منبع تحقیق درباره برنامه های آموزشی

پایان نامه های روانشناسی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برنامه‬های آموزشی از محیط درون‬سازمانی و برون‬سازمانی برای تامین منابع مادی و انسانی کارآمد (مانند بهره مندی از حضور مدرسان توانمند، تامین تجهیزات و تکنولوژی آموزشی مناسب، هماهنگی با برخی شرکتها، موسسات پروژه ها جهت بازدیدها و غیره)؛
– تداوم روند حیاتی برنامه های آموزشی (پیوستگی افقی – عمودی)؛
– طراحی برنامه هایی مبتنی بر درک و تفسیر درست از ویژگیها، نیازها و خواسته های محیطی.” (جباری، 1381 ، ص 74 )

ج. روش مبتنی بر فرآیندهای درون سازمانی
در این روش اثربخشی برنامه به میزان سلامت و کارایی فعالیتهای درونی آن اشاره دارد . مطابق این روش یک برنامه اثربخش دارای فعالیتهای آموزشی یکپارچه و هماهنگ است، طوری که تمامی افراد دست به دست هم داده و با تکیه بر امکانات و شرایط موجود سعی می‬کنند بهره وری را به بالاترین حد‬خود برسانند.
“این روش هنگامی مناسب است که عملکرد برنامه ها به طور شدیدی از طریق فرآیندها و رویدادهایی خاص، تحت تاثیر واقع می شوند.”(جباری، 1381 ، ص 74 ). روش تعیین اثربخشی آموزش برمبنای فرآیندهای درونی از آن جهت اهمیت دارد که برای سنجش و اندازه گیری اثربخشی باید به دو موضوع باارزش توجه کرد:
– آیا از منابع موجود به صورت کارآمد استفاده می شود؟
– آیا فعالیتهای آموزشی به صورت موزون و هماهنگ صورت می گیرد؟
بهرحال، وقتی این روش برای سنجش اثربخشی آموزش به کار می رود به نتایج نهایی و آزمونهای برنامه های آموزشی کمتر توجه می شود. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از کاربرد این روش با اندکی محدودیت مواجه است. به طور روشن تر، این روش نیز بدون نقص نیست و کاستیهایی دارد، ازجمله با اجرای این روش نمی توان عملکرد برنامه های آموز شی را مشخص ساخت. دوم اینکه این روش فقط به فعالیتها و منابع اجرای برنامه های آموزشی توجه دارد . “شاخصهای این روش عبارتند از : روحیه همکاری و کارگروهی در جریان آموزش، اعتماد و تفاهم، اطمینان و رابطه متقابل بین فراگیران و آموزش دهندگان، کنش و وا کنشهای مابین فراگیران در فرآیند عملیات آموزشی، مانند بحث و جدلها و بگومگوهای علمی جنبی، حل مسالمت آمیز تضادها و مسائل احتمالی در میان افراد و بالاخره میزان بهره برداری از فرصتها و توانائیهای کلیه اعضا و سایر منابع مادی و اطلاعاتی . این رو ش عمدتا مستلزم همکاری یک فرد یا گروهی از افراد متخصص، مجرب و فعال برای تشخیص و تعیین ویژگیهای مذکور است . به علاوه، باید به خاطر داشت که این روش عمدتا ازطریق سیاهه های وارسی مقیاس بندی شده اجرا گردد. “(جباری، 1381 ، ص 74 )
د. روش مبتنی بر تامین رضایت گروه های ذینفع
این روش به این موضوع تأکید دارد که تعیین میزان رضایت گروه های مختلف درخصوص فعالیتهای آموزشی و تداوم آنها، به نوعی نشانگر عملکرد مطلوب عملیات آموزشی است . لذا برای تعیین اینکه آیا آموزش ها از دیدگاه یک گروه خاص عملکرد خو بی داشته است یا خیر باید روی آن گروه تحقیق کرد . گروه های دخیل دراین زمینه می تواند شامل فراگیران، مدیران و سرپرستان مستقیم و غیرمستقیم، ارباب رجوع و دولت (قوانین و مقررات) باشد.” این روش هنگامی مناسب است که عوامل پرقدرت به طور چشمگیری می توانند برای برنامه های آموزشی مفید یا زیان آور باشند. مزیت روش مبتنی بر رضایت گروه های ذینفع این است که با اجرای این روش، با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثربخشی آموزش ها توجه می شود و عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به علاوه، در این روش به نوعی همه شاخصها (اهداف، فرآیندهای درونی و اجرایی، امکانات و تجهیزات) به صورت همزمان موردتوجه قرار می گیرند. اما نتایج تحقیقات نشان می دهد که یک موسسه و بهتبع آن سازمان آموزش نمی تواند به صورت هم زمان خواسته ها و تقاضاهای همه گروه ها را تامین کند . لذا امکان دارد رضایت فراگیران بسیار بالا باشد ولی مدیران آنها چندان رضایت نداشته باشند و یا بالعکس . اما آنچه مهم است اینکه بررسی تمامی دیدگاه ها نتایج جامع تری را به دست می دهد.” (جباری، 1381 ، ص 72)
عوامل مؤثر بر اثر بخشی برنامه های آموزشی :
عوامل متعددی در اثر بخشی آموزش دخیل هستند اما به نظر میرسد مهمترین عامل مؤثر در این زمینه نیاز سنجی صحیح و متناسب آموزشی است. بنا به نقش ارزنده ای که این امر در اثر بخش نمودن دوره های آموزشی دارد توضیح اجمالی در این زمینه لازم به نظر می رسد.
بطور کلی می توان گفت که “نیاز سنجی آموزشی عبارتست از شناسایی نیازها ( فاصله آنچه هست و آنچه باید باشد ) و درجه بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و یا حذف شود. “(عباس زادگان و ترک زاده،1379)
” توجه به اصول نیاز سنجی از جمله دیگر عوامل مؤثر در اثر بخشی آموزشی است که به اختصار عبارتند از :
1 ) اصل تداوم (به دلیل تغییرات دائم محیطی و درون سازمانی‌)
2 ) اصل جامعیت (جمع آوری اطلاعات جامع و کامل در مورد همه ابعاد و ارکان کار)
3 ) اصل مشارکت (همکاری تیم نیاز سنجی)
4 ) اصل عینیت واعتبار (استفاده از روش های عینی تر و معتبر تر)
5 ) اصل واقع بینی (داشتن نگرش واقع بینانه به هدف، حوزه، سطح و محیط نیاز سنجی)
6 ) اصل رعایت ملاحظات‬اخلاقی (رعایت اصول فرهنگی حاکم بر سازمان)” (عباس‬زادگان و‬ترک زاده،1379)
توجه به انواع روش های نیاز سنجی که در سازمانها بکار برده می شود نیز دیگر عامل مؤثر در اثر بخش نمودن دوره های آموزشی می باشد که با توجه به اهداف و مقاصد سازمانی خود باید از روشهایی مناسب استفاده نمود.
“یکی دیگر از مواردی که در اثر بخشی آموزشی تأثیر دارد شکل اجرای دوره هاست که بایستی متناسب با ماهیت موضوعی دوره و یا نیازی که سازمان تشخیص می دهد بصورت سمیناری، دوره ای، مکاتبه ای، حضوری و یا در قالب یک اردوی علمی تفریحی برگزار شود. مثلاً دوره هایی که در راستای تح
قق تعاملات و مراودات اجتماعی کارکنان است اگر بصورت آموزش حساسیت در قالب یک اردوی تفریحی برگزار شود دارای اثر بخشی بالایی خواهد بود. “:(عباس زادگان و ترک زاده،1379)
حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و میزان اهمیتی که آنها به امر آموزش و بهسازی منابع انسانی قائل هستند. میزان اعتقاد و اهمیتی که کارکنان به آموزش قائل هستند و بطور کلی جایگاهی که به آموزش در سازمانها اختصاص داده شده می تواند در بهینه شدن امر آموزش مؤثر واقع شود.
سیاست ها و خط مشی کلان سازمان. فرصت و مجالی که به فراگیران داده می شود تا در مورد دوره ای که گذرانده اند تأمل نمایند و آنرا عملاً بکار گیرند. وجود ابزار ها و تجهیزات کمک آموزشی مناسب در سازمانها برگزار نمودن دوره ها پس از جمع آوری اطلاعات کافی در مورد زمان، مکان و شکل اجرای آنها نیز در بهینه شدن امر آموزش مؤثر می باشد. (عباس زادگان و ترک زاده،1379)
تشریح دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت آموزگاران شهرستان طارم طی سال های 88-90
اهداف و وضعیت کلی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتی که برای آموزگاران شهرستان طارم در طی سال های 88-90 برگزار شده است به شرح زیر می باشد:
1- دوره ی”ارزشیابی کیفی- توصیفی” :
اهداف این دوره شامل این موارد است: تهیه پوشه ی کار برای دانش آموزان،استفاده از آزمون های عملکردی، تسلط بر مراحل تکمیل کارنامه ی توصیفی، تحلیل تکالیف و ارائه ی بازخورد کیفی به دانش آموزان و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
این دوره به مدت 20 ساعت و طی 3 روز برای آموزگاران کلیه ی پایه های تحصیلی ابتدایی برگزار شده است. در واقع طی سال 88 تا 90 این دوره به مدت چند سری تکرار شده تا کلیه ی آموزگاران در آن شرکت کنند. بر اساس آمار مربوطه تعداد شرکت کنندگان در این دوره 140 نفر بوده است.. این دوره آموزگاران با شیوه های ارائه ی تکالیف، تدریس، بازخورد، نمونه آزمون های عملکردی اعم از کار پوشه و… به صورت عملی آشنا شده اند، جزوات مربوطه نیز در دراختیار آموزگاران قرار گرفته است. مکان برگزاری دوره ها در یکی از مدارس شهرستان بوده و زمان برگزاری آن نیز در ایام تابستان و اوقات فراغت معلمان بوده است. مدرسان دوره نیز دوره های لازم کشوری را گذرانده و پس از آن به تدریس در دوره ی ضمن خدمت پرداخته اند. شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف از ادامه ی دوره می شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
2- دوره ی” روش تدریس در کلاس های چند پایه “
اهداف این دوره عبارت است از:آشنایی با مدیریت مؤثر در کلاس های چندپایه، چیدمان دانش آموزان در کلاس های چندپایه، نحوه ی ارائه ی تکالیف در کلاس چندپایه و بررسی آن ها، الگوها و روش های تدریس مناسب برای کلاس های چندپایه و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
این دوره به مدت 24 ساعت و طی 4 روز برای آموزگاران کلیه ی پایه های تحصیلی ابتدایی برگزار شده است. این دوره که در سال 88 برگزار شده 30 نفر شرکت کننده از معلمان کلاس های چند پایه داشته است. مکان برگزاری دوره ها در یکی از مدارس شهرستان بوده و زمان برگزاری آن نیز در ایام تابستان و اوقات فراغت معلمان بوده است. مدرسان دوره نیز یکی از آموزگاران باتجربه در زمینه ی تدریس در کلاس های چند پایه بوده است. شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف از ادامه ی دوره می شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
3- دوره ی” مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی “
اهداف دوره شامل این موارد است: آشنایی با اصول ایمنی مربوط به موضوع آزمایش، شناسایی مواد ووسایل مورد نیاز، تعیین فرایند آزمایش و نصب دستگاه ها، نحوه ی انجام آزمایش و تجزیه و تحلیل مراحل آن به همراه شناسایی خطاهای آزمایش دانش آموزان، انجام محاسبات و ارائه ی نتیجه ی کار و گزارش آن به کلاس و پاسخ به سؤالات دانش آموزان و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
این دوره به مدت 30 ساعت و طی 5 روز برای143 نفر از آموزگاران پایه ی اول ابتدایی برگزار شده است. زمان برگزاری دوره دی ماه سال 89 بوده است. مدرسان دوره نیز دوره های لازم کشوری را گذرانده و پس از آن به تدریس در دوره ی ضمن خدمت پرداخته اند.جزوه ی مرتبط با مباحث در اختیار آموزگاران گذاشته شده و شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف از اد
امه ی دوره می شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
4- دوره ی” روش های تدریس درس تربیت بدنی ”
اهداف این دوره عبارتند از: شناخت خصوصیات جسمانی – حرکتی دانش آموزان دوره، شناخت خصوصیات ذهنی – عاطفی دانش آموزان و تأثیر آن در فعالیت های بدنی، آشنایی با روش های نوین تدریس درس تربیت بدنی، آشنایی با نحوه ی تدریس تربیت بدنی در تلفیق با دروس دیگر، استفاده از لوازم کمک آموزشی، تنظیم یک جلسه درس تربیت بدنی و نحوه ی ارزشیابی آن و … (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
این دوره به مدت 24 ساعت و طی 4 روز برای145 نفر از آموزگاران کلیه ی پایه های ابتدایی در سال 90 به صورت چند سری در طول سال برگزار شده است. مدرسان دوره از میان دبیران تربیت بدنی و متخصصان این زمینه انتخاب شده اند. شیوه ی ارزشیابی دوره به صورت تکوینی و توسط مدرس دوره بوده است، و در صورت تأیید مدرس، گواهی ضمن خدمت برای شرکت کنندگان صادر می شده است. حضور و غیاب شرکت کنندگان نیز هم توسط مدرس و هم توسط مدیر دوره صورت می گرفته و غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف از ادامه ی دوره می شده است. این دوره به صورت تئوری و عملی اجرا شده است. (گزارش کارشناس نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان طارم،1391)
در یک جمع بندی کلی می توان گفت، با توجه به ضرورت بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت، در این پژوهش ملاک عمل ما بررسی اثربخشی دوره های تخصصی است که در طول سال های 88-90 برای آموزگاران شهرستان طارم به صورت کوتاه مدت و از سوی کارشناسی آموزش نیروی انسانی اداره ی آموزش و پرورش برگزار شده است. که این دوره ها عبارتند از : دوره ی ارزشیابی کیفی-توصیفی، – دوره ی روش تدریس کلاس های چندپایه،- دوره ی مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی،- و دوره ی روش های تدریس درس تربیت بدنی. که اثربخشی هریک از این دوره های تخصصی با مراجعه به آموزگاران، دانش آموزان ایشان و مدیران مدارس به کمک پرسشنامه و تکمیل چک لیست بررسی می گردد.
پیشینه ی پژوهش:
در این بخش، پاره ای از پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع این پژوهش است به عنوان نمونه ذکر می گردد:
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور:
رضایی (1390) در پایان نامه خود با عنوان”ارزشیابی اثربخشی اجرای دوره های آموزش اقدام پژوهی معلمان دوره ابتدایی شهر قم با بهره گرفتن از الگوی کرک پاتریک” نتایج حاصله را چنین گزارش می کند که ، معلمان واکنش مطلوبی نسبت به دوره های آموزش اقدام پژوهی برگزارشده داشته اند. دوره آموزشی توانسته است مهارت رفتار معلمان را نیز ارتقا بخشد و در سطح نتایج، دانش آموزان معلمانی که دوره ی اقدام پژوهی را گذرانده اند در مقایسه با دانش آموزان معلمانی که این دوره را نگذرانده اند، نتایج مفید و مؤثر در پیشرفت تحصیلی داشته اند، پس می توان نتیجه گرفت که دوره اقدام پژوهی برگزار شده اثربخش بوده است.
موسوی (1389) با پژوهشی تحت عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر کارائی کارکنان آموزش و پرورش ارومیه” در مورد فرضیه ( آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارکنان تأثیر دارد)، به این نتیجه دست یافت که بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر کارائی کارکنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد به عبارتی هر چه شاخص های متغیر آموزش ضمن خدمت بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گیرد، کارایی کارکنان به طور مؤثر و معقولی افزایش خواهد یافت.
رئوفی( 1389)در تحقیقی با عنوان”بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره وری مدیران و کارکنان مدارس شهر مشهد” که جامعه آماری شامل مدیران آموزش دیده و آموزش ندیده مدارس شهر مشهد