و مدارک مرتبط، اینترنت و همچنین با جستجو و بررسی پژوهش ها و گزارش های تحقیقاتی مرتبط با موضوع و مسئله ی تحقیق به انتخاب مرتبط ترین موضوعات پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع داخلی و خارجی از قبیل کتابخانه ای و یا اینترنتی و با مراجعه به تحقیقات مرتبط انجام شده، ادبیات و پیشینه ی تحقیق تدوین گردیده است. برای انجام این کار ابتدا جایگاه آموزش در منشور توسعه سازمانها تشریح شده و ضرورت آموزش های کارکنان و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضمن ارائه تعاریفی ازآموزش های ضمن خدمت و ویژگی ها،اهداف،اصول و مراحل آن، اثر بخشی و ارزیابی اثر بخشی آموزش، عوامل مؤثر در اثر بخش بودن آموزش مطرح ، شاخص ها و روش های مختلف ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مورد بحث قرار گرفته و همچنین به تشریح دوره های کوتاه مدتی که در سال های 88-90 برای آموزگاران برگزار شده، پرداخته شده و در پایان نمونه هایی از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ارائه شده است.
آموزش
کمیسیون خدمات نیروی انسانی تعریف وسیع و گسترده ای از آموزش ارائه می دهد و آموزش را “یک فرآیند طراحی شده جهت اصلاح نمودن طرز فکر، دانش یا مهارت ها ی رفتاری از طریق یادگیری تجربی، جهت نائل شدن به عملکرد موثر در یک فعالیت یا در دامنه ای از فعالیتها و اهداف آنها در کارگاههای آموزشی که توانایی های افراد و رضایت فعلی و آتی نیازهای نیروی انسانی سازمان را توسعه می دهند” می داند (حاجی کریمی و رنگریز، 1379 ، ص 266 ). اما بنا به تعریف یونسکو ، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، “آموزش و پرورش عبارت است از تمام کنش ها، اثرات، راه ها و روشهایی که برای رشد و تکامل و توانایی های مغزی، معرفتی و همچنین مهارت ها، نگرش ها و رفتار انسان بکار می روند، البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزشهای مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند، باشد” (خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، 1386 ، ص38).
“آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد” (شیمون ،1380 ، ص 248 ). به عبارت دیگر” به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است، آموزش گویند” (سیف، 1379 ، ص3).
جان اف ام می آموزش را عبارت از “بهبود سیستماتیک و مستمر شاغلین از نظر دانش ها، مهارت ها، توانایی ها و رفتارها می داند که به رفاه آنها کمک، می کند و شرایط بهتری را برای احراز مقام بالاتر فراهم می آورد”، تعریف کرده است (محمدی، به نقل از جان اف ام می، 1382،ص14-3 1). در جایی دیگر “آموزش کلیه مساعی وکوشش هایی تعریف شده که جهت ارتقاءسطح دانش وآگاهی، مهارتهای فنی وحرفه ای وشغلی وهمچنین ایجادرفتارمطلوب درکارکنان یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام وظایف ومسئولیتهای شغلی صورت می گیرد”.
در تمامی این تعاریف، ” آموزش عامل اساسی تعالی انسانهاست و این تعالی می تواند در تلطیف روابط کارکنان و مدیریت نیز اثربخش باشد . فردی که کار خود را خوب بداند از کار کردن لذت می برد و برایش ایجاد رضایت می کند و ناخودآگاه این رضایت را ناشی از محیط کار می داند . آموزش به خوبی این هدف را تحقق می بخشد “(میرسپاسی، 1385 ، ص 485).
اهمیت آموزش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

” نقش اساسی آموزش تغییر طرز تفکر و تطبیق افراد با اصول و موازین پسندیده است. بنابراین اهمیت آموزش در کلیه ی مؤسسات اعم از سازمان های دولتی و غیر دولتی، بنگاه های بازرگانی، صنعتی و سازمان های آموزش و پرورش غیر قابل انکار است. بخصوص آن که بشر در زمانی قرار دارد که تغییر در نحوه ی استفاده از وسایل و انجام امور متصور است به موازات این تغییرات است که اهمیت ، لزوم و خواص آموزش بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که برخی صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند، آموزش در حقیقت خود مدیریت است” (ابطحی،1375،ص19).
بنابراین توفیق در انجام خدمات عمومی و استفاده ی صحیح از منابع کمیاب، خصوصاً نیروی انسانی مستلزم توجه به آموزش کارکنان در مؤسسات می باشد.
بسیاری از صاحبنظران درباره ی اهمیت و نقش آموزش در جامعه اظهارنظر کرده اند. از جمله “پیتر دراکر” عقیده دارد که “علی رغم هزینه های سنگین تربیت نیروی کار، آموزش همراه با اعمال صحیح مدیریت، هر کشور عقب مانده ای را در مدتی کوتاه در زمره ی کشورهای پیشرفته و برخوردار از بهره وری بالا قرار می دهد”.(ابیلی ،به نقل از دراکر، 1377،ص13).
ساخاروپولوس، بر این باور است که “آموزش، نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسان است. بلکه رکن اصلی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز محسوب می شود”.
از نظر هاربینسون، “کشوری که قادر به توسعه ی مهارت ها و دانش مردم و بهره گیری از آن در رشد اقتصاد ملی نباشد، در حل مشکل توسعه نیافتگی نیز ناتوان خواهد بود”. (ابیلی، 1377،ص13).
از دیگر دلایل اهمیت آموزش تغییرات گسترده ای است که آموزش در فرد و سازمان به وجود می آورد. این تغییرات در زمینه ی دانش و انتقال اطلاعات شامل آگاهی هایی در مورد قواعد و مقررات کاری می شود زمانی که اطلاعات و دانش افراد افزایش یابد در آنان انگیزه ی لازم برای کارکردن به وجود می آید و این خود سبب عملکرد بهتر در انجام کار و افزایش بهره وری می شود. آموزش در نگرش های کارکنان نیز تغییراتی ایجاد می کند، افراد با پیش فرض هایی در مورد هنجارهای سازمان وارد آن می شوند که آموزش می تواند این نگرش ها را اصلاح و تکمیل کند. از تغییراتی که آموزش در کارکنان به وجود می آورد پرورش مهارت های فردی و شغلی آنان است. مجموع تغییرات در دانش، نگرش و مهارت های کارکنان منجر به تغییرات رفتاری آنان می شود.” اهمیت آموزش کارکنان در سازمان ها به حدی است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور قانونی در باب تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به تصویب رسانده و کلیه ی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مکلف کرده است تا با رعایت مقررات این قانون نسبت به آموزش کارکنان اقدام نمایند”(شریعتمداری،1382،ص31).
آموزش کارکنان
با توجه به اینکه آموزش یکی از اساسی ترین و مؤثرترین فعالیت های انسان در جهت رشد و پیشرفت می باشد، اگر اهمیت آموزش و یادگیری از سوی بشر درک نمی شد، هیچ اثری از پیشرفت تمدن در جوامع نمی بود. با توجه به این مطلب در ذیل چند تعریف از آموزش کارکنان ارائه می شود:
– “کوشش در بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انجام کار و وسایل مربوط به آن” (جزنی،1375،ص365).
– “کلیه ی مساعی و کوشش هایی است که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده ی انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود می نماید”(ابطحی،1375،ص167).
– عبارت است از” کسب مهارت ها، دانش و نگرش هایی که افراد را برای نیل به اهداف معین فردی و سازمانی خود در حال و آینده توانا می سازد” (بامبروگ،1996،ص1)
– “بهبود نظام مند و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت ها و رفتارهایی که به رفاه آن ها در سازمان محل خدمتشان کمک نماید” (فتحی واجارگاه،1390،ص13).
برخی از عواملی که آموزش کارکنان را ضروری می سازد عبارتند از:
” شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها؛
پیچیدگی سازمان ها به دلیل ماشینی شدن؛
تغییر شکل یا جابجایی شغل؛
روابط انسانی و مشکلات انسانی؛
ارتقاء و ترفیع کارکنان؛
اصلاح عملکرد شغلی؛
نیازهای تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی؛
کارکنان جدید الاستخدام؛ (آقایار، 1386 ، ص 171 ).
و نیاز به افزایش بهره وری” (مشبکی، 1377 ، ص 346).
ضرورت های آموزش سازمانی
در حالت کلی ، مؤسسات و سازمان ها به دلایلی چند به آموزش نیروی انسانی خود می پردازند:
1- آموزش کارکنان برای استفاده از تجهیزات، فرایند ها و خط مشی های جدید

“تغییر و تحول در بطن هر برنامه توسعه نهفته است، بدیهی است توانمندی سازمان در تطبیق خود با تغییرات محیطی منوط به وجود کارکنان آزموده و آماده برای مواجهه ساختن با شرایط متفاوت است. چنین مأموریت حیاتی به منظور آماده ساختن نیروها برای قبول، پذیرش و همگامی با تغییرات بر عهده ی سیستم آموزشی هر سازمانی است. روش های جدید انجام کار از قبیل کار با نرم افزارهای جدید کامپیوتری، خط مشی جدید، ایمنی و ماشین آلات جدید و… نمونه هایی از آموزش های مورد نیاز با این رویکرد می باشند. این گونه آموزش ها تحت عنوان “آموزش های فنی” دسته بندی شده اند.” (خراسانی،1384،ص29).
2- آموزش جهت برطرف نمودن مسائل عملکردی کارکنان خاص و گروه هایی از کارکنان
” در برخی از مواقع آموزش به این دلیل مورد نیاز است که کارکنان وظایف کاری خود را به نحو صحیحی انجام نمی دهند. هرگاه که چنین معضل عملکردی تشخیص داده شد، آن معضل بایستی به دقت تجزیه و تحلیل شود تا علت معلوم گردد. اگر معضلات عملکردی ناشی از فقدان دانش و یا مهارت باشد می توان آن ها را از طریق آموزش برطرف نمود ولی اگر به دلایلی دیگر مثل نامناسب بودن طراحی فرایندهای کار باشد، مسائل آموزشی کارکنان نمی تواند گره گشا باشد.چنین آموزش هایی تحت عنوان “آموزش های جبرانی” دسته بندی شده اند.” (خراسانی،1384،ص29).
3- آموزش کارکنان جدید جهت برطرف نمودن نواقص مهارت های عمومی و بنیادی
“سازمان ها ممکن است به این نتیجه برسند که کارکنان آن ها فاقد مهارت های بنیادی (خواندن، ریاضی) و یا دانش و مهارت های عمومی هستند و لذا به آموزش کارکنان خود در این زمینه مبادرت ورزند. هرچند در حالت ایده آل کارکنان، اینگونه مهارت ها را از طریق تجربه آموزشی کسب می نمایند. این دسته از آموزش ها، تحت عنوان “آموزش های سوادآموزی” دسته بندی شده اند.” (خراسانی،1384،ص30).
4- آموزش رویه ها، ابزارها و فرایندهای خاص به کارکنان جدید
” هیچ کس در بدو ورود به سازمان با تمام جنبه ها و زیروبم های شغل خود آشنا نیست و باید مدت زمانی بگذرد تا هرکس کار را به خوبی یاد بگیرد. برگزاری دوره های آموزشی با سرپرستی مربیان کارآزموده و با تجربه، زمان یادگیری را به حداقل می رساند و باعث افزایش بازده کارکنان می شود” این دسته از آموزش ها، با عنوان “آموزش های آشناسازی” شناخته می شوند. (سعادت، 1379،ص 174).
5- آموزش جهت ترفیع و ارتقاء کارکنان
” آموزش با هدف ترفیع، ممکن است نسبت به آموزشی که به دلایل دیگر فراهم می شود از پیچیدگی های بیشتری برخوردار باشد. الزامات شغلی که در آن ترفیع پیش بینی شده بایستی مشخص گردد. همچنین، سازمان ها به برنامه های آموزشی جهت تأمین اهداف توسعه و پیشرفت نیاز دارند. برنامه های توسعه ای، مهارت های متناسب و مورد نیاز برای دستیابی به سمت های بالاتر سازمانی به کارمندان ارائه می دهد که در نهایت منجر به ارتقای آن ها می شود “(کلیمن،1997،ص187).
6- آموزش جهت ایجاد تغییر در بینش و نگرش افراد
“یکی از اهداف اولیه در هر دوره ی آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد که رفتار آن ها را در جهت مطلوب و همکاری مؤثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که از اهداف سازمان پشتیبانی نمایند. پس تنها از طریق آموزش می توان کارکنان را با تکنیک و فنون کار فردی و گروهی آشنا ساخت، بلکه می توان در طرز فکر، نگرش و افق دید افراد نیز رسوخ کرده و تغییری مناسب با رشد و توسعه ی فردی و سازمانی در آنان پدید آورد “(خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، 1386).
فواید آموزش کارکنان
فواید آموزش در سازمان ها، تنها به کارکنان محدود نمی شود و نمی توان با در نظر گرفتن آموزش های لازم برای رده های مختلف سازمان از جمله کارکنان، مدیران و حتی مشتریان و افراد خارج از سازمان، جهت تحقق اهداف مورد نظر برنامه ریزی نمود.
به طور خلاصه، در یک تقسیم بندی کلی می توان نتایج و فواید مترتب بر آموزش را در چهار دسته مورد بررسی قرار داد:
1- فواید آموزش برای کارکنان: دعایی (1377) معتقد است، “چنانچه کارکنان آموزش ببینند، در انجام کارهای زیر مهارت و انعطاف پذیری زیادتری خواهند یافت:
– تصدی مشاغل جدید در سایه ی کسب مهارت های تازه
– انطباق با شرایط جدید و منحصر به فرد در محیط کار
– شناخت و قبول سیاست ها و مقررات سازمان
– آشنایی و استفاده از روش های متفاوت انجام کار در صورت لزوم
– استفاده از آموزش های ارائه شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
– برخورداری از امکان حفظ خود در سازمان و رقابت با نیروهای آموزش دیده ی تازه نفس
– بهره برداری از آموزش برای ترفیع و ارتقاء شغلی”
2- فواید آموزش برای مدیران و سرپرستان: به اعتقاد باقری زاده (1378) “برخی از فواید آموزش مدیران و سرپرستان عبارتند از:
– توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و آن هایی که از طریق انتقال به کار گمارده می‬شوند را ساده می‬کند.
– اطلاعاتی را در زمینه ی سایر قوانین دولتی و سیاست های اداری فراهم می کند.
– اجرای سیاست ها و مقررات سازمانی را ساده می کند.
– جو مناسبی را برای یادگیری، رشد و هماهنگی به وجود می آورد. مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید، برمی انگیزد.
– به افزایش مهارت های رهبری، انگیزش، وفاداری، دیدگاه های بهتر و سایر ویژگی هایی که کارکنان و مدیران کامیاب به طور معمول ظاهر می کنند، کمک می کنند.” (باقری زاده ،1378،ص35)
.
– “نیروی انسانی مورد نیاز را که قادر به تأمین آن ها از طریق بازار کار نیستند، تأمین می نماید.” (ابطحی،1383،ص165).
3- فواید آموزش برای مشتریان و افراد خارج از سازمان: روشن است که تأثیرات آموزش، تنها محدود به داخل سازمان نمی شود و بازتاب آن را می توان هم در درون و هم در بیرون سازمان مشاهده نمود. حتی در مواقعی سازمان ها بایستی جهت جلب نظر و حفظ مشتریان خود ( در حال حاضر که مشتری محوری، رویکرد غالب مؤسسات و سازمان هاست) به عمد آگاهانه، برنامه های کارآمدی را به مرحله ی اجرا گذارند.” با آموزش مشتریان می توان به نتایج سودمندی از قبیل موارد ذیل دست یافت:
– ارائه و ارتقاء آگاهی در مورد تولید و خدمات سازمان به مشتریان
– حفظ مشتریان به روش های علمی و مطلوب
– ایجاد حس وفاداری در مشتریان نسبت به سازمان “(خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، 1386).
4- فواید آموزش برای سازمان: اثربخشی و موفقیت یک سازمان به افرادی بستگی دارد که در چارچوب سازمان فعالیت می کنند. یعنی کارکنانی که در سازمان قادرند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و سهم معنادار و بسزایی در کسب اهداف سازمان داشته باشند که لازمه ی آن کسب دانش و مهارت مربوط به اهداف سازمان می باشد. تأثیرات