– به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای فناوری به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با سامانه های نرم افزاری سازمان حج و زیارت، آشنایی با نرم افزارهای کاربردی و آموزشی ویژه حج، عمره و عتبات و آشنایی با مهارت‌های ICDLمیباشد.
– به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای پژوهشی به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات و آشنایی با روش تحقیق (اقدام پژوهی) میباشد.
– به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای برنامهها و سیاستها به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت، آشنایی با شرح وظایف عاملان حج و زیارت، آشنایی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بعثه و سازمان حج و زیارت، آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد عوامل کارگزاری و آشنایی با برنامه‌های سالانه سازمان حج و زیارت می‌باشد.
– به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای مرتبط با کشور مقصد به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با مقررات کشور مقصد، آشنایی با فرهنگ‌ها و مذاهب کشور مقصد، آشنایی با اصول و روشهای تعامل و ارتباط با عوامل کشور میزبان، آشنایی با مباحث سیاسی در حج و زیارت، آشنایی با جغرافیای کشور مقصد و آشنایی با نظام و ساختار کشور مقصد میباشد.
– به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای امداد و بهداشت به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با روش‌های حفظ امنیت در سفر، آشنایی با اصول بهداشتی در سفر و آشنـایی با روش‌هـای امـداد و نجـات ویژه زائـران و عامـلان میباشد.
– به اعتقاد مدیران، اولویت برگزاری دورههای لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران به ترتیب عبارت است از؛ آموزشهای زائران، آموزشهای مرتبط با کشور مقصد، آموزشهای کاروان داری، آموزشهای مذهب و زیارت، آموزشهای برنامهها و سیاستها، آموزشهای مدیریتی، آموزشهای پژوهشی، آموزشهای فناوری و آموزشهای امداد و بهداشت.
– به اعتقاد کارگزاران، اولویت برگزاری دورههای لازم برای بهبود کیفیت کارکارگزاران به ترتیب عبارت است از؛ آموزشهای کاروان داری، آموزشهای امداد و بهداشت، آموزشهای مذهب و زیارت، آموزشهای برنامهها و سیاستها، آموزشهای زائران، آموزشهای مدیریتی، آموزشهای فناوری، آموزشهای مرتبط با کشور مقصد و آموزشهای پژوهشی.
– مشاهدات متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند لذا از روشهای پارامتری جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش استفاده میشود.
۵-۵٫ بحث در مورد یافته‌ها
۵-۵-۱٫ آموزش‌های مذهب و زیارت
۵-۵-۱-۱٫ آشنایی با اخلاق کاربردی
موضوع رعایت اخلاق حرفه ای از مسائل کلیدی در تمامی حرفه‌ها و مشاغل است و از آنجایی که عمده وظایف کارگزاران و عوامل اجرایی سازمان حج و زیارت خدمت‌رسانی به زائران بیت الله الحرام ، پیامبر(ص) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، اهمیت این موضوع دو چندان شده و لازم است مباحث مرتبط با اخلاق و رفتار حرفه ای در مباحث آموزشی که  به کارگزاران ارائه می‌شود، گنجانده شود.
۵-۵-۱-۲٫ آشنایی با مبانی فلسفی و عرفانی
یکی از اساسی ترین ابعاد حج ابراهیمی، بعد معنوی و عرفانی آن است. حج میعاد عاشقان کوی الهی و شیفتگان وصل دوست و ورود به محضر خداست. پس لازم است یک کارگزار با این مبانی آشنا بوده و با عشق نسبت به حج و زیارت و ضیوف الرحمن خدمت کند.
۵-۵-۱-۳٫ آشنایی با آداب زیارت
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: