واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

تافلر (به نقل از عبادی، ۱۳۸۴) در کتاب شوک آینده می نویسه: فناوری آینده به میلیونا افراد کم سوادی که حاضر باشن هر کار تکراری رو بکنن، و کورکورانه دستورات بقیه رو         می گیرن و از مقامات اطاعت محض می کنن، نیاز نداره؛ بلکه به انسانایی نیاز داره که داوریای دقیق و فهمیده داشته باشن و راه خود رو در محیطای تازه پیدا کنن و روابط رو در واقعیتی که به سرعت در حال تغییره، تشخیص و تمییز بدن. با در نظر گرفتن کاربرد وسیع اینترنت، نیازای آموزشی فارغ التحصیلان مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم ً متفاوت شده و باید مهارتای لازم در این مورد رو فراگیرند(احمدی و ویرجینیاری، ۱۳۸۲).

امروزه با ورود رایانه به میدون آموزش، مخصوصا وقتی که رایانه ها به شبکه های اطلاعاتی وصل می شن، تغییرات کلی ای در کلاسای درس ایجاد شده که تغییر در ساختارهای آموزشی، الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی، و حتی محتوای آموزشی رو به دنبال داشته. این درحالیه که در نظام آموزشی سنتی، فراگیران رو واسه جامعه ای صنعتی که بر ساخت وسایل در چارچوب تولیدات صنعتی تأکید داره، آماده می کنه. اما امروز لازمه که روند آموزشی متناسب با جامعه اطلاعاتی از این رو به اونو بشه. به همین منظور خیلی از کارشناسان آموزش و تربیت فکر می کنند که نظامای آموزشی به جای انتقال یه جانبه اطلاعات و محفوظات، باید «برنامه تغییر» رو آموزش بدن و فراگیران رو واسه روبرو شدن با تغییرات آماده کنن (عبادی، ۱۳۸۴).

مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش (۱۳۹۰) افزایش سطح کیفی آموزش-یادگیری در مدارس، به روزآوری دائمی علم در کشور همگام با پیشرفت علوم در دنیا، ایجاد بستر روند یادگیری دائمی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، برگردوندن مرجعیت علمی به معلمان، تربیت دانش آموزان واسه عصر حاضر و آینده، تعامل دائمی اولیا و مربیان، و به کار گیری فناوریای نوین در کار آموزش- یادگیری رو از دلایل ضرورت هوشمندسازی مدارس معرفی کرده.

دانش آموز

دورنمای ایجاد مدارس هوشمند، نشون دهنده مقصد آرزو گرایانه ایه که وزارت آموزش و پرورش کشور تلاش می کنه تا با بهره­ گیری از فناوری اطلاعات بدون برسه. در عبارت چشم انداز مدارس هوشمند، آینده به شکلی ترسیم و تصویر می شه که کاربرده ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حد بالایی استفاده شده و مدارس فعلی هم به عنوان مدارس هزاره سوم با به کار گیری فناوریای نوین توانا شده باشن. از این رو، باید به مسائل اصلی و ضرورت ایجاد مدرسه­ی هوشمند اشاره کرد. این چیزای مهم به عنوان پیش فرضای اصلی و به خاطر تحقق دورنمای ایجاد مدارس هوشمند معرفی می گردند:

– افزایش سطح کیفی آموزش-یادگیری در مدارس کشور همگام با پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) در کشور و دنیا

– به روز بیاری دائمی علم در کشور همگام با پیشرفت علوم در دنیا

– ایجاد بستر روند یادگیری دائمی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه

– باز گرداندن مرجعیت علمی به معلمان

– تربیت دانش آموز واسه عصر حاضر و آینده

– تعامل دائمی اولیاءء و مربیان

– به کار گیری فناوریای نوین در کار آموزش- یادگیری (صالحی و کاشانی، ۱۳۸۶).