مفهوم رسانه
رسانه در لغت به معنای وسیله رساندن یا وسیله ارتباط جمعی است. رسانه¬های جمعی از حیث لغوی، به معنای ابزارهایی هستند که از طریق آن ها می¬توان به افراد، نه به طور جداگانه، بلکه با جماعت کثیر یا توده¬ای از مردم به طور یکسان دسترسی پیدا کرد (عظیمی و همکاران، 1391).
رسانه¬ها ابزارهایی تکنولوژیکی برای انتشار پیام هستند. معمولاً هم به رسانه¬های چاپی (روزنامه¬ها، کتب، مجلات) یا الکترونیکی (رادیو، سی¬دی¬ها، فیلم، تلویزیون، اینترنت) تقسیم می¬شوند.
آشکارترین مسئلۀ مطالعات رسانه‌ها این است که درک مشترکی از موضوع مورد بحث در دسترس نیست. می¬توان گفت محققان عرصۀ رسانه، در تشریح صریح ماهیت رسانه¬ها کوتاهی کرده‌اند و همگی به این گمان بسنده کرده‌اند که همه می¬دانند رسانه چیست و لزومی به ارائۀ تعریف جامع از آن نیست. باید گفت که مطالعات مربوط به رسانه‌ها با مسئلۀ بغرنج عدم درک ماهیت و مبانی آن رو به‌‌رو است.
اَشکال متنوع رسانه‌ای چه نوع اطلاعاتی را به ما می¬رسانند؟ چگونه نحوۀ تفکر ما را شکل داده و بر راه¬های موثر بر ویژگی‌های ارتباط‌های اجتماعی ما تاثیر می¬گذارند؟ این پرسش‌ها تجهیزات فنی رسانه‌ها و به ویژه خود رسانه را مورد پرسش قرار می‌دهند.
اهمیت تکنولوژی رسانه تا اندازۀ زیادی ناچیز انگاشته می‌شود. به تکنولوژی، به عنوان نیروی محرک تحول اجتماعی نگرسته می‌شود. در حالی‌که اصولاً ماهیتِ در حال رشد تکنولوژی برای جامعه، نتایجی گاه متناقض در بردارد (عمید، 1386).
2-2-1- انواع رسانه¬ها
دو نوع رسانه وجود دارد: جمعی و غیرجمعی. این تفاوت ربط چندانی به تعداد مخاطبان ندارد. علاوه بر این، با نوع تجربه مخاطبان در هنگام دریافت پیام هم ربطی ندارد. اگرچه از مدت¬ها پیش این ملاک اصلی برای تعریف مخاطبان جمعی بوده است.
رسانه¬ای رسانه جمعی است که قصد اصلی فرستنده¬اش عادت دادن مخاطبان به روشی ثابت برای عرضه محتوا باشد. یعنی رسانه¬های جمعی چندان تمایل ندارند که مردم را به قرار گرفتن در معرض پیام¬هایشان ترغیب کنند بلکه بیشتر مایلند آن¬ها را در موقعیتی قرار دهند که بطور معمول در معرض پیام¬ها باشند.
رسانه¬های غیرجمعی نیز از کانال¬های مشابه رسانه¬های جمعی استفاده می¬کنند. برای مثال، اگر به تماشای یکی از برنامه¬های تلویزیون مشغول باشید، در معرض رسانه جمعی قرار دارید؛ اگر نوار ویدئویی جشن تولد خود را با همان تلویزیون تماشا می¬کنید، در معرض رسانه¬ای غیرجمعی قرار دارید.
رسانه¬های جمعی با آسان کردن درک پیام¬هایشان برای مخاطبان و در عین حالی، با بازده بالایی که عرضه می¬کنند و آن¬ها را شرطی می¬کنند. رسانه¬های جمعی ابزارهایی را به وجود می¬آورند تا پیام خود را از طریق رسانه به مخاطبان موردنظرشان منتقل کنند (پاتر، 1385).