ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران : سروش.
۱۸ – سالاری، راضیه سادات (۱۳۸۰). مقایسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی.
۱۹- سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا (۲۰۰۷). خلاصه روانپژشکی کاپلان و سادوک.ترجمه فرزین رضایی (۱۳۹۰). تهران: انتشارات ارجمند.
۲۰- شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلام رضا (۱۳۸۰)، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۱- طحانیان نظری، سمیه(۱۳۹۱).کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی / دانشگاه الزهرا .
۲۲- طهماسبی ، مهتاب(۱۳۹۱). رابطه معنویت وتاب آوری با اضطراب و افسردگی در بین داشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، پایان‏نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه رازی کرمانشاه.
۲۳- عباسیان ،حمید رضا(۱۳۸۸) . بررسی تأثیر خانواده درمانی رویکرد سیستمی میلان بر کاهش تعارضات. پایان نامه کارشناسی ارشد.
۲۴- عزیزی، پریسا (۱۳۸۶). بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای برن برکاهش تعارضات زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات .
۲۵- قرقانی ، حیدرقلی(۱۳۸۳). مقایسه میزان تعارضات زناشویی والدین با سلامت روانی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شهرضا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی .
۲۶- فتحعلی خانی، مونا (۱۳۸۸).رابطه شیوه های ابراز محبت به همسر با تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء علیها السلام.
۲۷- فرحبخش، ک ( ۱۳۸۳ ). مقایسه میزان اثربخشی مشاوره زناشویی به شیوه شناختی الیس، واقعیت درمانی گلاسر و اختلاطی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی . رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
۲۸- قلیلی ، زهره ؛ احمدی ، احمد ؛ فاتحی زاده ، مریم (۱۳۸۵) .زوج درمانی گفتگوی زوجین در حل تعارضات . فصلنامه تازه های روان درمانی،سال یازدهم شماره ۳۹و۴۰٫
۲۹- قربانی، ک ( ۱۳۸۴ ). تأثیر زوج درمانی به شیوه درمان عقلانی هیجانی رفتاری بر تعارض ها و افکار غیرمنطقی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفها ن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
۳۰- کلانتری خاندانی، صدیقه (۱۳۷۹). بررسی ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و تفاهم زناشویی در زنان دانشجوی رشته علوم انسانی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
۳۱- کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی؛ علیخانی، مصطفی؛ خدادادی، کامران ( ۱۳۹۰ ). رابطه مهارتهای زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره کلانتری های شهر کرمانشاه . فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، ۱، ۴۷۲-۴۶۱٫
۳۲-گرجی ،هاجر(۱۳۸۷). بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه حل تعارض بر کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم تحقیقات .
۲۴- مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
۳۳- میلر ، ش ؛ میلر ؛ ف ؛ ناتالی آبا واکمن ، ب (۱۹۹۹).آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی،حرف زدن و گوش دادن به همدیگر.ترجمۀ بهاری، فرشاد (۱۳۸۸). تهران : انتشارات رشد چاپ سوم.
۳۴- مؤمنی، خدا مراد ؛ علیخانی، مصطفی(۱۳۹۲).رابطه عملکرد خانواده ، تمایز یافتگی خود وتاب آوری با استرس ، اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،سال سوم شماره ۲ ، تابستان ۹۲٫
۳۵– هومن ، حیدر علی (۱۳۷۴).راهنمای تدوین گزارش پژوهشی ، رساله وپایان نامه تحصیلی ، تهران : امیرکبیر.
۳۶- هالجین، ریچاردپی ؛ ویتبورن، سوزان کراس (۲۰۰۷). آسیب‌شناسی روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۸۹). نشر روان.
۳۷- هنرپروران،نازنین؛ قادری ، زهرا ؛ قبادی ، کبری(۱۳۹۰). مقایسه ی الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانکهای دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه ی علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره ی سوم، پاییز۹۰ .
۳۸– یاسینیان ، اعظم(۱۳۷۷). بررسی بین تعارض والدین و مشکلات رفتاری پسران ۱۰-۱۲ ساله دبستان های شهرستان دماوند ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن.
۳۹- شکوهی یکتا،محسن؛ زمانی،نیره. فصل نامه علمی- تخصصی آرامش. شماره ۲۸
۱-Ateah,C.A.,Secco,K.L.,&Woodgate,R.L.(2003).Therisks and alternatives to physical punishment use with children .gournal of pediatric healthcare,23,123-132.
2-Abramson. L.; Alloy.; L.; Hankin, B.; Clements. C: Zhu,l: Hogan, M. & Whitehouse. W. (٢٠٠٩),.Optimism cognitive style in vulnerability to depersson.In J. Gillham (ed) The science of Optimism andHope(٧۵-٩٨). Philadelphia. PA: Tempelton Foundation press
3-Amato, P.R. & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problem and subsequent divorce.Journal of Marriage and Family, 59, 612-624.
4- Abdollahi, A. (2005). F amily conflict,Sepand magazine,38(5). {in persion}
5-Ahmadi, KH. (2000). The efficacy of change of family on decrising maritalconflict . The first cogress of family pathology in Iran . {in persion}
6-Akhavi, M. (2003). The relationship between polyroles in marital communication in women.M.A thesis . {in persion}
7-Baghban, A. Moradi, M. (2003).The efficacy of family therapy on maritalconflict in divorce request .Qartely of science & research :16,32-47. {inpersion}
8-Barnet, L.J. (1993). Fire and ice in marital communication :hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress.Journal of marriage and the family.62,693-707

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *