹ ۱,۹۱۰,۰۰۰
Apple-Ipad4-4G-WiFi-16G-“۹.۷ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Apple-Ipad-mini-WiFi-16-512M-“۷.۹ ۱,۱۰۰,۰۰۰

برند:Huawei

Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-“۷ ۷۸۰,۰۰۰

 

برند: GSPad

GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-“۸ ۸۱۰,۰۰۰
GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-“۸ ۵۴۰,۰۰۰

 

برند:DIMO

TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-“۹.۷ ۹۸۰,۰۰۰
TABLET-Dimo-900-8-1G-“۹.۷ ۸۰۰,۰۰۰
TABLET-Dimo-700-4-512M-“۷ ۴۸۰,۰۰۰
TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-“۷ ۳۳۰,۰۰۰

 

برند: HIRO

Hiro-9731-S-16-1GB-“۹.۷ ۱,۰۶۰,۰۰۰
Hiro-7032-S-16-1GB-“۷ ۸۶۰,۰۰۰
Hiro-7032-S-8-1GB-“۷ ۸۲۰,۰۰۰
Hiro-7031-S-16-1GB-“۷ ۷۸۰,۰۰۰
Hiro-9011-4-512MB-“۹ ۶۴۰,۰۰۰
Hiro-7012-16-1GB-“۷ ۵۲۰,۰۰۰
Hiro-7011-4-512MB-“۷ ۴۳۰,۰۰۰

 

برند:I-Green

IGreen-1GT-10T1-16-1G-“۱۰.۱ ۶۹۰,۰۰۰