در این بخش سعی شده است ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز و مفاهیم آن که در هفت بعد مورد شناسایی قرار گرفته است بررسی شود. و در نهایت ابعاد و شاخص های شناسایی شده در انتهای همین بخش به عنوان نتیجه گیری ذکر شده است.

 خرید سبز

در فرایند تولید و عرضه محصولات، مقادیر زیادی از مواد اولیه، ملزومات اداری و … لازم است. برای اینکه شرکت ها بتوانند محصولات سبز تولید نمایند، باید از مواد و محصولاتی استفاده نمایند که با معیارهای زیست محیطی سازگار باشد. شرکت فوجی زیراکس سیاست خرید سبز خود را در آوریل ۱۹۹۷ اعلام کرد (کوشیبو[۱]، ۲۰۰۱). این سیاست بیان می نماید که بر اساس سیاست زیست محیطی، شرکت فوجی زیراکس، برای خرید برای خرید کالاها و خدمات برای فعالیت های تجاری و دیگر احتیاجات، باید کالاها و خدماتی را که با معیارهای زیست محیطی سازگار هستند و در کارخانه های سازگار با معیارهای زیست محیطی تولید شده اند را خریداری نماید. این سیاست، خرید ملزومات و کالاهای اداری را نیز شامل می شود.

لذا سازمان ها در مذاکره با با تامین کنندگانشان (به منظور حفظ سهم بازارشان یا حتی گاه فقط برای بقا) باید به موضوعات محیطی توجه کنند (هوا[۲]، ۲۰۰۱). مبحث خرید سبز از اوایل دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفت (جانسون[۳]، ۲۰۰۱).

برخی از دلایل روی آوردن شرکت ها به خرید سبز عبارتند از (هوانگ[۴]،۲۰۰۱):

  • پاسخ به علاقه مصرف کنندگان به محصولات سازگار با محیط زیست
  • تمایز قائل شدن بین یک شرکت و محصولاتش و رقبا
  • صرفه جویی در هزینه ها

بسیاری از شرکت ها اصولی را برای سازگاری بیشتر با محیط زیست به عملیات روزمره خود اضافه کرده اند. برخی دیگر اصولی را برای تامین کنندگانش تهیه کرده اند. نظیر تویوتا و نوکیا. محتوای برخی از این اصول عبارتند از (هوانگ، ۲۰۰۱):

  • تهیه لیستی از مواد شیمیایی ای که نباید به کار برده شود.
  • تهیه لیستی از محصولات مورد قبول (مورد پذیرش)
  • همکاری نزدیک با تامین کنندگان برای افزایش عملکرد محیطی
  • در نظر گرفتن ویژگی های چندگانه محیطی هنگام تصمیم گیری در مورد خرید

      [۱] Koshibu

      [۲] Hwa

      [۳] Johhanson

     [۴] Huang​