معیار محیطی(EN): 2

 

 

EN1: 1

 

 

EN1: 3

 

 

 

EN2: 2

 

 

EN2: 4

 

 

۴-۳-۱-۳ تعیین اولویت گزینه های مدل

 

در این مرحله برای به دست آوردن اولویت گزینه های مدل و تعیین تکنیک مطلوب فیلتراسیون گرد و غبار در منابع اصلی انتشار آلودگی در شرکت سیمان شرق یعنی آسیاب سیمان، آسیاب مواد و کوره از ماتریس های مقایسات زوجی تکمیل شده توسط خبرگان (بخش سوم و چهارم پرسش نامه شماره ۲)که آزمون سازگاری را با موفقیت گذرانده اند (CR) استفاده شده است. بخش سوم پرسش نامه مربوط به تعیین میزان ارجحیت تکنیک های مختلف کنترل در واحد آسیاب سیمان و بخش چهارم نیز به همین منظور برای واحد آسیاب مواد و کوره طراحی شده است. در این دو بخش از پرسش نامه، خبرگان درجه ارجحیت گزینه های مدل را با توجه به هر یک از زیرمعیارهای مدل و در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار داده اند. نتایج حاصل از این پرسش نامه ها پس از ادغام و بکارگیری متد تحلیل توسعه ای بر روی جداول ۴-۸ تا ۴-۳۱ نشان داده شده است که ۱۲ جدول اول مربوط به سنجش میزان ارجحیت گزینه های مدل در واحد آسیاب سیمان و ۱۲ جدول بعدی مربوط به واحد آسیاب مواد و کوره است. در این جا بردار اوزان ارجحیت گزینه های مدل در واحد آسیاب سیمان با عنوان بردار W3 و در واحد آسیاب مواد و کوره با عنوان بردار W4 نام گذاری شده است.
جدول ۴-۱۰ ماتریس مقایسات زوجی و اوزان نسبی گزینه های مدل نسبت به EC1

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر هیبریدی آسیاب سیمان بگ هاوس آسیاب سیمان الکتروفیلتر آسیاب سیمان EC1
۰٫۰۱۵ (۰٫۴۷۳,۰٫۶۲۰,۰٫۹۰۴) (۰٫۳۸۲,۰٫۴۷۳,۰٫۶۲۰) (۱,۱,۱) الکتروفیلتر
آسیاب سیمان
۰٫۶۳۱ (۱٫۱۰۷,۱٫۶۱۲,۲٫۱۱۵) (۱,۱,۱) (۱٫۶۱۲,۲٫۱۱۵,۲٫۶۱۶) بگ هاوس
آسیاب سیمان
۰٫۳۵۴ (۱,۱,۱) (۰٫۴۷۳,۰٫۶۲۰,۰٫۹۰۴) (۱٫۱۰۷,۱٫۶۱۲,۲٫۱۱۵) فیلتر هیبریدی
آسیاب سیمان

 

جدول ۴-۱۱ ماتریس مقایسات زوجی و اوزان نسبی گزینه های مدل نسبت به EC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *