حسینی و پرمه (۱۳۸۳)

فرش دستباف

نسبت تمرکز n بنگاه () و شاخص هرفیندال

بازار صادراتی فرش دارای ساختار انحصار چندجانبه است.

ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)

صنایع ایران

لگ نرمال

کاهش نسبت تمرکز از سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمام صنایع به‌جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌های وسایل ارتباطی

خداداد کاشی (۱۳۷۹)

صنایع در کد دو و چهار ISIC

نسبت تمرکز n بنگاه () و شاخص هرفیندال

ساختار انحصار موثر بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.

ماخذ: شهیکی‌تاش و کاظم‌زاده (۱۳۹۲)
۲-۳-۲- مطالعات خارجی
۲-۳-۲-۱- پایداری سود
بیور و همکاران[۶۵] (۱۹۸۰)، در پژوهشی با عنوان “محتوای اطلاعاتی قیمت‌های تضمینی”، برای اولین‌بار مطالعه بر روی سودهای پایدار را انجام دادند که از نظر تجربی در ارتباط با اوراق بهادار بود. آن‌ها یک روند سری زمانی تصادفی از سودهای گزارش شده جاری را به‌عنوان جانشین (نماینده‌ای) از سودهای پایدار در نظر گرفتند. آنان از نظریه «سودهای تحریف‌نشده» یعنی سودهای پایدار، برای پیش‌بینی سودهای مورد انتظار آتی استفاده کردند و تلاش کردند تا سودهای پایدار مورد انتظار را به یک مدل تعادلی اوراق بهادار پیوند دهند. با وجود آن‌که السون[۶۶] (۱۹۸۷) بیان می‌دارد که نظریه سودهای پایدار مورد انتظار هیچ تفاوت و یا برتری بر سودهای مورد انتظار ندارد، ولی آنان نشان می‌دهند که نه‌تنها سودهای پایدار دارای محتوای اطلاعاتی وسیع‌تری نسبت به جریان سودهای گذشته هستند، بلکه دارای تاثیراتی وابسته به ارزش برای ارزش‌گذاری شرکت می‌باشند. همچنین یافته‌های آنان هم از جنبه نظری و هم از نظر تجربی به مرتبط ساختن قیمت فعلی به سودهای پایدار (یعنی سودهای مورد انتظار آتی) و همین‌طور سودهای فعلی به سودهای پایدار کمک می کند. از آنجا که سودهای تحریف نشده غیرقابل مشاهده هستند، تعیین جانشینی برای سودهای پایدار، تبدیل به چالشی برای پژوهشگران شده است. (نیکو مرام و همکاران، ۱۳۹۳)
لو[۶۷] (۱۹۸۳)، در تحقیق خود با عنوان “بعضی از عوامل اقتصادی سری‌های زمانی خواص سود”، شواهدی ارائه می‌کند که پایداری سود تحت تاثیر نوع محصول، درجه رقابت، حجم سرمایه و اندازه شرکت است. لو پیشنهاد می‌کند که شدت رقابت تحت تاثیر پایداری نرخ بازده حسابداری شرکت‌ها است. صنایع غیر رقابتی و صنایع با قدرت رقابت بالا الگوهای نسبتا پایداری از نرخ بازده دارند. بنابر این نسبت تمرکز صنعت باید اثر مثبتی بر پایداری سود داشته باشد. وی نشان داد که شرکت‌های با اندازه بزرگ سودهای پایدارتری دارند. وی همچنین استدلال کرد که شرکت‌هایی که شدیدا سرمایه‌بر هستند، اندازه بزرگی دارند تا به‌واسطه اهرم عملیاتی سودآورتر شوند. بنابر این نوسان‌پذیری سود با شدت سرمایه‌بر بودن صنعت ارتباط مثبتی دارد.
لایپ[۶۸] (۱۹۸۷)، در پژوهش خود با عنوان “نوآوری‌های سود، پایداری سود و بازده سهام”، به مطالعه رابطه بین تغییرات سود، پایداری سود و بازده سهام پرداخت و نشان داد ضریب واکنش سود همراه با افزایش قابلیت پیش‌بینی سود و پایداری سود افزایش پیدا می‌کند.
اسلوان[۶۹] (۱۹۹۶)، در پژوهشی با عنوان “آیا قیمت سهام به‌طور کامل منعکس‌کننده اطلاعات اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در مورد سود آینده می‌باشد؟” دریافت که اقلام تعهدی زیاد بر پایداری سود اثر منفی دارد. وی گزارش می‌دهد که اجزای جریان نقدی سودها بسیار پایدارتر از اجزای تعهدی سودها است. او نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازار معمولا در تشخیص صحیح سطوح متفاوت پایداری جریان‌های نقدی و اجزای تعهدی سودها ناموفق‌اند. این مسئله در اصطلاح “اقلام تعهدی غیرعادی” در بازده‌های اوراق بهادار نامیده می‌شود.
پنمن[۷۰] (۲۰۰۲)، در مقاله‌ای با عنوان “مدل‌سازی درآمد پایدار و نسبت P/E با تحلیل صورت‌های مالی”، تحلیل صورت‌های مالی سازمان‌یافته‌ای برای ارزیابی پایداری سود به‌کار گرفت. وی نشان داد که برآورد پایداری سود را می‌توان از طریق تفکیک تغییر در بازده خالص دارایی‌های عملیاتی به حاشیه سود[۷۱] و گردش دارایی[۷۲] بهبود داد. وی دو تفسیر برای تغییر در حاشیه سود فراهم آورد: ۱- گردش دارایی بالاتر نشان می‌دهد که توانایی ایجاد فروش برای سرمایه‌گذاری معین پایدار است، از این‌رو سودآوری بالاتر دوام بیشتری دارد؛ ۲- گردش دارایی بالاتر، رشد غیرعادی و ناپایدار در فروش را نشان می‌دهد که از طریق رشد دارایی‌ها توجیه نمی‌شود، از این‌رو سودآوری بالا دوام زیادی ندارد.
پنمن و ژانگ[۷۳] (۲۰۰۲)، در مقاله‌ای با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام”، به بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام پرداختند. آن‌ها پایداری سود را به‌عنوان کیفیت سود در نظر گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که یک شرکت حسابداری محافظه‌کارانه را الگوی عمل خود قرار می‌دهد، تغییر در مقادیر سرمایه‌گذاری می‌تواند بر کیفیت سود اثرگذار

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

باشد. رشد در سرمایه‌گذاری‌ها سود گزارش شده را کاهش و ذخایر را افزایش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها باعث آزاد شدن ذخایر و افزایش سود می‌شود. در صورتی که تغییر موقتی باشد، سود نیز به‌طور موقتی کم یا زیاد می‌شود و این امر مشخصه خوبی پیش‌بینی سود در آینده به دست نمی‌دهد. یافته‌های آن‌ها بیانگر آن است که حسابداری محافظه‌کارانه کیفیت پایین سود را موجب می‌شود.
دچو و دیچو[۷۴] (۲۰۰۲)، در پژوهشی با موضوع “کیفیت اقلام تعهدی و سودها: نقش اشتباهات برآورد اقلام تعهدی”، مدلی مبنی بر کیفیت پایین‌تر اقلام تعهدی ارائه کردند که در جریانات نقدی گذشته، حال و آینده گنجانده نمی‌شوند و نشان دادند که واحدهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، دارای سودی با پایداری کم هستند.
ریچاردسون و همکاران[۷۵] (۲۰۰۴)، در پژوهشی با موضوع “قابلیت اطمینان اقلام تعهدی، پایداری سود و قیمت سهام”، رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نموده و نشان دادند اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کم، باعث پایداری کمتر اقلام تعهدی می‌شوند. آن‌ها تجزیه و تحلیل مفصلی از تغییرات در دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه دادند و نشان دادند که دارایی‌ها و بدهی‌هایی کمتر پایدار هستند که با قابلیت اتکای کم اندازه‌گیری می‌شوند.
اسکات و همکاران[۷۶] (۲۰۰۵)، در مقاله خود تحت عنوان “قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایداری سود و بازده سهام”، نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می‌شود. آن‌ها این کار را با طبقه‌بندی بر اساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن‌ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش‌بینی کامل سرمایه‌گذاران، نوعی قیمت‌گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها اتفاق می‌افتد.
چمبرز[۷۷] (۲۰۰۵)، طی پژوهشی با عنوان “پایداری سود و ناهنجاری اقلام تعهدی”، نشان داد که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش‌بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت‌ها نیستند. بر این اساس در بعضی شرکت‌ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم‌تر از واقع برآورد می‌شود. وی این مورد را از طریق طبقه‌بندی شرکت‌ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها در هر طبقه نشان داد.
هانلون[۷۸] (۲۰۰۵)، در تحقیق خود با عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری سودها، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در زمانی که شرکت‌ها دارای تفاوت‌های درآمد دفتری و مالیاتی هستند”، دلایل پایداری سود را بررسی کرد و نشان داد که پایداری پایین سود تا حدودی از اختلاف سود دفتری و سود مشمول مالیات ناشی می‌شود. وی همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازار، قیمت اجزای تعهدی سودها را دائما بیش از حد بالا می‌برند و قیمت اجزای جریان‌های نقدی سودها را بیش از حد پایین می‌آورند.
دچو و جی[۷۹] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای با موضوع “پایداری سود و جریان‌های نقدی و نقش موارد خاص: مفاهیمی برای ناهنجاری اقلام تعهدی”، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان‌های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می‌بخشد، اما در شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می‌یابد.
پائیک و همکاران[۸۰] (۲۰۰۷)، در تحقیقی با عنوان “محافظه‌کاری حسابداری، پایداری سود و قیمت‌گذاری چندگانه سودها”، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود را بررسی کردند. از دید آن‌ها، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است. زیرا به‌کارگیری رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، سبب می‌گردد تا شناسایی زیان‌ها به‌سرعت و در دوره جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به‌تدریج و طی چند دوره انجام شود. آن‌ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که سودهایی که محافظه‌کاری بیشتری دارند، نسبت به سودهایی که محافظه‌کاری کمتری دارند، ناپایدارتر هستند. آن‌ها نشان دادند که تصویب استانداردهای حسابداری حاوی رویه‌های محافظه‌کارانه، متضمن هزینه‌هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها پایداری و قابلیت پیش‌بینی سود را کاهش داده و سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه را از مسیر تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی منحرف می‌سازند.
دچو و همکاران[۸۱] (۲۰۰۸)، در پژوهشی تحت عنوان “پایداری و قیمت‌گذاری جزء نقدی سودها”، با مقایسه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان دادند که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می‌گیرد.

Tags: