مقاله درباره تولّد

پایان نامه حقوق

تفاوت می‌کنند.پرخاشگری، ریاکاری، صلح‌جوئی و …نیازهای اکتسابی هستند که در افراد و جوامع مختلف به صور گوناگون دیده می‌شوند.

2-2-1-3- مذهب
مذهب به معنای راه و محل رفتن است و در اصطلاح به آئین و دین آدمی نیز مذهب گفته می‌شود.به عبارت جامع‌تر، به روش و برنامه‌ای که یک فرد در زندگی خود پیشه کرده و جهان و آینده و گذشته را بر اساس آن تفسیر می‌کند، مذهب گفته می‌شود.مذهب معمولاً دو بعد دارد : الف- بعد شناختی یا جهان‌بینی، ب- بعد تکلیفی یا ایدئولوژی.
معمولاً دین انسان بر اساس آموزش‌های محیطی و القائات اجتماعی شکل می‌گیرد، ، محیط با فشارهای خاصی که بر انسان می‌آورد، او را با خود همسو کرده و باورهای خود ره او منتقل می‌سازد. و از دوران کودکی او را با اینگونه باورها از لحاظ روانی شکل می‌دهد.

2-2-1-4- هیئت و ساخت روانی
اصلی‌ترین معنای «شاکله» هیئت و ساخت روانی است چنانکه در تحلیل موارد چهارگانهء فوق دیدیم، تمامی آنها به چگونگی ساخت روانی انسان ارجاع داده می‌شد.هیئت روانی انسان مجموعهء واحدی است که نیات از آن برمی‌خیزد.خلق و خوی حاصل آن است، مذهب بر اساس آن پذیرفته شده و خود موجد شکل‌پذیری آن می‌شود و بالاخره نیازها در بروز و ظهور خود متأثر از آن هستند.
در بحث‌های پیش ملاحظه کردیم که هیئت و ساخت روانی انسان مجموعهء واحدی است که پیوسته در حال تعامل با عوامل محیطی و سرشتی از یک سو و اختیار از سوی دیگر است. در جریان این تعامل، نوعی دگرگونی بطئی (و گاه سریع) در درون ان اتفاق می‌افتد با توجه به این مطلب و با توجه به این نکته که هیئت روانی انسان جامع تمامی معانی دیگر شاکله است، از این رو می‌توان، شاکله را به کمک آن، اینگونه تعریف کرد :
«شاکله عبارت است از ساخت و هیئت واحد روانی انسان که در اثر تعامل وراثت محیط و اختیار شکل گرفته، به گونه‌ای که محرکات محیطی را منطبق با خود تفسیر کرده و در مقابل آنها به شیوه‌ای خاص پاسخ می‌دهد.» (احمدی ، 21:1390)
چکیده این تعریف را با نقل آیات 82 تا84 سوره مبارکه اسری و تفسیر بخش‌هائی از آنها، مورد تأکید و تأیید قرار می‌دهیم.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسه الشرکان یوسا قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلاً. ( و ما آنچه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است (ولیکن) کافران را به جز زیان چیزی نخواهد افزود.و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم (کفران کرد) و رو بگردانید و دوری جست و هرگاه شر و بلائی به او روی آورد، به کلی (از خدا مهربان) مأیوس و ناامید شد.بگو که هر کس بر حسب شاکلهء خود عمل می‌کند خدای شما به کسی که راهش از هدایت بیشتری برخوردار است، داناتر است.)

در این آیات یک پیام و محرک واحد، یعنی قرآن کریم توسط دو گروه مؤمنین و کافران به اقتضای شاکله‌ای که دارند به دو گونهء مختلف تفسیر شده و در نتیجه به دو شیوهء مختلف نیز در مقابل آن عکس‌العمل نشان می‌دهند.علامه طباطبائی در این رابطه چنین می‌فرماید :
«گوئی خدای تعالی بعد از آنکه فرمود مؤمنین از کلام او شفاء و رحمت استفاده نموده و ظالمین از آن محرومند، و بلکه استفاده‌شان از قرآن بیشتر شدن خسران ایشان است، کسی اعتراض کرده است که چرا خداوند باید میان بندگانش فرق بگذارد؟! اعتراض دیگر اینکه اگر این تفاوت را قائل نمی‌شد و قرآن را برای هر دو فرقه شفا و رحمت قرار می‌داد، غرض رسالت بهتر حاصل می‌شد، و به حال دعوت نافع‌تر بود، پس چرا چنین تفاوتی قائل شد؟ لذا در آیه مورد بحث رسول گرامی خود را دستور می‌دهد که ایشان را پاسخ دهد.
به وی می‌فرماید تا به ایشان بگوید« کل یعمل علی شاکلته» (اسراء، 82) یعنی ما تفاوت قائل نشده‌ایم، این خود مردمند که اعمالشان بر طبق شاکله و فعالیت‌های موجودشان صادر می‌شود.آنکس که دارای شاکله معتدل است، راه یافتنش به سوی کلمهء حق و عمل صالح و برخورداری از دین قدری آسانتر است و آن کس که شاکلهء ظالم و سرکشی دارد، او هم می‌تواند به سوی کلمهء حق و دین راه یابد، اما برای او قدری دشوارتر است،و بیشتر به آن راه نمی‌آید و در نتیجه از شنیدن دعوت دین حق جز خسران عایدش نمی‌شود. و خدائیکه پروردگار شما و دانای به ضمیرها و سریره‌های شما ومدبر امر شماست بهتر می‌داند که چه کسی شاکلهء معتدل دارد و چه کسی شاکله عادله دارد و آسانتر به راه حق می‌افتد و به استفاده و بهره‌مند شدن از نعمت دین نزدیکتر است و همچنین آن پیغمبری که خدای علیم به او خبر داده و او را واقف ساخته می‌داند که مؤمنین راه یابنده‌ترند، و در نتیجه شفا و رحمت هم مختص آنان خواهد بود و از قرآن برای ظالمان چیزی جز بیشتر شدن خسران نمی‌ماند، مگر آنکه از ظلم دست بردارند و از قرآن منتفع شوند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3- شکل گیری شاکله یا شخصیت در دوران جنینی
در سوره مومنون در آیات 12 الی 14 چنین می آید: «همانا انسان را از گل خالص آفریدیم سپس او را به صورت نطفه در محلی استوار جای دادیم.سپس نطفه را به علقه تبدیل کردیم و سپس علقه را به پارهء گوشتی تبدیل کردیم و سپس پاره گوشت را به استخوان تبدیل کردیم و سپس استخوان را با گوشت پوشانیدیم و سپس آن را خلقی جدید ساختیم.پس خجسته است بهترین آفرینندگان».
خداوند متعال در این آیات مراحل رشد جنینی انسان را بیان فرموده است، این مراحل در این تقسیم‌بندی پس از آمدن از خاک به ترتیب نطفه، علقه، مضغه و سپس دارا شدن استخوان و گوشت و در نهایت دمیده شدن روح به آن می‌باشد، در واقع این آیات ویژگی‌های دوران جنینی انسان را بیان می‌فرماید. برای پی بردن به مفهوم دقیق‌تر این مراحل بهتر است هر یک از مفاهیم فوق را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار دهیم.
نطفه در لغت به معنای آب اندکی است که در ظرف و یا دلو می‌ماند.معنای دیگر عبارت است از آب خالص کم باشد، یا زیاد.به ماده مترشحه از دستگاه تناسلی زن و یا مرد نیز نطفه گفته می‌شود.مفردات راغب آن را به معنی آب خالص آورده و می گویند از نطفه تعبیر به منی نیز می‌شود.علی (ع) آن را در معنای خاصی نیز به کار برده است که قابل توجه است.هنگامی که حضرت آهنگ جنگ با خوارج داشتند، خدمتشان عرض شد که که آنان از پل نهروان گذشته‌اند فرمود : مصاعِهم دون النطفه، والله لا یفلت منهم عشره و لا یهلک منکم عشره.جاهای فتادن (و کشته شدن) آنها نزد آب (نهروان) است.به خدا ده نفر از آنان از مرگ رهائی نمی‌یابند و از شما هم ده نفر کشته نخواهد شد.در برخی از کتب به ماحصل ترکیب سلول جنسی نر وسلول جنسی ماده نیز نطفه گفته شده است.
علقه : انسان رشد صعودی خو را از دوران جنینی آغاز می کند. قرآن کریم ابتدای خلقت او را از خاک دانسته و در موارد متعددی انسان را برآمده از «گل» می نامد. منشأ پیدایش انسان در قرآن با تعابیری همچون حمامسنون (لجن گندیده)، سلاله طین (پاره گل یا گل خالص) وصلصال کالفخار (گل خشک مانند سفال) آورده شده است. به عبارت دیگر خداوند متعال انسان را به طور خلاصه موجودی خاکی و برآمده از خاک یا ماده می نامد. این موجود خاکی در طی تحولاتی که از سر می‌گذارند، مراحل مختلفی از رشد را طی می کند و سرانجام به مرحله ای می رسد که لیاقت پذیرش «روح خدائی» را یافته و به این ترتیب این روح در او دمیده می شود.
مراحل مختلف این سیر در موارد متعددی از قرآن مشاهده می شود. از آن جمله در سوره مؤمنون راجع به جریان خلقت آدمی چنین آمده است.
علق به معنای خون بسته آمده و علقه چیزی است که فرزند از آن به وجود می آید چنانکه قرآن می‌فرماید: «خلق الانسان من علق».
با توجه به ریشه لغوی علقه، معنای ظریف آن روشن می شود. جنین هنگامی که به شکل یک توده سلولی وارد رحم می شود، قطر آن در حدود 3/0 میلی متر، یعنی قطر اولیه اوول می باشد. این توده سلولی قبل از اینکه دارای جفت شود و از طریق بند ناف تغذیه کند، همچون زالو به دیواره رحم می‌چسبد و از آن تغذیه می کند. پس ازاین مرحله است که جنین شروع به رشد کرده، در آن سه لایه مجزا به وجود می آید و به مرور زمان اندامهای مختلف از رشد، هر یک از این لایه ها، شکل می‌گیرد.
مضغه: در انسان تکه گوشتی است که اگر آن سالم شود و صحت بیابد، به وسیلهء آن سایر اندام‌ها سالم می‌شوند و اگر بیمار شود،به وسیلهء آن سایر اندام‌ها نیز بیمار خواهند شد و آن قلب است. مضغه به معنای پارهء گوشت است، که قرآن کریم به مرحله ماقبل پیدایش استخوان‌بندی در جنین مضغه گفته است.این نکته با توجه به نحوهء رشد جنین در رحم مفهومی روشن دارد.پس از این مرحله استخوان‌بندی جنین شکل می‌گیرد و استخوان‌ها به وسیله ماهیچه پوشانیده می‌شوند.
هنگامی که جنین مراحل فوق را می‌گذراند آماده پذیرش روح می‌شود:
فی الدر المنثور اخرج ابن ابی حاتم عن علی (ع) قال : اذا تمت النطفه اربعه اشهر، بعث الیک ملک فنفخ فیها الروح فی الظلمات الثلاث فذالک قوله « ثم انشأناه خلقاً آخر»یعنی نفخ الروح فیه.
«در درالمنثور، ابن ابی حاتم از علی (ع) نقل کرده است که فرمود : آنگاه که چهار ماه از نطفه گذشت،ملکی بر آن مبعوث شده و روح در آن می‌دمد، در حالی که در ظلمت‌های سه‌گانه است. و اینگونه است قول خداوند که فرمود « ثم انشأناه خلقاً آخر» یعنی روح در آن دمیده شد»(احمدی، 1390: 22)
با توجه به مطالب فوق موقع آن رسیده است که چهارمین مفهوم از فرازهای آیات سوره مؤمنون را بیان کنیم:
« نش ء و النشأه به معنی احداث یک چیز و پرورش آن است.نا شئ نیز به معنای جوان می‌باشد.
چنانکه ملاحظه می‌شود مفهوم انشاء به اعتبار حرکت جوهریه، عبارت است از برآوردن روح از بطن به جسم انسان. این نظریه هرچند که نظریه بلا منازعی در زمینهء تعلق روح به بدن به شمار نمی‌آید، لکن حاوی یکی از محکمترین تحلیل‌های موجود در این زمینه است.
انسان به هنگام تولد با سرمایه‌های اولیه‌ای که وی را برای داد و ستد با محیط آماده می‌سازد، پا به عرصه عالم می‌گذارد.او با دارا بودن سیستم عصبی خاص و نیز سیستم هورمونی مناسب و با یاری عضلات و استخوان‌ها از یک سو و گیرنده‌های حسی از سوی دیگر، تعامل خود را با محیط آغاز می‌کند. ظرفیت کودک برای یادگیری و نیز وجود بازتاب‌های گوناگون، او را آماده می‌سازد تانسبت به محیط واکنش نشان داده و در مسیر سازگاری با آن قدم بردارد.
فرزند آدمی به هنگام تولد، علاوه
بر دارا بودن استعدادهائی که در بالا به آنها اشاره شد، دارای ساخت روانی اولیه‌ای است که اصطلاحاً به آن «فطرت» گفته می‌شود.یعنی انسان به هنگام تولد طبیعتاً و بالقوه از مجموعه‌ای از دانش‌های غیر اکتسابی برخوردار است که این دانش‌ها در مراحل مختلف زندگی بروز و ظهور یافته و نقش خود را در رفتار آدمی نشان می‌دهند.به مجموعهء این دانش‌ها « دانش‌های فطری» گفته می‌شود، نوع دیگری از این دانش‌ها که در بین سایر حیوانات نیز به فراوانی دیده می‌شود « دانش‌های غریزی» نامیده می‌شود.برای مثال پرندگان لانه‌ساز به شکل طبیعی و غیراکتسابی نحوهء لانه‌سازی را می‌دانند.جوجه این پرندگان به هنگام تولد بالقوه دارای چنین دانشی است.این گونه دانش‌های غریزی برای انسان نیز وجود دارد، منتها به دلیل وجود استعداد وافر یادگیری در انسان، این نوع دانش‌ها، تحت تأثیر شدید محیط قرار می‌گیرد. برای مثال غریزهء مادری، نوعی دانش غیراکتسابی است که در بین حیوانات به دلیل محدودیت استعداد یادگیری، کمتر دچار دگرگونی شده در حالیکه در نوع انسان، تحول بسیار زیادی به خود دیده است.
فطرت یا به عبارت دیگر «دانش‌های فطری» در ا نسان نقش بسیار اساسی را ایفا می‌کنند.یکی از دانش‌های فطری انسان، پذیرش خداوند به عنوان آفرینندهء واحد است.این امر مورد تأکید بسیار روشن اسلام است.آیات و احادیث نتعدد، وجود چنین دانشی را در انسان به اثبات می‌رساند.
اما از دیدگاه احادیث اسلامی، این نکته امری مسلم تلقی شده و در فرازهای گوناگون این نوع گرایشات فکری مطرح شده‌اند.پیغمبر اکرم(ص) می فرمایند :
کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه هما اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه.
«هر مولودی بر فطرت خود( فطرتی واحد) متولد می‌شود، تا اینکه والدین او، همان کسانی هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‌نمایند(یعنی دین خاص را به او تعلیم می‌دهند.»(احمدی، 1390: 36)
محیط هرچند که دارای مفهومی بسیار گسترده‌تر از محیط فیزیکی است، و لکن ارتباط انسان با محیط فیزیکی و بخشی از محیط غیرفیزیکی از طریق حواس او انجام می‌گیرد.از میان حواس اصلیریال بینائی،شنوائی در ارتباط انسان با محیط از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار هستند. طبق محاسبات روان‌شناسی احساس و ادراک از مجموعه محرکهای محیطی، 88 درصد توسط دو گیرنده شنوائی و بینائی، دریافت شده و تنها 12 درصد آن توسط سه حس دیگر دریافت می‌شود.و در مقایسه بین بینایی و شنوایی از مقدار 88 درصد، 75 درصد به بینائی اختصاص یافته و تنها 13 درصد به احساس شنوائی اختصاص می‌یابد.این ارقام به تنهائی نشانگر اهمیت بینائی در ارتباط انسان با محیط و در نتیجه رشد اوست.

2-4- مراحل رشد شخصیت
معمولاً تاریخچه زندگی یک فرد را از لحظه تولّد او به حساب می‌آوریم. آغاز زندگی یک انسان مدّتها قبل از تولّد اوست. بدین معنی که عوامل موثر بر الگوهای شخصیّتی هر فرد به وسیله ژنتیکی و محیط فیزیکی و شیمیائی درون رحم، مادر تعیین شده و تجهیزات زیست‌شناختی را که او در هنگام تولّد با خود دارد تشکیل می‌دهند. بخش مهمّ دیگر در ویژگیهای محیطی او نهفته است. خانواده، طبقه اجتماعی، و فرهنگ جامعه تعیین کننده زمینه‌های ارتباط متقابل اجتماعی او هستند که شکل‌دهی و رشد شخصیت فرد را تحت تأثیر خود دارند.
امّا نکته قابل ذکر در این زمینه آن است که نوزاد در جریان شکل‌گیری شخصیت خود مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد (احمدی، 1368؛ احمدی،1377؛ احمدی و همکاران، 1389) و این مراحل پیوسته بوده و تداوم دارند. در این بخش، مراحل مختلف را ارائه می‌دهیم و در هر مرحله ویژگیهای رشد شخصیّت را از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2-4-1- دوره شیرخوارگی (تولد تا 2 سالگی)
نخستین جنبه‌های تفاوتهای شخصیّتی از آغاز تولّد در میان نوزادان مشاهده می‌شود.
واضحترین این تفاوتها، تفاوت در میزان رشد جسمی در هنگام تولّد است. نوزادانی که زودتر از موعد مقرّر یعنی زودتر از 9 ماه به دنیا آمده باشند، یا وزن آنها در هنگام تولّد کمتر از حدود 5/2 کیلو باشد، نارس محسوب شده و ممکن است نیاز به مراقبت‌های ویژه داشته باشند تا بتوانند سازگاری نسبی با محیط پیدا کنند.
شواهد تجربی حاکی از آنند که حتی در میان نوزادان عادی و طبیعی نیز تفاوتهای چشمگیری از نظر جنبه‌های مختلف شخصیّت دیده می‌شود و این در حالیست که اشکال یا نقائص عمده‌ای نیز در محیط خانوادگی آنان وجود ندارد. برخی از این شواهد فیزیولوژیکی هستند. مثلاً لیپتون، استاین اشنایدر، و ریچموند (1961) گزارشی تحقیقی از تفاوتهای فردی در الگوهای کنش خودمختار، از قبیل تعداد ضربان قلب یا تغییر در تعداد تنفس در دقیقه ارائه داده‌اند(هنری ماسن و همکاران، 1387).
یکی از جامع‌ترین مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی در الگوهای واکنشی در میان نوزادان به وسیله توماس، چس، برچ، هرتزیگ، و کورن (1963) انجام گرفته است. هدف این محققان، کشف این نکته بود که تفاوتهای موجود در نوزادان از نظر الگوهای واکنشی تا چه اندازه در جریان گذشت زمان دارای ثبات است (یعنی درسنین بالاتر نیز قابل مشاهده است). آنان نوزادان شیرخوارگاهها را مورد مشاهده قرار داده و مصاحبه‌های مفصلی با مادران آنها به مدّت هر سه ماه یکبار تا سه یکسالگی و سپس هر شش ماه یکبار بعد از یک سالگی انجام دادند. سئوالات طرح شده بیشتر به منظور دست‌یابی به چگونگی رفتار نوزادان بود تا چیستی آن رفتارها، فرض بر این
بود که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *