پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انواع ارتباطات، بهبود عملکرد، عملکرد شرکت

که ویژگی‌های این روابط در کل ممکن است در تفسیر رفتار اجتماعی افراد موجود در شبکه استفاده شود (Mitchell, 1969). یک رویکرد شبکه اجتماعی الگوهای تعاملات بین افراد را به عنوان یک نمودار ارتباطات توصیف می‌کند (Newman, 2002). افراد درون شبکه گره نامیده می‌شوند و روابط میان آنها ارتباط نامیده می‌شود. گره‌ها و ارتباطات، ساختار شبکه اجتماعی را شکل می‌دهد و نظریه شبکه اجتماعی ساختار شبکه را به عنوان منبعی برای عملکرد اجتماعی توصیف می‌کندBurt, 1992) ). یک شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربران امکان به اشتراک گذاری علایق، افکار و فعالیت‌های خود با دیگران را می‌دهد (امیری و همکاران، ۱۳۹۰). بیشتر شبکه‌های اجتماعی آنلاین منجر به چندین تعامل کاربر- کاربر می‌شوند که نیاز به تعامل بیشتر یا شدت ارتباطات میان کاربران را ارضاء می‌کنند (Ferrara, 2011). شبکه اجتماعی مجازی، نمونه‌ای از الگوهای ارتباطی افراد است که در آن‌ها تعاملات و روابط میان عوامل شبکه‌ای توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنتی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. در این شبکه‌ها هدف، علاقه یا نیاز مشترک می‌تواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث می‌شود عوامل متصل حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند در یک جمع حقیقی قرار گرفته‌اند (Heidemann,2010). از آنجایی که تعاملات اجتماعی هدف شبکه‌های اجتماعی آنلاین هستند، بهتر است که شبکه‌های اجتماعی آنلاین به عنوان یک فعالیت مشترک اجتماعی درنظر گرفته شوند (Cheung & Lee, 2010). پژوهش‌های بسیاری انواع متفاوت شبکه‌های ارتباطی را برای درک چگونگی تاثیر ارتباطات شبکه‌ای بر تعاملات و رفتارها بررسی کرده‌اند (Borgatti & Cross 2003; Cho et.al, 2007 Reagans & McEvily, 2003; Yang & Tang, 2003;). شبکه‌های اجتماعی در عین حال که فضایی برای پیدا کردن دوستان جدید هستند، به افراد این امکان را می‌دهند که با دوستان قدیمی خود ارتباط برقرار کنند و مکان‌هایی برای تبادل نظر هستند که در آنها افراد عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می‌گذارند. شبکه‌های اجتماعی در واقع شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت است .مفهوم شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌ها به این صورت تعریف می‌شود که سازمان به عنوان سیستمی است که شامل اشیا مانند افراد، گروه‌ها و دیگر سازمان‌ها است که به یکدیگر متصل شده‌اند. از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد می‌توانند در یک محیط کاملاً مجازی و به کمک ابزارهایی که در وب ۲ فراهم شده به روش‌های گوناگون با یکدیگرارتباط برقرار کرده و به تبادل اطلاعات بپردازند. یک شبکه اجتماعی، جمعیت آنلاین افرادی است که به‌ واسطه موضوعاتی با یکدیگر در تعاملند. این سایت‌ها براساس تعهد بر ایجاد و حفظ روابط بنا شده‌اند (Jahnson & Jahnson, 2009). شبکه‌های اجتماعی به طور کلی با اهدافی از قبیل سازماندهی انواع گروه‌های اجتماعی مجازی (با تکیه بر اشتراکات مختلف و رسیدن به هدف مشترک غالبا سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دنیای واقعی)، توسعه مشارکت‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن علاقه‌مندی‌ها توسط اعضا از مهم‌ترین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی است که بدون آن، شبکه اجتماعی معنا ندارد. شبکه‌های اجتماعی با یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند دوستی، خویشاوندی، مبادله مالی، روابط جنسی یا ارتباطات اعتقادی، دانش یا وجهه به یکدیگر متصل می‌شوند. اینترنت تمایل به جهان شبکه‌ای و توجه به شبکه را منعکس می‌کند. اینترنت به افراد اجازه می‌دهد تا برای اتصال و دسترسی به اطلاعات گام را فراتر نهند. زمانی که شبکه‌های کامپیوتریافراد و سازمان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند، آنها زیرساخت شبکه اجتماعی هستند (Wellman & Hompton, 1999). رویکرد شبکه اجتماعی بیان می‌کند که رفتار فرد بیشتر تحت تاثیر انواع ارتباطات، یا روابط فنی و شبکه‌ها قرار دارد تا هنجارها و ویژگی‌های فردی آنها. در واقع، در تحلیل شبکه، مطالعه روابط بین گره‌ها مورد نظر است تا ویژگی‌ها و صفات کنشگران (رمضانی، میرزامحمدی، ۱۳۹۲). تحلیل شبکه بر ساختار روابط متمرکز است و در تلاش برای شناسایی علل و اثرات این روابط می‌باشد. دیدگاه اصلی در تحلیل شبکه این است که رفتارها و باورهای فرد دارای الگوهای مشخصی از روابط درون یک واحد اجتماعی می‌باشد در نتیجه، جایگاه فرد در شبکه اجتماعی وابسته به عملکرد وی می‌باشد (Burt‚ ۱۹۹۲). منابع اجتماعی، اطلاعاتی و مادی که دو نفر مبادله می‌کنند، رابطه آنها را مشخص می‌کند. در تحلیل شبکه اجتماعی مبادله این منابع ” ارتباط ” نامیده می‌شود. فرض شده که تعدادی از روابط مثبت و منفی با عملکرد افراد مرتبط هستند& Tang, 2003) Yang).
در تحلیل شبکه، توجه اساسا به شکل و محتوای روابط و آرایش آنها است. این روابط ممکن است جهت‌دار، بدون جهت، وزن‌دار یا دوتایی (صفر و یک) باشد. ساده‌ترین نوع شبکه، شبکه روابط دوتایی بدون جهت است که فقط وجود یا عدم رابطه بین گره‌ها را نشان می‌دهد. با استفاده از وزن رابطه می‌توان آن را بیشتر توصیف کرد. وزن می‌تواند نشان‌دهنده میزان، تکرار یا شدت رابطه باشد. برای مثال، در رابطه بین سازمان‌ها وزن رابطه‌ها ممکن است نشان دهنده میزان تماس‌های آن‌ها با هم باشد (Wasserman, 1994). بنابر تعریف شبکه، داده‌های مورد تحلیل در این روش با داده‌های مورد تحلیل در روش‌های دیگر جامعه شناختی متفاوت خواهد بود. در اینجا داده‌ها از نوع رابطه هستند. به این معنا که واحد تحلیل در این روش رابطه است و نه فرد. بنابراین، اطلاعات ج
م
ع‌آوری شده باید روابط بین افراد یا گروه‌ها و نه خود افراد یا گروه‌ها را توصیف کند. به همین دلیل نیز داده‌های جمع‌آوری شده در نهایت به صورت ماتریس‌های دوبعدی نمایش داده می‌شوند که هر خانه از این ماتریس (M)،j نشان دهنده گره و i نشان دهنده رابطه بین گره (xij) است . داده‌های شبکه اجتماعی شامل دست کم یک متغیر ساختاری است که روی مجموعه‌ای از کنشگران اندازه گیری شده است. معمولاً مسئله تحقیق و نظریه‌ها تعیین می‌کنند که این متغیرها چه هستند و چه تکنیک هایی برای اندازه گیری آن‌ها مناسب‌تر است (Wasserman, 1994). مثلا اگر روابط بین ملت و دولت مدنظر باشد پژوهشگر طبق چارچوب نظری خود به شکل روابط توجه دارد که آیا متقارن است یا نا متقارن، پیوند‌ها شدیدند یا ضعیف هستند.
واسرمن و فاست (۱۹۹۴) سطوح تحلیل شبکه را به صورت زیر طبقه بندی می‌کنند:
– سطح کنشگر که به موجودیت‌های اجتماعی نظیر اشخاص، سازمان‌ها، شهرها و غیره می‌پردازد.
– سطح دوگان که شامل دو کنشگر و پیوندهای احتمالی بین آنها است.
– سطح سه گان که شامل سه کنشگر و پیوند‌های میان آنها است.
– سطح شبکه که شامل مجموعه یا مجموعه‌های معینی از کنشگران و رابطه یا روابط تعریف شده میان آنها است.
بسیاری از تحلیلگران شبکه اجتماعی بر مزیت اجازه به کارکنان برای بحث در مورد مباحث کاری از طریق رسانه‎های اجتماعی تاکید دارند. به عنوان مثال کارکنان می‌توانند محصولات شرکت را ارتقا داده، به استفاده از شبکه‌های حرفه‎ای تشویق شوند که به بهبود عملکرد شرکت منتهی می‌شود (Weiss & Leigh, 2009). به عبارت دیگر اگر سازمان‌ها به کارکنان اجازه دهند که آزادانه از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند (Broughton et.al, 2009). نظریه شبکه اجتماعی به طور خاص به دنبال درک ماهیت شبکه (الگوهای شبکه)، مقدمه و نتایج شبکه در سطوح مختلف (بین فردی، بین واحدی و یا بین سازمانی) است Brass et.al,) 2004). شبکه اجتماعی در واقع به گسترش تعداد کسب‌وکار یا تعداد تماس‌های اجتماعی فرد با برقراری اتصالات است. اعضای سایت‌های شبکه اجتماعی ساعت‌ها وقت خود را صرف جستجوی صفحات کرده، اعضای دیگر را مورد بررسی قرار داده، پیغام‌هایی را با هم رد و بدل کرده و اطلاعات فراوانی را در مورد خود ارائه می‌دهند. بنگاه‌های مختلف این اطلاعات را زیر و رو کرده و تبلیغاتی را که متن آن‌ها با دقت تنظیم شده است را در وب نمایش می‌دهند. ضمنا آن‌ها از سایت‌ها برای برقراری ارتباط با مشتریان احتمالی استفاده می‌کنند. رایج‌ترین این سایت‌ها بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کرده و به قدری جالب توجه هستند که به عنوان ابزارهای بازاریابی قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرند (Laudon & Laudon, 2012). ساختارهای اجتماعی اگرچه گاهی اوقات غیرقابل مشاهده هستند، اغلب با نتایج سودمندی همچون، قدرت (Brass, 1984)، نوآوری (Ibarra, 1993)، نتایج یادگیری ( (Baldwin et.al, 1997 و عملکرد شغلی (Sparrowe et.al, 2001) مرتبط هستند.
۲-۶-۱ سایت‌های شبکه اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین
سایت‌های شبکه اجتماعی نوعی انجمن آنلاین هستند که به بی‌نهایت معروف شده‌اند. آنها یک سرویس مبتنی بر وب هستند که به افراد اجازه می‌دهند، پروفایل‌های عمومی را در سیستم ایجاد کرده، لیستی از کاربرانی که با آنها متصل می‌شوند به‌وجود آورند و لیست ایجاد شده خود و سایر افرادی که در سیستم هستند را مشاهده کنند .ماهیت این اتصالات ممکن است از سایتی به سایت دیگر متفاوت باشد که سایت‌های شبکه اجتماعی را منحصربه فرد می‌سازد و افراد را قادربه ارتباط با دیگران می‌سازد (Broughton et.al, 2009). درطول دهه گذشته استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی آنلاین افزایش یافته است. با افزایش سایت‌های با کاربران میلیونی مانند فیس‌بوک که بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین، به جزء ثابت در زندگی بیش از ۱٫۸ بیلیون کاربر اینترنت در جهان تبدیل شده است Facebook) (Press Room, 2010. به دلیل تعارض در تعاریف و جامع و کامل نبودن آنها، فوکس سایت شبکه اجتماعی را به عنوان پلتفرم‌ها یا پایگاه‌هایی می‌داند که رسانه‌ها، اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی گوناگون را یکپارچه می‌سازند. به‌گونه‌ای که به کاربران امکان ایجاد پروفایلی را می‌دهد که معرف آن‌هاست و پیوندها یا فهرست پیوندهای آن‌ها را در صفحه نمایش می‌دهد و همچنین ارتباط با پیوندهای کاربران موجود در فهرست و ارتباط بین کاربران را فراهم می‌کند (Fuchs, 2009). اصطلاح سایت‌های شبکه اجتماعی به وب‌سایت‌هایی اشاره دارد که کاربران را قادر به ایجاد یک شبکه از اتصالات با افرادی می‌کند که امیدوارند اطلاعات، اخبار، عکس‌ها، نظرات و دیگر محتواها را با آنها به اشتراک بگذارندet.al, 2012) Steinfield). برخی معتقدند که سایت‌های دوستیابی اولین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند. اولین سایت‌های دوستیابی زمانی شروع به کار کردند که استفاده از اینترنت تقریبا همه‌گیر شده بود. فوکس، مفهوم سایت شبکه اجتماعی را مبهم و نارسا می‌داند. او علت این نارسایی را عدم وجود بنیان‌های نظری اجتماعی در پژوهش‌های مربوط به سایت شبکه اجتماعی می‌داند (Fuchs, 2009). پایه تعامل در سایت‌های شبکه اجتماعی پروفایل شخصی فرض شده است که گاهی اوقات شامل یک سایت شخصی در یک سایت شبکه اجتماعی می‌باشد (Tufekci, 2008). سایت‌های شبکه اجتماعی محیط‌های مجازی هستند که به افراد اجازه می‌‎دهند که به یکدیگر متصل شده و
در مورد موضوعات خاص با یکدیگر گفتگو کرده و در تعامل باشند (Murray & Waller, 2007). جمعیت سایت‌های شبکه اجتماعی با تعداد افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند و همچنین میزان تعاملات کاربران شبکه مشخص می‌شود. از آنجایی که تعاملات اجتماعی هدف شبکه‌های اجتماعی آنلاین هستند، بهتر است که شبکه‌های اجتماعی آنلاین به عنوان یک فعالیت مشترک اجتماعی درنظر گرفته شوند Lee, 2010) & Cheung). ارتباط در سایت‌های شبکه اجتماعی با آگاهی و شفافیت صورت می‌‌گیرد. بنابراین، قاعده این است که فرد با ویرایش، توسعه یا بروزرسانی صفحه شخصی خود با دیگران ارتباط برقرار می‌کند (Dalsgaard, 2008). هر سایت شبکه اجتماعی به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که فضای تعامل در بین کاربران را ایجاد کرده و مبنایی برای شکل‌گیری اجتماعات آنلاین شود. به منظور دستیابی به چنین هدفی به ابزارهایی نیاز است که بستر تعامل را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *