دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره جهت گیری مذهبی

پایان نامه های روانشناسی

abuse among homeless and runaway adolescents.
68- Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2011). Adolescent health-related quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of Life Research, 14, 1573-1584.
پرسشنامه همبستگی خانواده
پاسخگوی محترم؛ با سلام و احترام؛ پرسشنامه حاضر جهت انجام یک کار تحقیقی با عنوان «مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران» تهیه شده است. خواهشمند است نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه ها برای هر یک از عبارت های زیر مشخص نمایید. قبل از پاسخ به عبارت ها، لطفاً اطلاعات داخل مستطیل را نیز تکمیل فرمایید. کلیه اطلاعات این پرسشنامه به صورت محرمانه نزد محقق محفوظ خواهد ماند.
ویژگی آزمودنی: دختر فراریدختر عادی
سن به سال:
تحصیلات: دیپلم سوم راهنماییپنجم ابتدایی بیسواد
تعداد اعضای خانواده به نفر:
شغل پدر: بیکارکارمندبازاری
شغل مادر: خانه دارکارمندبازاری
وضعیت سکونت (قبل از فرار): شخصیدولتیاستیجاری
ردیف
سؤالات
کاملاً موافقم (4)
موافقم (3)
مخالفم (2)
تقریباً مخالفم (1)
1
برنامه ریزی برای انجام فعالیت های خانوادگی کار مشکلی است، زیرا ما یکدیگر را درست درکنمی کنیم.
2
ما تقریباً تمام مشکلات روزانه را در خانه حل می کنیم.
3
زمانی که فردی در خانه غمگین می شود، دیگران دلیل آن را می دانند.
4
وقتی درخانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، باید پیگیر بود تا به انجام برسد.
5
اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می شوند.
6
مادر هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
7
هرگاهیک وضعیت اضطراری پیش می آید، نمی دانیم چه بکنیم.
8
گاهی خانه از چیزهایمورد نیاز ما خالی می شود.
9
ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم
10
ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند.
11
مانمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم
12
معمولاً بهتصمیمات خود برای حل مشکلات عمل می کنیم.
13
علاقه سایر اعضای خانواده وقتیبه ما جلب می شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد.
14
از گفته های اعضایخانواده نمی توانیم به احساس آن ها پی ببریم.
15
درخانواده ما وظایف خانوادگیبه تساوی تقسیم نمی شود.
16
افراد خانواده ما همان گونه که هستند، مورد قبولیکدیگرند.
17
در خانواده ما به آسانی می توان مقررات خانه را نقض کرد.
18
درخانه ما، حرف ها بدون کنایه و بی پرده گفته می شود.
19
بعضی ازاعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند.
20
ما می دانیم درصورت پیش آمدنشرایط اورژانس چه باید کرد.
21
ما از تبادل نظر درباره ترس ها و نگرانی هایخود پرهیز می کنیم.
22
برای ما گفتگو درباره احساس های لطیف دشوار است.
23
ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم.
24
معمولاً ما بعد از سعیخانواده برای حل یک مشکل، درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم.
25
ما بیش از حد به فکر خود هستیم.
26
ما می توانیم احساس های خود را بهیکدیگر ابراز کنیم.
27
ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگرنداریم.
28
ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی دهیم.
29

اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می کنند.
30
هر کدام ازما وظایف و مسؤولیت های خاصی بر عهده دارد.
31
در خانواده ما احساس هایناخوشایند زیادی وجود دارد.
32
ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران،ضابطه داریم.
33
ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد.
34
برای کاوش در علائق شخصی اعضای خانواده، کم وقت می گذاریم.
35
غالباً منظور خود را به زبان نمی آوریم.
36
ما احساس می کنیم سایر اعضایخانواده ما را همان گونه که هستیم، قبول دارند.
37
وقتی ما به یکدیگر علاقهنشان می دهیم که بتوانیم شخصاً از آن بهره مند شویم.
38
ما اکثر ناراحتی هایعاطفی اعضای خانواده را رفع می کنیم.
39
در خانواده ما مهر و عطوفت در درجهدوم اهمیت قرار دارد.
40
ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانهانجام دهد، گفتگو می کنیم.
41
تصمیم گیری برای خانواده ما دشوار است.
42
اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر علاقه نشان می دهند که خودشان بتواننداز آن بهره مند شوند.
43
ما با یکدیگر رو راست و بی پرده هستیم.
44
مابه هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

45
در خانواده ما اگر از کسی کاری خواستهشود، باید به او یادآوری کرد.
46
ما می توانیم درباره طرز حل کردن مشکلاتتصمیم گیری کنیم.
47
اگر مقررات خانواده نقض شود، نمی دانیم چه انتظاراتیباید داشت.
48
در خانواده ما هر اتفاقی را می توان انتظار داشت.
49
مامهر و عطوفت خود را نشان می دهیم.
50
ما با مشکلاتی که با احساس های اعضایخانواده بازی کن، برخورد می کنیم.
51
ما بایکدیگر خوب کنار نمی آییم.
52
ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی کنیم.
53
ما به طور کلی ازوظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته می شود، ناراضی هستیم.
54
ما حتی با وجودحسن نیت، در زندگی یکدیگر خیلی دخالت می کنیم.
55
در خانواده ما درباره موقعیتهای خطرناک قوانینی وجود دارد.
56
ما به یکدیگراعتماد و اطمینان داریم.
57
ما آزادانه گریه می کنیم.
58
رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقینیست.
59
هنگامی که کاری را که کسی انجام داده دوست نداریم، این مطلب را به او می گوییم.
60
ما تلاش می کنیم برای حل مشکلات به راه حلهای مختلفی فکر کنیم.
پرسشنامه سلامت روان
ردیف
سؤالات
به شدت (4)