منبع تحقیق با موضوع WMV، ۴-۱-، فیلوژنتیک، ۴۷

No category

WMV از ناحیه CP-UTR ۳۹
جدول ۴-۱- تنوع ژنتیکی و نسبت جانشینی آمینواسیدی در جدایههای مختلف WMV در جمعیتها و گروه‌های فیلوژنتیک ۴۷
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱- علایم بیماری ویروسی WMV روی برگ و میوه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *