در زیر بعضی از نمونه‌های پیاده‌سازی الگوریتم در اندازه کوچیک آورده شده.
1- یک ساختار طبق قفل دو مرحله‌ای از راه پیاده‌سازی در اندازه کوچیکی بررسی شده (Al-Jumah, et al., 2000). قفل دو مرحله‌ای، یک ساختار کنترل همروندیه که در بیشتر سیستم‌های پایگاه داده‌های تجاری مورد استفاده قرار میگیره. در ساختار قفل دو مرحله‌ای، یک تراکنش واسه دسترسی به یک آیتم داده، باید قفل مناسب (خوندن و یا نوشتن) رو روی آیتم داده بذاره. قرار دادن قفل با ارسال یک خواسته قفل صورت می‌پذیرد. لازم به ذکره که روشی که خواسته قفل تراکنش‌ها رو تنظیم می‌کنه و بررسی می‌کنه که قفل به کدوم خواسته داده شه، شک نداشته باشینً بر کارکرد و بازدهی سیستم اثر می‌گذارد. در (Al-Jumah, et al., 2000)، یک مدل کلی واسه پردازش تراکنش ارائه شده. در این مدل، یک تراکنش از چند مرحله تشکیل شده و در هر مرحله تراکنش می تونه خواسته قفل کردنِ یک یا تعداد بیشتری از آیتم‌های داده رو داشته باشه.
2- چند مورد از تکنیک‌های کنترل همروندی سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها که معمولا استفاده می‌شن کمی بهبود داده شده‌ان و از راه پیاده‌سازی در اندازه کوچیک، بررسی شده‌ان (Zhen, and Li, 2009). در سیستم پایگاه داده‌ی سریع، داده‌ها از راه خونده شدن، نوشته شدن و اجرای همروند تراکنش‌های سریع می تونن موافقت پایگاه داده رو تضعیف کنن. الگوریتم کنترل همروندی باید واسه اطمینان از پشت سر هم‌پذیریِ زمان‌بندی تراکنش‌ها و سیستم پایگاه داده‌ی سریع و ضمنا واسه حفظ موافقت داده‌ها مورد استفاده بگیره. در (Zhen, and Li, 2009) بعضی قرارداد‌های کنترل همروندیِ پایگاه داده‌ی سریع سنتی، بهبود داده شده‌ان.
3- (Shu, and Young, 2002) هم یکی دیگر از مواردیه که از راه پیاده‌سازی در یک اندازه کوچیک‌، سیستم‌های سریع سخت رو بررسی کرده.
4- یک الگوریتم امن جدید و پیاده‌سازی یک الگوریتم غیر امن به همراه کارکرد اون در (Hedayati, et al., 2010) مورد بررسی قرار گرفته. یعنی یک الگوریتم همروندی خوش‌بینانه امن جدید واسه پایگاه داده‌های سریع امن پیشنهاد شده. این الگوریتم و یک الگوریتم غیر امن پیاده‌سازی شده‌ان و کارکرد و بازدهی‌شون آزمایش گردیده. ضمنا معیارهایی واسندازه‌گیری امنیت در سیستم‌های پایگاه داده‌ی سریع معرفی شده. نتایج نشون می ده که الگوریتم پیشنهادی در اونجا، از دید امنیتی بودن و به موقع بودن به طور تقریباً خوبی در مقایسه با الگوریتم غیر امن کارش رو انجام می ده. اما پیاده‌سازی الگوریتم‌ها واسه آزمایش با سختی زیادی انجام شده.
5- (Lee, 1999) به بررسی پشت سر هم‌پذیری روش کنترل همروندی خوش‌بینانه می‌پردازد؛ این کار رو از راه پیاده‌سازی اون انجام می ده. با وجود این واقعیت که پیاده‌سازی تراکنش‌ها در بیشتر سیستم‌های مدیریت پایگاه داده‌های تجاری، با استفاده از قفل واسه کنترل همروندی صورت میگیره، کنترل همروندی خوش‌بینانه هم توجه خیلی به دست آورده. کنترل همروندی خوش‌بینانه در انواع جدیدی از برنامه‌های کاربردی داده‌های فشرده، مثل طراحی به کمک کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار به کمک کامپیوتر استفاده شده. در اون مقاله به توضیح و جدا سازی و بررسی یک الگوریتم کنترل همروندی جدید اشاره می‌شه که به عنوان یک نوع جدید از یک الگوریتم کنترل همروندی خوش‌بینانه، پشت سر هم‌پذیری رو ایجاد می‌کنه. این الگوریتم، از خیلی الگوریتم‌های خوش‌بینانه بهتر عمل می‌کنه. آزمایش مدل و مقایسه اون با بعضی مدل‌های دیگری با کمی سختی انجام شده و به زور، آزمایش واسه حجم کاری خاصی انجام شده (Lee, 1999).
6- یک الگوریتم جدید واسه کنترل همروندی در سیستم‌های پایگاه داده پخش شده از راه پیاده‌سازی در اندازه کوچیک ارائه شده (Mousavi, et al., 2013). بررسی‌ها روی موارد و پارامترهای خاصی صورت گرفته. تعداد پیام‌های رد و بدل شده بین گره‌ها در الگوریتم‌ها، به دلیل سختی‌هایی که در پیاده‌سازی در اندازه کوچیک هست به طور جداگونه مشخص شده و ثابت مونده. بعد زمان اجرای الگوریتم‌ها در 20 تکرار با تعداد گره‌های متفاوت ( در اول 5 گره، بعد 15 و 20 گره) بررسی شده.

2-3-2- مدل‌سازی و مثل‌سازی به وسیله مدل مارکف
اینجا نمونه‌ای از مدل‌سازی به وسیله مدل مارکف بیان شده. قفل کردن و زمان‌مهر دو روش واسه کنترل همروندی در سیستم‌های پایگاه دادهن. با اینکه مطالعاتی در مورد‌ی کارکرد، بازدهی و بررسی تکنیک قفل در گذشته‌ی تحقیق اون هست، اما به نظر می‌رسد که تا حد زیادی، مطالعه کارکرد، بازدهی و بررسی الگوریتم‌های کنترل همروندی طبق زمان‌مهر، ناشناخته باقی مونده. از اونجا که کلاس بزرگی از الگوریتم‌های کنترل همروندی با استفاده از زمان‌مهر هست، یک نیاز قوی به مطالعه کارکرد، بازده و بررسی کردن این الگوریتم حس می‌شه. (Singhal, 1991) هم به جدا سازی و بررسی کارکرد و بازده الگوریتم منظم‌سازی زمان‌مهر پایه‌ای، واسه کنترل همروندی در سیستم‌های پایگاه داده پرداخته. در اون مقاله فرض شده که یک تراکنش، وضعیت متوسطِ سیستم و تموم تراکنش‌ها رو نشون میدن و با کارکرد متوسط در حالت پایدار، اجازه می ده که به جای پخش‌های احتمال‌ها با میانگین کار کنیم. پس، روش مورد استفاده در جدا سازی و بررسی تقریبیه و روش با مثال عددی نشون داده شده. مجموعه‌ای از معیارهای اندازه گیری کارکرد و بازده واسه مقادیر مختلفی از پارامترهای مدل مطرح شده. در اونجا بیان شده که نتایج حاصل از جدا سازی و بررسی تا حدودی مثل یک مطالعه مثل‌سازی معتبر، مورد تأییده. با اینکه این روش تقریبیه اما تکنیک‌های شبیه به چیزی که در بالا بیان شد هم به وسیله محققان دیگر استفاده شده و به مطالعه کارکرد و بازده الگوریتم قفل پرداخته.

2-3-3- مدل‌سازی و مثل‌سازی به وسیله شبکه‌های پتری
یکی از وسایل مثل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی شبکه‌های پترین. کلا شبکه‌های پتری وسیله امیدوار کننده و خیلی مفیدی واسه مدل‌سازی و بررسی کردن اطلاعات سیستم‌هایین که عملیات همروند، با هم، ناهمزمان، موازی و یا پخش شده دارن (Han, et al., 2004). شبکه‌های پتری در اصل واسه مدل‌سازی ناهمزمان و جریان کنترل همروندی طراحی شده‌ان و (Mikkilineni, Chow, and Su, 1988) این موضوع رو به بهترین وجه نشون می ده. در زیر نمونه‌های مختلفی از کاربرد انواع شبکه‌های پتری، در مورد‌ی مثل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی رو مشاهده می کنین.
1- یک مدل شبکه پتری زمانی، واسنجام تراکنش‌های همروندِ سیستم پایگاه داده‌ی بر اساس وب ارائه شده (Han, et al., 2004). این مدل بی بن‌بسته، پشت سر هم‌پذیره، از راه‌اندازی‌های دوباره بی‌فایده و انتظارهای بیهوده جلوگیری می‌کنه. در اون مقاله مدل‌های شبکه پتریِ مربوط به تموم سایت‌ها، به یک مدل کاهش داده شده. یعنی از راه ترکیب و هماهنگ‌سازیِ مدل‌های مختلف، فقط یک مدل شبکه پتری واسنجام تراکنش‌های همروند جهانی ایجاد شده. ضمنا اندازه مدل شبکه پتری واسه هر سایت با استفاده از تکنیک‌های خاصی، قبل از ترکیب کردن، تا حد زیادی کاهش داده شده. این روش مشکل زیاد بودنِ تعداد وضعیت‌ها و جدا سازی و بررسی‌های شبکه‌های پتری رو حل می‌کنه. در آخر هم، شرط کافی و لازم واسه بررسی اینکه در آخر، در کلِ سیستم بن‌بست هست یا نه، ارائه شده.
2- تئوری بیان شده در (Chen, Wang and Wang, 2011) از راه شبکه پتری اثبات شده و به کمک شبکه پتری نشون داده شده که قرارداد پیشنهادی امکان‌پذیر و مؤثره و می تونه نیازای تراکنش سریع رو برطرف کنه. در آخر، از راه نظریه شبکه پتری درستی این موضوع ثابت شده. در (Chen, et al., 2011) طبق ویژگی‌های سیستم پایگاه داده‌ی سریع، یک قرارداد کنترل همروندی واسه پایگاه داده‌های سریع ارائه شده. طبق آزمایش انجام شده در اون مقاله نشون داده می‌شه که قرارداد کنترل همروندی پایگاه داده‌ی سریع می تونه کارایی پردازش تراکنش‌های سیستم پایگاه داده‌ی سریع رو زیاد کنه. بررسی کارایی و کارکرد مدل از راه شبکه پتری اثبات شده.
3- نتایج حاصل از مطالعه و آزمایش کارکرد و بازدهی الگوریتم‌های کنترل همروندی در پایگاه داده پخش شده در (Sarkar, and Nabendu, 2009) گزارش شده. یک مدل‌سازی جانشین و روش آزمایش کارکرد و بازدهی واسه الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده پخش شده ارائه شده که در بررسی بیشتر تنظیم ها پخش شده کلا مفیده. پتری ویژگی‌هایی داره که می تونه به عنوان یک وسیله آزمایش کارکرد و بازدهی مورد استفاده بگیره. اعتبارسنجی بعضی از نمونه‌های نتایج به دست اومده از مثل‌سازی پتری، با جدا سازی و بررسی صف مورد مقایسه قرار گرفته. آزمایش کارکرد و بازدهی در پتری، تحت سناریوهای واقعی‌تره. چون مفروضات گزارش شده در روش جدا سازی و بررسی از راه صف خیلی محدود شدهن، با این حال، لازم به ذکره که این فرضیات معمولاً به وسیله خیلی از تحقیقات کارکرد و بازدهی در این بخش ایجاد شده‌ان و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
4- ویژگی‌های با هم و ناهمزمانِ شبکه‌های پتری خوب با همون ویژگی‌های ذاتی در معماری پردازش همروند در پایگاه داده‌ها مطابقه (Mikkilineni, et al., 1988). نتایج کارکرد و بازدهی حاصل از مثل‌سازی انجام شده با پتری، کارکرد دقیق سیستم واقعی رو ارائه می ده. با این حال مدل‌سازی کارکرد و بازده عملیات پایگاه دادی که در اون مقاله ارائه شده نتوانسته به طور کامل از تموم توانایی‌های مدل‌های شبکه پتری استفاده کنه.
5- مدل‌سازی قرارداد اثبات دو مرحله‌ای واسه مدیریت تراکنش در محیط پخش شده با استفاده از شبکه پتری زمانی، مورد مطالعه قرار گرفته (Sarkar, and Nabendu, 2009).
6- کنترل همروندی تراکنش‌های پایگاه داده با استفاده از شبکه پتری معمولی طبق قرارداد قفل دو مرحله‌ای، صورت گرفته (Jie, Fengying, and Huijiao, 2010). یعنی خصوصیات رسمی و مشخصات ظاهری واسه کنترل همروندی تراکنش‌های پایگاه داده با استفاده از شبکه پتری معمولی طبق قرارداد قفل دو مرحله‌ای مورد مطالعه قرار گرفته و این اطمینان رو حاصل می‌کنه که پشت سر هم‌پذیری همروندی زمان‌بندها بررسی شده.
7- یک قرارداد طبق قرارداد قفل دو مرحله‌ای واسه پایگاه داده پخش شده با استفاده از شبکه پتری رنگی مدل شده (Voss, 1997).
8- روش‌های کپی اصلی و ابتدایی با استفاده از پتری سطح بالا که همون شبکه پتری رنگیه مدل شده‌ان (Seatzu, et al., 2013).
9- یک مدل جدید از کنترل همروندی واسه پایگاه داده پخش شده، طبق قرارداد قفل دو مرحله‌ای با استفاده از شبکه پتری رنگی مدل شده (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012).

2-4- پارامترهای آزمایش
پارامترهای آزمایش الگوریتم‌ها یکی از مهمترین موارد در آزمایش الگوریتم‌هان. پارامترهای کلیِ پایگاه داده‌ها واسه آزمایشِ پیاده‌سازی، مدل‌سازی و مثل‌سازی‌های انجام شده، کلا به دو دسته تقسیم می‌شن (Hedayati, et al., 2010).
• پارامترهای منابع سیستم
• پارامترهای حجم کاری

2-4-1- پارامترهای منابع سیستم
تعدادی از پارامترهای منابع سیستم عبارتند از:
• تعداد صفحات داده‌ها در پایگاه داده (Hedayati, et al., 2010)
• اندازه پایگاه داده (Sarkar, and Nabendu, 2009) و (Hedayati, et al., 2010)
• زمان پردازنده واسه پردازش کردن یک صفحه پایگاه داده (Hedayati, et al., 2010)
• زمان پردازنده واسه پردازش کردن یک آیتم داده (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• زمان پردازنده واسه همگام‌سازی و با هم‌سازی (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• زمان ورودی/خروجی واسه پردازش یک آیتم داده (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• زمان ورودی/خروجی واسه همگام‌سازی و با هم‌سازی (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• احتمال اینکه یک عملیات نوشتن انجام شه (در صورتی که از الگوریتمی استفاده شه که نیاز به قفل‌گذاری داره می تونیم اون رو احتمالِ قفل نوشتن هم در نظر بگیریم) (Shu, and Young, 2002). و (Mikkilineni, et al., 1988).
• تعداد ترمینال‌های تراکنش‌ها (تعداد پایانه‌هایی که تراکنش‌ها از اونا وارد می‌شن) (Shu, and Young, 2002) و (Hedayati, et al., 2010).
• تعداد سایت‌های موجود در سیستم (این پارامتر مخصوص پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• زمان پردازش کردن واسنتقال یا دریافت پیام (این پارامتر مخصوص پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• زمان انتقال پیام (این پارامتر مخصوص پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• پهنای باند شبکه (این پارامتر مخصوص پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• تعدادِ منابع فیزیکی (پردازنده و دیسک) سیستم (Al-Jumah, et al., 2000) (البته این مورد پارامتریه که تأثیرگذاره اما ً ثابت در نظر گرفته می‌شه بعد بررسی صورت میگیره. مثلاً در (Al-Jumah, et al., 2000) واحد منابع این جور بود: یک پردازنده و دو دیسک.)
• مدل سیستم کامپیوتری (روحانی رانکوهی، 1386)
از اونجا که پارامترهای منابع سیستم پارامترهای سخت افزارین، به عنوان پارامترهای مورد نظر این پایان‌نامه استفاده نشده‌ان.

2-4-2- پارامترهای حجم کاری
تعدادی از پارامترهای حجم کاری عبارتند از:
• میزان ورود تراکنش‌ها (Hedayati, et al., 2010)
• تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم (Hedayati, et al., 2010)
• میانگین اندازه تراکنش (Sarkar, and Nabendu, 2009) و (Mikkilineni, et al., 1988)
• اندازه هر تراکنش (تعداد دستورات هر تراکنش) (Singhal, 1991) و (روحانی رانکوهی، 1386)
• سربار واسه شروع دوباره (Hedayati, et al., 2010)
• تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها (Al-Jumah, et al., 2000)
• تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بی داده غیر مشترک (Al-Jumah, et al., 2000)
• تعداد داده‌های خواسته شونده به وسیله هر تراکنش (Al-Jumah, et al., 2000)
• میانگین نمایی زمان بین ورود تراکنش‌ها (Shu, and Young, 2002) و (Hedayati, et al., 2010)
• متوسط.زمان بین ورود تراکنش‌ها (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• سطح چند برنامه‌ای (بیشترین حد تعداد تراکنش‌های فعال در سیستم) (Al-Jumah, et al., 2000) و (Singhal, 1991)
در این پایان‌نامه روی بعضی از پارامترهای حجم کاری متمرکز شده‌ایم. در جدول 1-1، به پارامترهای انتخاب شده واسه بررسی و آزمایش مدل‌ها به طور کامل اشاره گردید. این پارامترها شامل: تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم، اندازه هر تراکنش (تعداد دستورات هر تراکنش)، تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها و تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بی داده غیر مشترک می‌باشن.

2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده
بعضی از موارد و پارامترهایی که در پیاده‌سازی و یا مثل‌سازی، در آزمایش‌های جورواجور، با توجه به نیاز مسئله نسبت به هم سنجیده شده‌ان و تغییراتشان بررسی شده عبارتند از:
• اثر زمان بین ورود تراکنش‌ها بر زمان جواب (Sarkar, and Nabendu, 2009) و (Lee, 1999)
• اثر زمان بین ورود تراکنش‌ها بر استفاده از پردازنده (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• اثر میانگین اندازه تراکنش بر زمان جواب (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• اثر میانگین اندازه تراکنش بر استفاده از پردازنده (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• اثر میانگین اندازه تراکنش بر استفاده از ورودی/خروجی (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• اثر تعداد سایت‌ها بر زمان جواب (این آزمایش مخصوص آزمایش پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• اثر تعداد سایت‌ها بر متوسطِ تعدادِ پیام‌ها (این آزمایش مخصوص آزمایش پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• اثر تعداد سایت‌ها بر استفاده از پردازنده (این آزمایش مخصوص آزمایش پایگاه داده‌های پخش شده) (Sarkar, and Nabendu, 2009).
• اثر اندازه پایگاه داده در زمان جواب (Sarkar, and Nabendu, 2009)
• اثر تعداد داده‌های غیر مشترک هر تراکنش بر زمان اجرا (Al-Jumah, et al., 2000)
• اثر تعداد داده‌های مشترک بین تراکنش‌ها بر زمان اجرا (Al-Jumah, et al., 2000)
• بررسی زمان جواب روبروی درجه‌ی چند برنامه‌ای (Singhal, 1991) و (Al-Jumah, et al., 2000)
• احتمال راه‌اندازی دوباره تراکنش روبروی درجه‌ی چند برنامه‌ای (Singhal, 1991)
• اثر اندازه هر تراکنش (تعداد دستورات هر تراکنش) بر زمان اجرا (Singhal, 1991)
• میزان ورود تراکنش (طبق تراکنش/ثانیه) در مقایسه با راه‌اندازی‌های دوباره هر تراکنش (Lee, 1999)
• اثر تعداد تراکنش‌های ورودی به سیستم بر زمان اجرای تراکنش‌ها (Hedayati, et al., 2010)
در این پایان‌نامه ما زمان اجرای تراکنش‌ها واسه معیارهای بیان شده در جدول 1-1، رو محاسبه می کنیم و بعد مدل‌ها رو با هم مقایسه و آزمایش میکنیم. از بین آزمایش‌های بالا آزمایش‌هایی که در جدول 2-1، مشاهده می کنین واسه این پایان‌نامنتخاب شده‌ان.

جدول2-1- آزمایش‌های مورد نظر واسه آزمایش مدل‌ها در این پایان‌نامه
آزمایش منبع
اثر تعداد تراکنش‌های ورودی به سیستم بر زمان اجرای تراکنش‌ها (Hedayati, et al., 2010)
اثر اندازه هر تراکنش (تعداد دستورات هر تراکنش) بر زمان اجرا (Singhal, 1991)
اثر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها بر زمان اجرا (Al-Jumah, et al., 2000)
اثر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بی داده غیر مشترک بر زمان اجرا (Al-Jumah, et al., 2000)

2-6- بعضی از امتیازات و مشکلات روش‌های مدل‌سازی و مثل‌سازی
اینجا می خوایم امتیازات و مشکلات بعضی از روش‌های بیان شده رو بگیم.
 امتیازات شبکه‌های پتری
بدیهیه که ادعایی نیس که شبکه‌ی پتری از همه روش‌های دیگر مدل‌سازی بهتره. اما در خیلی از جهات استفاده از این روش مدل‌سازی خیلی مناسب‌تره.
• واسه مدل‌سازی تموم سیستم‌ها مناسبه و مخصوص نوع خاصی از سیستم‌ها نیس (Jensen, Christensen, Kristensen, and Michael, 2010).
• شبکه‌های پتری دارای عناصر کم ولی موثرن که این ویژگی منجر خیلی آسون کار با این شبکه‌ها شده (Devillers, and Best, 1987).
• شبکه پتری رو می تونیم با زمان ترکیب کنیم تا کارایی سیستم رو مورد آزمایش بذاریم یعنی گلوگاه‌هایی که در سیستم زمان‌بَرن رو پیدا کنیم (Moreno, 2007) و (Jensen, et al., 2010).
• شبکه‌های پتری امکان تعریف مجموعه مراتبی رو هم دارن؛ بدین صورت یک شبکه پتری بزرگ رو میشه از در ارتباط کردن چندین شبکه پتری کوچیک‌تر ساخت (Devillers, and Best, 1987).
• شبکه‌های پتری قدرت زیادی دارن و در اونا الگوریتم‌های مختلفی جهت بررسی شبکه‌ها ارائه شده.
• نمایش گرافیکی شبکه پتری درک مسائل رو قابل لمس‌تر می‌کنه و باعث جذابیت بیشتر می‌شه (Jensen, et al., 2010).
• شبکه‌های پتری در برابر تغییرات کوچیک در یک سیستم مدل‌سازی شده مقاومن (Jensen, et al., 2010).
• شبکه پتری رو می تونیم با زمان ترکیب کنیم تا کارایی سیستم رو مورد آزمایش بذاریم یعنی گلوگاه‌هایی که در سیستم زمان‌بَرن رو پیدا کنیم (Jensen, et al., 2010).
 مشکلات روش صف
شبکه‌ی پتری کارکرد خیلی مناسبی داره و پیچیدگی‌های بررسی در روش صف رو نداره. به طور مثال، (Sarkar, and Nabendu, 2009) واسه جدا سازی و بررسی، یک الگوریتم (الگوریتم قفل متمرکز) رو انتخاب کرده که قبلاً با استفاده از جدا سازی و بررسی‌های صف بررسی شده. بعد دوبارهً اون الگوریتم رو به وسیله شبکه پتری زیاد شده بررسی کرده. مشاهده شده که نتایج به دست اومده در اون مطالعه هم برابر و خیلی نزدیک به نتایج به دست اومده به وسیله بررسی در روش صفه ولی سختی‌های روش صف در مدل‌سازی اون مشاهده نشده.
 مشکلات مدل‌سازی مارکف
با توجه به وجود پیچیده‌ی الگوریتم‌های کنترل همروندی، خیلی سخته که بخوایم کارکرد اونا رو از راه جدا سازی و بررسی ریاضی و با دقت بررسی کنیم (Singhal, 1991). در اونجا، نشون داده شده که حتی پس از تعیین بعضی از مفروضات، مدل کردن دقیقِ کارکرد و بازدهی الگوریتم کنترل همروندی منظم‌سازی زمان‌مهر پایه‌ای با کمک مدل مارکف، اونقدر پیچیدهه که ً پیدا کردن راه حل فرم بسته‌ی اون غیر ممکنه. واسه راحت‌تر کردن موضوع به این صورت عمل شد که یک تراکنش به شکل منزوی به جای بررسی کل سیستم، جدا سازی و بررسی شد. اینجور جدا سازی و تحلیلی پیچیدگی قابل توجه‌ای رو کم کرد. روش مورد استفاده در جدا سازی و بررسی الگوریتم‌های کنترل همروندی با مدل مارکف تقریبیه و ً روش با مثال عددی نشون داده می‌شه.