زاویه نوآوری سازمانی که ماحصل آن کسب، حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی پایدار می‌باشد، در این راستا دسته بندی انواع دانش سازمانی را بیان نموده و سعی کرده تا نحوه ارتباط هر یک با موضوع بحث در آن تشریح گردد. در این ارتباط دانش ضمنی و دانش صریح دو طیف پیوستار دانش سازمانی می‌باشد که سایر دسته بندی‌ها در امتداد این طیف قرار می‌گیرند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که مدیریت دانش با نگاه فوق در اولین گام مستلزم تعیین فرصت‌ها و تهدیدات فراروی سازمان است. پس از آن تعیین شکاف دانش سازمانی که گواه بر فاصله بین وضع موجود دانش سازمانی و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان است، خلاء دانش سازمان را مشخص می‌کند. در ادامه لازم است با توجه به آسیب پذیری استراتژیک و تحلیل ریسک رویه‌ای مناسب جهت حذف این فاصله انتخاب گردد که در این زمینه به یک رویه اشاره گردید. حصول اطمینان نسبت به برقراری توازن بین دانش صریح و ضمنی سازمان نیز از جمله فاکتورهای موفقیت است. ایجاد تعهد در بین سطوح مدیریت و کارکنان نسبت به بینش سازمانی موجب تقویت کارکرد آن و تسهیل انجام کارهای تیمی به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی نوآوری می‌گردد. همچنین در ادامه مقاله ارتباط موضوع بحث با فن‌آوری اطلاعات نیز تا حدودی مورد بحث قرار گرفته و به سوء مدیریت دانش ضمنی اشاره گردید. در پایان در خصوص مدیریت دانش با حهت گیری فوق الذکر مدلی ارائه گردیده است.

مجید فتحیان، لیلا بیگ و عاطفه قوامی‌فر (1384) در مقاله‌ای با عنوان « نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری» اظهار نموده اند که عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف درفناوریهاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این‌رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید، این امر مستلزم این است که سازمان با ارج نهادن به مدیریت دانش و به‌طور متقابل مدیریت خلاقیت و نوآوری، آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری، در زمره برنامه‌های اولویت دار خود قرار دهد. مدیریت نوآوری در واقع فرآیندی است که از طریق ترکیب و یکپارچگی اجزای مختلف دانش به پدید آوردن بدیهیات می‌پردازد. در این راستا به کارگیری دانش ضمنی به عنوان محرکی اساسی در موفقیت فرآیند نوآوری، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کارایی شرکتها خواهد داشت. مقاله حاضر در آغاز دلایل اهمیت دانش ضمنی در فرآیند خلاقیت، نقش دانش ضمنی را در مدیریت نوآوری شناسایی کرده و مواردی از موانع و مشکلات ایجاد و تسهیم آنرا ذکر می‌کند. سپس بر اساس آخرین پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه، مدل یکپارچه‌ای برای تشریح تاثیر دانش ضمنی بر مدیریت موفقیت آمیز نوآوری تشریح و ارائه می‌گردد، در پایان اهرمهای کلیدی مدیریت دانش ضمنی شناسایی شده و تاثیر مثبت آن بر موفقیت نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
ایشان در نهایت در مقاله مذکور به این نتیجه دست یافته‌اند که دانش ضمنی به‌عنوان محرکی مهم در فرآیند خلاقیت و نوآوری نقش مهمی را به‌عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ایفا می‌کند. در این مقاله این نقش در مدیریت نوآوری با توجه به نوع خلاقیت مورد نیاز، ‌نوع صنعت و ساختار خاصی که آن سازمان داراست از طریق ایجاد مدل، روشن گردیده و در نتیجه موفقیت خلاقیت آن‌ها بهینه خواهد شد. مدل ذکر شده در این مقاله نیز به ادعای مؤلفان آن مدلی ایده‌آل است زیرا همان‌طور که مشخص شده، در فرآیند نوآوری اجزای دانش ضمنی و تصریحی با یکدیگر ادغام گردیده و به‌سختی قابل جداشدن هستند. از سوی دیگر، این تاکید یک طرفه به‌دلیل نشان دادن نیاز به تجزیه و تحلیل مستقیم به‌منظور دستیابی به نتایج صحیح مدیریت دانش ضمنی در فرآیند خلاقیت، بیان گردیده است. مدیران و محققانی که در زمینه‌ی تعامل منابع انسانی و شبکه‌ها فعالیت می‌کنند باید برای دانش ضمنی اهمیت بیشتری قایل شوند زیرا دانش ضمنی جریان فرآیند بر هم‌کنش و فعل و انفعال شخصی است.

 
 
2-2-2- تحقیقات خارجی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طی تحقیقاتی که صورت گرفت و پس از مطالعه منابع اینترتی، این نتیجه حاصل شد که تاکنون رابطه‌ی نظام مدیریت دانش به‌طور خاص با خلاقیت در هیچ پژوهش خارجی مدنظر قرار نگرفته است. البته روی ارتباط میان مدیریت دانش و خلاقیت (به‌طور خاص) هیچ پژوهشی صورت نگرفته، اما بیش از 60 مقاله و گزارش پژوهش خارجی از ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری گردآوری شد که از تنها جهت نزدیکی مفاهیم خلاقیت و نوآوری، مورد استفاده قرار گرفتند.
برای مثال مارینا دوپلسیس (2007) در مقاله ای با عنوان نقش مدیریت دانش در نوآوری، در صدد روشن ساختن نقش مدیریت دانش در نوآوری درجهت کمک به حل پیچیدگی آن است. این مقاله به دنبال شناسایی محرک‌های کاربرد مدیریت دانش در نوآوری است. همچنین طبیعت نقش مدیریت دانش در نوآوری و همچنین گزاره ارزش را بررسی می کند. یافته‌های اصلی این مقاله به این ترتیب است که در دنیای به سرعت در حال تغییر کسب و کار امروز، نوآوری به نقطه اتکاء سازمانها تبدیل شده است. طبیعت رشد اقتصاد جهانی با سرعت نوآوری تغییر کرده است، که ممکن بوده به وسیله تکنولوژی به سرعت در حال تحول، چرخه های عمر کوتاه‌تر محصول و میزان بالاتر توسعه محصول جدید ایجاد شده باشد. پیچیدگی نوآوری با رشد میزان دانش موجود در سازمان افزایش یافته است. اصالت / ارزش – نوآوری بسیار وابسته به در دسترس بودن دانش است و در نتیجه پیچیدگی ایجاد شده توسط انفجاری از غنا و دسترسی به دانش ایجاد شده