اندازه‌گیری شده، ناآگاه است و نمی‌تواند پاسخ‌های خود را کنترل کند (به عنوان مثال، در طی تکالیف زمان واکنش). مورد دوم اینکه ممکن است عزت نفس ضمنی، قبلاً اطلاعات ناشناخته‌ای را با در نظر گرفتن سازوکارهای شناختی عزت نفس فراهم کرده باشد. سوم، عزت نفس ضمنی ضرورتاً با عزت نفس آشکار همبسته نیست که نمایانگر تمایز دو جنبه گوناگون عزت نفس یعنی عزت نفس ضمنی و آشکار است. مقیاس‌های ضمنی عزت نفس دسترسی به نگرش‌های مرتبط با خود ناآگاهانه را فراهم می‌کنند (بوسون، سوآن و پنبیکر، 2000).
با توجه به اهمیت اصلاح تمامی ابعاد تاثیرگذار در اختلال، عزت نفس ضمنی به عنوان بعدی مهم مغفول مانده است و پژوهش‌های کافی در خصوص آن انجام نگرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است که با تغییر در نگرش و نوع ارزش‌گذاری فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به “خود” از طریق نیرومندتر کردن تداعی‌های میان “من” و صفات مثبت با برنامه آموزش شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای، به طوریکه کماکان فرد آگاهی از ارائه محرک‌های وارد شده نداشته باشد، تغییری در عزت نفس ضمنی و به دنبال آن تعدیل ترس از ارزیابی منفی ضمنی حاصل شود تا بتوان درمانی کامل و همه جانبه برای اضطراب اجتماعی ارائه نمود.
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی از انجام این پژوهش عبارت است از بررسی اثر بخشی اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی. ازجمله اهداف جزیی این پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بررسی اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس آشکار (روزنبرگ) افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
بررسی رابطه عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها
1-5- تعریف مفهومی اصطلاحات و متغیرها
1-5-1- اختلال اضطراب اجتماعی
در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیص آماری اختلال‌های روانی DSM-IV-TR اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت‌های اجتماعی است که در آن مورد ارزیابی قرار گرفتن و یا تماس با غریبه‌ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می‌ترسند که در موقعیت‌های اجتماعی مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت‌زدگی شوند آن‌ها ممکن است ترس ویژه‌ای در زمینه فعالیت‌هایی مانند نوشتن، غذا خوردن و سخن گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه‌ای ترس مبهم و غیر اختصاصی در زمینه شرمسار شدن داشته باشند (سادوک و سادوک، 2007؛ به نقل از داداش زاده، یزدان‌دوست، غرایی و اصغرنژاد فرید، 1391). در نسخه پیشنهادی DSM-V، سکوت انتخابی نیز در زیرگونه‌های اختلال اضطراب اجتماعی قرار داده شده است (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، 2012)
1-5-2- عزت نفس ضمنی
عزت نفس ضمنی مولفه ناآگاهانه و خودکار عزت نفس و نوعی ارزیابی خود در حوزه‌های خاص نگرش به خود بوده که بدون قصد اتفاق افتاده و اغلب خارج از آگاهی است (فارنهام، گرین‌والد و باناجی، 1999). مفهوم عزت نفس ضمنی یک جزء از مفهوم کلی خودپنداره بوده و دربرگیرنده ارزیابی‌های ناآگاهانه و خودکار از خود است که خارج از پردازش‌های آگاهانه اتفاق می‌افتد و می‌تواند بر نگرش به موضوعات مرتبط با خود تاثیرگذار باشد (بوسون، سوآن و پنبیکر، 2000؛ گرین والد و باناجی، 1995؛ به نقل از پناهنده، 1391).
1-5-3- ترس از ارزیابی منفی ضمنی
واتسون و فرند (1969؛ به نقل از داداش زاده و همکاران، 1391) در تعریف ترس از ارزیابی منفی به نگرانی درباره ارزیابی‌های دیگران، آشفتگی مفرط نسبت به ارزیابی‌های منفی، پرهیز از موقعیت‌های ارزیابی و انتظار تجربه ارزیابی‌های منفی از سوی دیگران تاکید نموده‌اند. حال اگر این آشفتگی نسبت به ارزیابی منفی دیگران به طور خودکار و ناآگاهانه انجام گیرد، و به طور ناخودآگاه نگرانی‌هایی درباره ارزیابی‌های منفی دیگران تداعی شود؛ ترس از ارزیابی منفی ضمنی نامیده می‌شود (تیچمن و آلن، 2007).
1-5-4-تداعی‌های ضمنی
تداعی‌های ضمنی با نگرش‌های روانشناختی از طریق فرآیندهای خودکار ایجاد می‌شوند. فرآیندهای خودکار، فرآیندهایی هستند که می‌توانند در شرایط سریع یا ناآگاهانه، مستقل از هدف و غیر قابل کنترل عمل کنند. فرایند خودکار آن است که ارتباطات تداعی بین بازنمایی‌هایی ذهنی محرک‌ها ایجاد شده و محرک‌های مرتبط (یعنی آن‌هایی را که در محیط دوباره روی می‌دهند) را حفظ می‌کند. این اتصالات که در طی روش‌های شرطی‌سازی روی داده است، کاملاً خودکار و بدون هدف، ناآگاهانه و کارآمد هستند (دی هائر، بائینز و فیلد،2005).
1-5-6- عزت نفس
عزت نفس یک سازه ارزیابی کننده از خود پنداره، معرف گستره خود بوده که شامل جنبه‌های شناختی، رفتاری و عاطفی است و در واقع میزان ارزشی است که افراد برای خویشتن قائل‌اند (رجبی و بهلول، 1386).
1-5-7- شرطی‌سازی ارزشی
شرطی سازی ارزشی (EC) شکلی از شرطی سازی پاولفی بوده که در آن تغییری در پاسخ به CS ایجاد شده که نشئت گرفته از جفت‌سازی CS با US است. در واقع به انتقال ارزشی که از طریق تداعی اتفاق می‌افتد شرطی‌سازی ارزشی می‌گویند.
1-5-8- برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
برنامه شرطی سازی ارزشی (EC) همراه شدن محرک شرطی و غیر شرطی و انتقال بار ارزشی این تداعی، به محرک شرطی است در صورتی‌که نحوه ارائه محرک‌ها به طور زیر آستانه‌ای باشد از آن به عنوان برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای یاد می‌شود (دیجکسترهویس، 2004). منظور از زیرآستانه‌ای بودن ارائه محرک در بازه زمانی بسیار بسیار کوتاه است که به ادراک آستانه‌ای آزمودنی نرسیده و فرد نتواند بین محرک شرطی و غیرشرطی ارتباطی برقرار کند.
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها
1-6-1- اختلال اضطراب اجتماعی
این اختلال به وسیله پرسشنامه‌های متعددی از ابعاد مختلف مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در این پژوهش نمره‌ای که از بررسی پرسشنامه هراس اجتماعی که توسط کانور (2000) تهیه شده است، بدست می‌آید معرف ابتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است که دارای 3 خرده مقیاس فرعی ترس (6 ماده)، اجتناب
(7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) می‌باشد. هر ماده بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از 0 = ابداً تا 4 = بی‌نهایت) درجه بندی می‌گردد.
1-6-2- عزت نفس ضمنی
از آنجا که به این متغیر به طور ضمنی پرداخته می‌شود لازم است تداعی‌های ضمنی مربوط به خود را از طریق آزمون تداعی ضمنی (IAT) مورد سنجش قرار داده شود. نمرات عزت نفس ضمنی فرد از کسر میانگین نمرات بلوک هفت از چهار در این آزمون، محاسبه می‌گردد. توضیحات بیشتری در خصوص نحوه سازوکار آزمون IAT در فصل سوم همین پژوهش به طور دقیق‌تری ارائه شده است.
1-6-3- ترس از ارزیابی منفی ضمنی
نمره ای که از بررسی کسر میانگین زمان واکنش به محرک‌های همخوان و ناهمخوان (من، دیگری، طرد شده و دوست داشتنی) آزمون تداعی ضمنی بدست می‌آید. لازم به ذکر است اطلاعات بیشتر در فصل سوم پژوهش آورده شده است.
1-6-4- عزت نفس آشکار
نمره‌ای که از مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1987) بدست می‌آید.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه
2-1- مبانی نظری
2-1-1-اختلال اضطراب اجتماعی
اضطراب اجتماعی یک گستره تشخیصی نسبتاً جدید است و برای اولین بار به عنوان یک تشخیص جداگانه در DSM-III (1980) مطرح شد. DSM-III-TR (1987) دو نوع اضطراب اجتماعی را متمایز کرد:
1) اضطراب اجتماعی تعمیم یافته ؛
2) اضطراب اجتماعی خاص (هانگ، 2003؛ به نقل از البرزی، 1390).
با مروری بر ادبیات اضطراب اجتماعی می‌توان به این نکته پی برد که در مقاطع تاریخی، اختلال اضطراب اجتماعی با نام‌های متفاوتی مانند هراس اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب اجتماعی مشخص شده است. این تفاوت در نامگذاری بیشتر به دلایل تاریخی برمی‌گردد تا دلایل کیفی (بارلو و لیبوویتز، 2005؛ به نقل از البرزی، 1390). برخی از مولفین اختلال اضطراب اجتماعی را عنوان مناسب‌تری برای این اختلال دانسته‌اند، زیرا مشکلاتی که همراه این اختلال است بسیار فراگیرتر از هراس بوده و بر حوزه‌های بهنجار زندگی بسیار تاثیرگذار است (دیویدیسون، 2007؛ به نقل از البرزی، 1390). هر چند در حال حاضر هراس اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی در DSM- IV به یک معنا و مفهوم به کار می‌روند (بارلو و لایبنیتز، 2005؛ به نقل از البرزی، 1390). بر طبق این دسته بندی اضطراب اجتماعی را به 3 نوع تقسیم می‌شود:
تیپ عملکردی که طی آن فرد نمی‌تواند اعمال خاصی مانند سخنرانی، خواندن یا نوشتن را در انظار عمومی انجام دهد (اعمالی که به هنگام تنهایی به راحتی از پس آن بر می‌آید).
تیپ محدود که طی آن اضطراب فقط در موقعیت‌های خاص اجتماعی ایجاد می‌شود، نظیر صحبت کردن با رییس.

تیپ فراگیر که طی آن اغلب موقعیت‌های اجتماعی، اضطراب یا وحشت‌زدگی را برای فرد ایجاد می‌کند (روزنهان و سلیگمن، ترجمه سیدمحمدی، 1379). حال آنکه در بعضی از منابع اضطراب اجتماعی را فقط در دو نوع فراگیر و غیر فراگیر تقسیم‌بندی می‌کنند؛ که اضطراب صحبت کردن در جمع را جز نوع غیرفراگیر می‌دانند اضطراب اجتماعی دربرگیرنده اختلال اجتنابی دوره کودکی نیز هست (دادستان، 1385). به اعتقاد دیکسون و مک لئود (2004، به نقل از البرزی، 1390) اضطراب اجتماعی به طور برجسته با ترس شدید از شرمنده شدن یا بی‌عرضه به نظر رسیدن همراه است و به دنبال آن اجتناب از موقعیت‌های تعامل اجتماعی ایجاد می‌شود (راسل و شو،2006؛ به نقل از البرزی، 1390).
2-1-1-1-شیوع اختلال اضطراب اجتماعی
اختلال اضطراب اجتماعی رایج‌ترین اختلال اضطرابی (کاشدان، 2001؛ به نقل از البرزی، 1390) و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی درمیان بزرگسالان است (ویل، 2003، کسلر، چیو، دملر و والترز، 2005). اطلاعات ناهماهنگی در مورد فراوانی اضطراب اجتماعی وجود دارد (16- 2 درصد) (مارتین، 2003؛ به نقل از البرزی، 1390). پژوهش‌های غربی تخمین می‌زنند که حدود 40 میلیون نفر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی هستند؛ اما تنها 5 میلیون نفر مبتلا به این اختلال تشخیص داده می‌شوند (انستیتو ملی سلامت روان، 2012؛ به نقل از خلیلی طرقبه، 1391). میزان شیوع 12 ماهه این اختلال، 8/6 درصد و شیوع آن در طول عمر حداقل دو برابر گزارش شده است (کسلر، چیو، دملر و والترز، 2005).
در ایران بر اساس مطالعه‌ای که سردارآبادی (1385) به منظور بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است، 7/6 درصد افراد را دارای اضطراب اجتماعی خیلی زیاد، 7/11 درصد را دارای اضطراب اجتماعی زیاد، 9/1 درصد را دارای اضطراب اجتماعی خفیف و 8/8 درصد را بدون اضطراب اجتماعی ارزیابی کرده است. همچنین در یک مطالعه مقطعی– توصیفی، 2944 دانش‌آموز در شهر کرمان توسط ملاک‌های تشخیصی DSM-IV مورد سنجش قرار گرفتند. 6/14 درصد از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند. نسبت زن به مرد 8/1 بود و بین سابقه خجالتی بودن در کودکی و سابقه تنبیه بدنی نیز رابطه معنادار وجود داشت. به‌طور کلی در پژوهش طالع‌پسند و نوکانی (2010) میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در ایران را 1/10 درصد گزارش کرده‌اند که این آمار بالاتر از تحقیقات مشابه در غرب است (غفاری نژاد، 1387).
2-1-1-2-تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب اجتماعی
در مطالعات همه‌گیرشناسی زن‌ها 4/1 بار بیشتر از مردها به اختلال اضطراب اجتماعی مبتلا می‌شوند (ایتون، ویچن و مگی، 1996؛ به نقل از انگ و هیمبرگ، 2007) اما در نمونه‌های بالینی عکس این موضوع صادق است. دلایل این تفاوت معلوم نیست (سادوک و سادوک، 2003) اما ممکن است بدین دلیل باشد که نقش‌های مردانه سنتی به جرات بیشتری در طول زندگی نیاز دارند؛ بنابراین علائم اختلال اضطراب اجتماعی احتمالاً برای مردان نگران‌کننده‌تر است (چپمن، 1995؛ به نقل از لیهی و هالند، 2000؛ ترجمه دهقانی، 1385).
2-1-1-3-سبب شناسی
2-1-1-3-1- تبیین‌های روان پویشی
در سال 1905 فروید نظریه‌ای مطرح کرد که بر مبنای آن، هراس ناشی از سرکوب‌گری کشاننده‌های لیبیدویی بر اثر منع‌های والدینی است و منجر به ایجاد اضطراب می‌شود که در نهایت به اشیا یا موقعیت‌های خنثی که مهار آن‌ها آسان‌تر و مقابله با آن‌ها سهل‌تر است جابجا می‌شود. در سال 1925 فروید با بازنگری نظریهٔ خود درباره هراس به این نتیجه رسید که ترس اضطرابی در هراس، ترس از یک خطر تهدیدکننده یا خطری که فرد آن را تهدید کننده می‌داند، است. به طور خلاصه می‌توان گفت که از دیدگاه فروید در افراد مبتلا به هراس نه تنها تضعیف و از هم پاشیدگی مکانیزم‌های دفاعی مانند مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم یافته مشاهده نمی‌شود؛ بلکه بالعکس، از مکانیزم‌های دفاعی سرکوب‌گری و جابجایی به صورت مفرط استفاده می‌شود (دادستان،1385).
2-1-1-3-2- تبیین‌های انسانی نگر و هستی نگر
نظریه پردازان انسانی‌نگر و هستی‌نگر بر این باورند که هراس و اختلال‌های تعمیم یافته مانند هر اختلال روانی دیگر، هنگامی بروز می‌کند که افراد خود را صادقانه مورد پذیرش قرار نمی‌دهند و در عوض به افکار و تغییر افکار، هیجان‌ها و رفتار خود می‌پردازند. این موضع گیری‌های دفاعی، در نهایت خاصیت ترس‌آور پیدا می‌کند و در مرحله بعد پاسخ‌های گریز یا اجتنابی فرد که برای تقلیل اضطراب لازم است، منجر به تشکیل علایم بیماری می‌شود.
2-1-1-3-3- تبیین‌های رفتاری
از دیدگاه رویکرد رفتاری یکی از راه‌های اکتساب واکنش‌های هراس بر اساس الگوبرداری یعنی از راه مشاهده و تقلید است. مشاهده ترس دیگران از پاره‌ای اشیا یا رویدادها می‌تواند ترس‌هایی را در برابر همان اشیا و رویدادها در مشاهده‌کننده ایجاد کند (دادستان، 1385). آن‌ها که واجد اختلال‌های هراسی هستند ترس یا اجتناب از تعداد محدودی از موقعیت‌ها یا اشیا را آموخته‌اند؛ در حالی‌که طیف این‌گونه ترس‌ها در مبتلایان به اضطراب تعمیم یافته بسیار گسترده است. اساسی‌ترین شیوه‌های معمول اکتساب واکنش‌های ترس نسبت به اشیا یا موقعیت‌هایی که به خودی خود خطرناک نیستند عبارت‌اند از: الف) شرطی شدن کلاسیک، ب) الگوبرداری، ج) یادگیری اجتنابی (دادستان، 1385).
2-1-1-3-4- تبیین‌ها