افزایش دهد (ویلاویریت و همکاران، 2009). ادراک مصرف کننده از محیط فروشگاه همچنین ممکن است بر خلق و خوی خریدار اثر شدید داشته باشد (مایکون و همکاران، 2000). نگرش خریداران نسبت به محیط فروشگاه در مقایسه با نگرش آنها در مورد محصولات تاثیر خیلی بیشتری بر واکنشهای عاطفی خریدار دارد. بین ویژگیهای محیط فروشگاه و قصد خرید ناگهانی ارتباط وجود دارد (کیم، 2003). محیط فروشگاه بر رفتار خرید ناگهانی تاثیرگذار میباشد به گونهای که ویژگیهای فروشگاه بر پاسخهای عاطفی خریداران که شامل لذت و برانگیختگی میباشد تأثیر گذاشته و این پاسخهای عاطفی باعث افزایش احتمال خرید ناگهانی میشوند (ژو، 2007: 45).
ازعمده ترین ویژگیهایی که وبسایتها باید داشته باشند میتوان به این موارد اشاره کرد: پیمایش، محتوا، طرح (صفحه آرایی) و فضای مناسب برای انجام عملیات در وب سایت اشاره کرد که همه این موارد برای مشتریان مهم بوده و بر تصمیم خرید آنها تأثیر میگذارد (وانگ و همکاران،2007: 147).
2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی
محتوا فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وب سایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگیهای محصول، قیمتها و اطلاعات ارائه شده، شیوه های ارجاعی، مقایسه اطلاعات و … میباشد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428). رایس (1997) تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه کنندگان به وب سایت را افزایش میدهد. محتوا مهمترین قسمت یک وب سایت است که در دراز مدت درآمد بیشتری برای شما ایجاد میکند. نمودار سلسله مراتبی (نموداری که نشان دهنده صفحات اصلی در یک وب سایت و چگونگی ارتباط آنها) و استوری بورد (که نشان دهنده طرح صفحات وب و چگونگی حرکت مصرفکننده بین صفحات وب)، به صراحت و به خوبی مجموعهای از متن، گرافیک، عکس، ویدئو که مورد نیاز وب سایتهای تجاری و یا گروه بندیهای صفحه وب مطلب را بیان نمیکنند. محتوای خوب برای فروشگاه آنلاین یعنی توضیح کامل در مورد محصولات، دسته بندی محصولات، اطلاعات تماس، خلاقیت در محتوی و… محصول شامل خصوصیات مرتبط به کالا همانند طبقهبندی، تنوع و اطلاعات کالا است. طبقه‌بندی متنوع کالاها احتمال ارضای نیازهای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اما همه کالاهای قابل دسترسی در کاتالوگ‌های تجاری یا فروشگاه‌های واقعی به‌طور اینترنتی قابل دسترسی نیستند (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428). براساس مطالعه لوث و اسپایلر، فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ کم اثرتر از فروشگاه های کوچک در تبدیل عده زیاد بازدیدکنندگان به خریداران هستند، زیرا مصرفکنندگان در یافتن کالایی که جستجو میکنند مشکل دارند. این بدین دلیل است که نقش اولیه فروشگاه‌های اینترنتی فراهم آوردن اطلاعات در مورد کالا و قیمت آن برای کمک به کاهش هزینه جستجوی مصرفکنندگان می باشد. اطلاعات با کیفیتتر و گستردهتر که در اینترنت قابل دسترسی هستند، سطوح بالاتری از رضایت مشتری و تصمیمات بهتر خرید را فراهم میکند (مونتویاویس و همکاران، 2003: 455). فروشگاه های خرید اینترنتی می توانند اطلاعات گستردهتری از کالا همانند مقایسه قیمتها، خلاصهای از کالا (مانند خلاصه کتاب در فروشگاه کتاب اینترنتی) و نمایش کالا (مانند انتقال و ذخیره نرم افزار) را ارائه دهند. یک فروشگاه آنلاین خوب باید دارای امکانات مناسبی برای جست و جوی کالا در بخش جستجو داشته باشد یعنی این بخش بتواند به خوبی کالای مورد نظر مشتریان را در فروشگاه جستوجو کند و اطلاعات کامل کالا از جمله قیمت و کیفیت را در اختیار مشتریان قرار دهد.
2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات
کیفیت اطلاعات مربوط به مسائل محتوایی تجارت الکترونیک می باشد. شعار شناخته شده “محتوا پادشاه است” است (هیوزینگ، 2000). هدف اساسی وب سایت ارائه اطلاعات است (بتی و همکاران، 2000). تصمیم گیری این که چه محتوایی بر روی یک وب سایت قرار گیرد، بسیار مهم است. یک شرکت هنگامی که می خواهد مخاطبان را جذب کند باید از محتوای سایت برای جذب آنها استفاده کند (لیر، 2001). لین و لو (2000) به موضوع چگونگی پذیرش مشتریانی که توسط ویژگیها و اطلاعات دقیق تحت تأثیر قرار گرفته بودند، پرداختند. هیوزینگ (2000) محتوا وب سایت را از هر دو مفهوم طراحی و عملیاتی با بهره گرفتن از اقدامات عینی و ذهنی را متمایز کرد.
پرکویتز و اتزیونی (1999) اهمیت اطلاعات به روز با مفهوم وب سایت های تطبیقی کشف کردند. محتوا توسط دو مفهوم دقت اطلاعات و مرتبط بودن نشان داده میشود (کائو و همکاران، 2005، 650).
2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات
اساسیترین قابلیت وب سایت ارائه اطلاعات در مورد محصولات، خدمات، مردم، رویدادها و یا ایده است. وب سایت شرکت میتواند با ارائه اطلاعات نامناسب، کسب و کار خود را به مخاطره اندازد. در نتیجه، برای شرکتها ضروری است تا توجه خود را به عواملی که ممکن است به افزایش کیفیت اطلاعات منجر شود، افزایش دهند (لین و لو، 2000). اطلاعات در وبسایت باید دقیق، آموزنده و بهروز باشد. افزایش دقت اطلاعات در مورد محصول، مشتری را می تواند راضی کند. هر روز باید اطلاعات اضافه یا اطلاعات قبلی به روز شود. مثلأ سایت آمازون، می توان لیست صد کتابی که هرساعت در سایت قرار میگیرد ر
ا مشاهده کرد.
2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات
مرتبطبودن اطلاعات به حدی که اطلاعات در وب سایت به نیازهای اطلاعاتی مشتری مربوط می شود اشاره دارد. بعید است که یک شرکت بخواهد به همان اطلاعات را به گروه های مختلف مشتریان ارائه کند (هیوزینگ، 2000). بخشهای مختلف وب س
ایت باید برای نیازهای گروه های مختلف مشتریان طراحی شود. مشتریان بالقوه وب سایت باید شناسایی و نیازهای آنها مورد بررسی قرارگیرد. بنابراین نیازهای مشتریان و همچنین پوشش موضوعی، توسعه های مختلف بخش وب سایت هدایت کردهاند. به عنوان مثال، محتوای وب سایت خودروساز باید شامل اطلاعات مربوط به شاخه های آن در مناطق مختلف و یا کشورها و مدلها و ویژگی های مختلف باشد. علاوه بر این، یک وب سایت باید تعهدات در حال انجام را نشان دهد. تعهدات پذیرفته شده درقبال مشتریان باید به دقت انجام گیرد. اگر این اتفاق نیافتد، وب سایت اعتبار و مشتریان خود را از دست خواهد داد (کائو و همکاران، 2005، 651).
2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات فروشگاه های اینترنتی
هنگام قرار دادن متون در فروشگاه های اینترنتی باید به چند نکته توجه کرد تا بتوان جذابیت و سودمندی سایت و مطالب را افزایش داد. این نکات عبارتند از:
اطلاعات باید خلاصه و کوتاه باشد. تقریبأ 80 درصد از کاربران وب وقتی با حجم وسیع اطلاعات مواجه می شوند، به جای مطالعه تنها آنها را اسکن میکنند. بنابراین، نکات مهم مطالب باید واضح و روشن بیان شود. این درحالی است که اگر بینندگان با حجم وسیع اطلاعات مواجه شوند، در این حجم از اطلاعات غوطهور شده و از مطالعه مطالب خودداری میکنند (سویینی، 1390: 64).
در متن باید یک مشکل را مطرح نموده و نشان داد چگونه میتوان آنرا حل کرد. در چندین پاراگراف اول که در صفحه اصلی شما ظاهر میگردد باید به جزئیات بیشتری از مسألهای که در سرخط خود مطرح شده پرداخت. تنها زمانی بازدیدکنندگان احساس میکنند که درک شدهاند که مطمئن شوند که محصول یا خدمات فروشگاه میتواند مشکل آنها را حل نماید. وقتی مشکل مطرح شد سپس میتوان محصول یا خدمات خود را بعنوان راه حل مشکل معرفی نمایید. با تأکید بر اینکه واقعأ چگونه محصول یا خدمات شما مشکل خواننده را برطرف میکند این تضمین را خواهید یافت که افزایش فروش خود را شاهد باشید (مونتویاویس و همکاران، 2003: 456).
همچنین فروشگاه های اینترنتی باید اعتبار مطالب ارائه شده خود را افزایش داده و اعتماد بازدیدکنندگان را به خود تقویت نمایید. از طریق این فرآیند است که بازدید کنندگان شما اعتماد میکنند و از خرید از شما احساس آسودگی میکنند. چندین راه وجود دارد که این کار را به صورت مؤثر انجام داد که دو عدد از سریعترین و راه ترین آنها عبارتند از: یکی از روشهایی که فروشگاه های اینترنتی میتوانند اعتبار خود را نشان دهند درج نظرات مشتریان خود در متن پیام فروش میباشد. اینها متونی برگزیده از ایمیلهای موثق یا نامههایی از مشتریان است که بیان میکند چگونه محصول یا سرویس این فروشگاه کمک نموده تا مشکلی که با آن مواجه بودند حل گردد. روش دیگر این است که میتوان با افزودن یک بخش به متن فروش که اعتبارنامهها، تجربه و هر اطلاعاتی از عملکرد گذشته فروشگاه اینترنتی را مختصرا توضیح میدهد که فروشگاه چگونه واجد شرایط برای حل مشکل بازدید کنندگان شدهاید و به این روش میتوان بر اعتبار فروشگاه اینترنتی افزود (مونتویاویس و همکاران، 2003: 456).
مردم به طور معمول وقتی آنلاین هستند در جستجوی اطلاعات رایگان هستند. اگر نقشه فروش خود را خیلی زود در متن شروع کنید احتمال دارد قبل از اینکه شانسی داشته باشید که دل آنها را بربایید آنها را از ادامه منصرف میکنید. شما بایستی آنها را به آنچه میگویید و ارتباط آن به مشکلی با آن مواجه هستند، علاقهمند سازید. قبل از اینکه خواننده شما به محصول علاقهمند گردد. توجه افراد در حال جستجو را با تغییر قالب و ظاهر متن خود جلب نمایید.
تعداد بسیار کمی از بازدیدکنندگان از فروشگاه های اینترنتی، همه کلمات متن فروش را از آغاز تا پایان میخوانند. اغلب با نگاهی گذرا از متن تنها لغات و عبارات خاصی را میخوانند. این به این خاطر است که اگر شما نیاز دارید مزایای اصلی خود را برجسته نمایید، امتحان کنید و به ترکیب درستی دست پیدا کنید که نظر مردم را با نگاهی که به آن می اندازد جلب کند. این موارد عبارتند از:

• کاربرد خطوط بولد، ایتالیک و برجسته بطوریکه بر کلیدی ترین مزایای پیشنهاد شما تاکید نماید.
• تنوع در پاراگرافها، بدین منظور که صفحه شبیه ستونی از متون با قالب منسجم نباشد.
• افزودن سرخطهای فرعی که بر پیامهای اصلی شما تأکید نماید و بازدیدکنندگان شما را مجبور نماید پاراگرافهایی که به دنبال میآیند را بخوانند.
• قسمت چپ صفحه را خالی بگذارید (زیرا این حالت خواندن متن راحتتر است از متن منظم شده استفاده کنید).
• قرار دادن تکههای مهم ولی کوتاه متن یا سرخطهای فرعی در وسط به طوری که آنها از بدنه اصلی متن بیشتر نمایان کند.

 
 
سایت بدون محتوا هیچ چیزی ندارد. در واقع شاید بهترین راه برگشت سرمایه، بالا بردن کیفیت محتوای سایت است. به عبارت دیگر، راه نهایی برای افزایش ترافیک سایت است. محتوای وبسایت شامل چیزهایی است که اطلاعاتی را برای بینندگان فراهم میکنند. زمانی که از محتوای سایت صحبت می شود، افکار افراد بر متن متمرکز می شود، در حالی که محتوای سایت میتواند عکس، صدا، ویدئو یا فایل باشد. تعداد کلمات زیاد در سایت، کلید واژگان زیادی را برای موتورهای جستجو فراهم می آورد، همچنین تعداد صفحات زیاد باعث افزایش رتبه صفحه اول میگردد. مثل خیلی از فروشگاههایی که در سطح شهرها و کشورها وجود دارند و چیدمان محصولات در آنها از نظم و ترتیب برخوردار است، فروشگاه های آنلاین هم باید از چیدمان مناسب برای مطالب و محصولات خود استفاده کنند (مونتویاویس و همکاران، 2003: 456).
2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی
طرح شامل ظاهر کلی سایت، گرافیک، رنگها، منوها و غیره می باشد. طراحی سایت فقط طراحی گرافیکی را شامل نمی شود. بلکه طراحی سایر عناصر سایت هم جزو نکات بسیار مهم طراحی سایت است. جذابیت طراحی عمدتأ به عناصر بصری، بویژه رنگ های مورد استفاده و طرح کلی آن اشاره دارد. اهمیت و مفید بودن مفهوم کلی جاذبه ها یا ظاهر دیداری در وب سایت در بسیاری از تحقیقات و توصیفات علمی نشان داده شده است. در تحقیقات سیستم های اطلاعات مفهوم طرح فروشگاه اینترنتی بعنوان نماینده ای برای مفهوم ظاهر یا جاذبههای دیداری ارائه میشود. اساتید از واژههای متفاوتی برای توصیف مورد مذکور استفاده میکنند. طرح فروشگاه اینترنتی بعنوان درجهای است که یک شخص معتقد است که فروشگاه اینترنتی از لحاظ زیبا شناختی برای مشتری خشنود کننده است (ون در هیجن، 2003، 544).
طرح وبسایت اشاره به برنامههای بصری و شنیداری وبسایت که متشکل از رنگ، انیمیشن، گرافیک، طرح و موسیقی است، دارد (کالیر و بینستوک، 2009). کیم و همکاران (2009) طراحی وب سایت به عنوان یک ویژگی خدماتی که با اثرات چند رسانهای مرتبط بوده و عنصر زیبایی وب سایت را تقویت کرده و منجر به و افزایش جلوه بصری آن شده، تعریف کردهاند. جاذبههای طرح اشاره به اجزای عناصر دیداری آنها به ویژه رنگهای مورد استفاده و طرح کلی دارد
(وندرهیدجن، 2003: 545). ویژگیهای تصویری (به عنوان مثال، رنگ، انیمیشن، گرافیک، طرح) و شنیداری (به عنوان مثال، موسیقی) وب سایت، که باعث جذابیت وب سایت شده و ظاهر بصری وب سایت را بهبود میبخشند. طراحی وب سایت با انیمیشن ، موسیقی، کلیپ های ویدئویی، و سایر عناصر چند رسانه ای برای جلب توجه مشتری ایجاد شده است (کیم و همکاران، 2007: 873). مطالعات قبلی اشاره به تأثیر جلوههای بصری دارد. به عنوان مثال، رنگ، گرافیک و انیمیشن بر حالتهای عاطفی مصرفکنندگان تأثیر دارد (کاتلر، 1973: 56). با این حال، وب سایت پیچیده و یا بدون جلوه های بصری میتواند پاسخهای منفی مصرفکنندگان را ایجاد کند (کیم و همکاران، 2009: 1196). روزن و پورینتون (2004) بر چگونگی تأثیر وبسایتها بر حالتهای شناختی و قصد بازدید دوباره مصرفکننده تمرکز کردند. آنها ذکر کردند که طراحی وب سایت کاربر پسند میتواند منجر درک و پردازش مؤثرتر اطلاعات وب سایت توسط مصرف کنندگان شود. لی و لین (2005) اشاره کردند که طراحی وب سایت می تواند تعیین کننده قوی پاسخ مصرف کننده باشد.
گرافیک تصاویر، آرم و انیمیشن ها، که به صورت دیداری نمایش داده میشوند، باعث بالا بردن میزان مراجعه دوباره کاربران به وب سایت شرکتها میشود. طرح کلی وب سایت نیز می تواند به عنوان یک نماد و عامل اثرگذار بر روی ادراک مشتری، استفاده شود. علاوه بر راحتی دستیابی به صفحه مورد نظر بر پایه ساختار خوش طرح، جذابیتهای ظاهری وب سایت نیز در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارند. تحقیقات نشان داده که شکل تصاویر، گرافیک ها، شکل منوها، و سازگاری قالب حروف با تصاویر در ادراک مشتریان تاثیر داشته و این طرح بندی کلی می تواند یک احساس کلی را به مشتریان منتقل کند. بررسیها حاکی از آن است که تصویر زمینه نیز به طور برجستهای میتواند نشان دهنده خصوصیات و ویژگیهای شرکت و محصولات آن باشد (جوانمرد و سلطان زاده، 1388: 242). تا آنجا که ممکن است میبایست در صفحه زمینه از رنگهای روشن، همراه با رنگهای اصلی همچون قرمز، پرتقالی، سبز، زرشکی، آبی و صورتی با زر و برق و درخشندگی زیاد، استفاده شود. اما رنگ قالب و فهرستها در بسیاری از شرکتهای مشهور دنیا همچون مک دونالد، از رنگهای تیره استفاده شده است. البته باید به تفاوت رنگها، برای محصولات، خدمات و مشتریان متفاوت توجه شود. مثلاً، در محصولات وخدماتی که مخصوص بچهها میباشد، ترکیبی از رنگهای پر زرق و برق استفاده میشود (سیجون و همکاران، 2009: 611).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-6-1-2-1) استراتژیهای طراحی وب سایت
مدلهای کسب و کار جدید (که صرفه جویی، درآمد، و روابط مشتری را در نظر دارند) در طراحی وب سایتهای تجاری گنجانده شده اند. عمومأ دو نوع استراتژی طراحی وب سایت وجود دارد (ون، 2001: 8):
2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی
در استراتژی اطلاعاتی/ارتباطی، شرکت از وب سایت برای حمایت کسب و کار اصلی استفاده میکند نه برای جایگزین فعالیتهای کسب و کار اصلی. شرکت خود را تنها به بازاریابی در وب محدود نمیکند. در واقع، آنها از دیگر رسانه های سنتی تبلیغات و بازاریابی به منظور بدستآوردن اهداف کسب و کار و اهداف بازاریابی نیز استفاده میکنند. امروز طراحی اطلاعاتی/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *