زیرا که دانش آموزان مجازی دانش امروز و کاربرد فردا را می خواهند.
6- ریو(2002) پیش بینی های کلیدی را بیرون از محیط کاری برای ثبت نام های آموزش مجازی انجام داد که با همدیگر جفت می باشند زیرا که دانشجویان مدرن بالغ به ابزاری نیاز دارند تا خود را محافظت کنند.
7- در یک بررسی دیگر که توسط رابرت (2006) انجام شد شخصیتهای حقوقی خدمات آموزشی گفته بودند که گزارش بررسی آموزش عالی نشان می دهد که بیش از 300 دانشجوی جاری و سابق برای سودثانویه مؤسسات آموزشی شامل فارغ التحصیل و مشغول به تحصیل به خاطر موارد ذیل مجددا ثبت نام شده بودند.
A- دانشجویان ثبت نام شده در برنامه های آموزش مجازی ذکر کرده بودند که راحتی و انعطاف پذیری و اینکه خودشان رئیس هستند دلایلی برای رقابت کردن می باشد زیرا که خیلی از دانشجویان از هم اکنون استخدام شده هستند و مثال رتبه های آموزش مجازی نیز به آنها فرصت برای ترقی در دوره های جاری خودشان و آموزش کمتر دیدن را می دهد تا انتظار شغلی خوب را با مساعدت سکوهای آموزشی جستجو کنند.
B- کارگران بالغ آموزش مجازی بیشتر راضی هستند مدارس مرکز کارگران بالغ شده است و همچنین خیلی از دانشگاهها نشان داده اند که عالیترین نوع مارک آموزشی را دارند کارکنان دانشجو مشاغل تمام وقت دارند و مدارس زمینه های راحتی بیشتری را بنا دارند که انجام دهند و بیشترین شکل رضایت را از لحاظ سود و هزینه داشته باشند.
C- برنامه های آموزش مجازی خط زدن بسیاری از برنامه سنتی دیگر است و دانشگاههای مهم و عمده بیشترین مدارس را در اختیار دارند که این دانشگاهها حدود (50%) دانشجویان مجازی را ثبت نام کرده اند همچنین نشان دادند که خوب آموزش می دهند. راحتی و انعطاف پذیری دلایل ذکر شده هستند و همچنین دلایل اولیه خود برنامه های آموزش مجازی می باشد و در همه موارد از راحتی بسیار ذکر شده است و رئیس به دنبال سودآوری و خدمت است و برنامه های بحرانی را به کار می بندد و دانشجویان نیز رضایت کامل دارند.
D- ماهیت دایره آموزش به دنبال کسب سود است و تلاش برای مالکیت همیشگی یک موفقیت است ادامه دادن نرخ رضایت بالارفتن میزان پیشنهادات می باشد بررسی ما انتظار داشت که خیلی از رضایت دانشجویان برگشت پذیر می باشد و مدارس برای پیشرفت بهترنمره می دهند.
8- فول فورد و زهانج(1993) پی سی یا نو (2002) عقیده داشتند که آن ادراکات دانشجویان از تأثیرات می باشد وتأثیرگذاری واقعی نفوذ رضایت مندی بر اجرای نمایش آنها می گذارد. دانشجویان سطوح عالی تأثیرگذاری را مشاهده می کنند و تاثیرات سطوح عالی خوشحال کننده و رضایت بخش است و چگونه بهتر تجربه کردن و کمیت آموزش خودشان راگزارش می دهند هرچند تأثیرگذاری واقعی دانشجو نامضنون و مربوط به هم هستند. پی سی یا نو(2002) خوشحال بود که اگرچه دانشجویان آموزش مجازی احساساتی کیفی و کمی تأثیرگذاری مربوط به هم دارند.موقع و هنگام طراحی کردن یک سیستم رقابت مجازی، مربیان آموزش مجازی باید بیشترین رعایت را در ملاحظات تعلیماتی آموزشی داشته باشند و ادراکات دانشجویان ملاحظه کننده و ملاحظه شونده اهمیت هریک از کاربردها و تاثیر استراتژی ها را دارد این برای اساتید آموزش مجازی لازم است که برای طراحی کردن درست شیوه آموزشی در بیرون برای مطابقت آموزش و پرورش دانشجویان تلاش نمایند.
9- نوت سال(2002) نتایجی یافت که عبارتند از:
A) اختلافات بین ادراکات دانشجویان و توانایی رعایت کردن کیفی تعلیم کلاسهای آموزش مجازی با اهمیت هستند.
B) تفاوتهای بین ادراکات توانایی کیفی رعایت کردن آموزش کلاسهای مجازی مبنی بر سن و سال بالا هرچند آنجا تفاوت های معنی داری بین احساسات دانشجویان سن و سال بالا وجود داشته باشد با اهمیت هستند.
10- چانج (2003) بیاناتی اظهارکرد که دانش آموزان بالغ دارای مسئولیت های مختلف هستند که پس از چند سال که در کنار بوده اند به مدرسه برگشته اند و شکل یک محیط ظاهری دانشکده که همیشه نشان نمی دهد که چند نفر ثبت نام کرده اند با توجه به مطالعاتی که تاکنون انجام شده است. به علاوه احساسات انفرادی ها می تواند از آن وقتی که دانشجویان تماس چهره به چهره با دیگر دانشجویان یا دانشکده انجام نداده اند متفاوت باشد و این احساس فردی می تواند کم کم افزایش تعهدات آنها را و هدایت آنها را برای اجازه برنامه های آموزشی کمک کند. دانش آموزان بالغ توانگری بیشتری برای اندوختن تجربه زندگی دارند که می توانند به منابع آموزش خدمت کنند.
11- نادسان(2004) بیان کرده بود که دلیل اصلی اساتید برای آموزش مجازی افراد بالغ این است که آنها باید نظرات شیوه های آموزش را نیز یکی از عامل های مهم قراردهند و وقتی که یکسان سازی کردن تکنولوژی داخل طرح و دوره تحصیل رقابت های خودشان است آنرا جدی بگیرند. وان نورد(2006) نتیجه گیری کرده بود که پشتیبانی کردن هریک از دانش آموزان در شیوه های آموزش دختر یا پسر فرصتهایی را برای هریک از دانش آموزان و برای ترقی های آنها چه دختر یا پسر برای گام برداشتن آنها آماده می کند. کمک کردن به دانش آموزان بالغ کاربرد اطلاعات آموزش داده شده برای علاقه زیاد در آموزش روشن و زنده می باشد. زیرا آموزش نمی تواند یک واقعیت از اوضاع زندگی ، آموزش راکه می خواهد دوره کوتاهی داشته باشد، بکار ببرد. در نتیجه گیری دیگری که به وسیله نادسون(2004) مطالعه شد دلالت بر این داشت که رقابت آموزش مجازی دانشجویان مدرن بالغ مزایا و برجستگی هایی را برای بناکننده مدل آموزش دارد. اساتید آموزش مجازی بنا کننده مدل تجربه لازم را دارند که برای بازکردن و بخش کردن همکاران آموزش مجازی از تجربه های داخل زمینه برای رقابت مادی استفاده کنند.
12- مطابق یک بررسی دیگر پان(2004) خیلی از صرفه جویها با استفاده از آموزش صفحه گستر وب برای دانشجویان حاصل می شود اگر به طور صحیح استفاده شود فواید ذیل را خواهد داشت:
A) راحتی و آسایش: دانشجویان ممکن است که بخواهند در هرجا و هروقت مدتهای طولانی آن طور که می خواهند دسترسی به رقابت مجازی داشته باشند و از اینترنت و شبکه جهانی استفاده کنند به استثناء وقتی که اساتید ابزارهای لازم را انتخاب می کنند و می توانند از اوقات مخصوص برای اطاق صحبت و یا جلسات استفاده کنند.
B) واکنش: وقتی که صفحه گستر فرمت می شود و حلقه زنجیر ایمیل داخل محدوده سخنرانی مجازی رقابت مادی آموزش مجازی می شود واکنش داده ها می توانند به سرعت جمع آوری شوند این خود اداره کردن و تست کردن آموزش مجازی می تواند دانشجو را آماده کند استفاده زیادی از این خودارزیابی داشته باشد و هم چنین از این زندگی ماشینی که به او کمک می کند تا نقایص خود را برطرف کند.
C) کنترل دانش آموز: در یک صفحه گستر رقابت مجازی دانشجو دختر یا پسر بیشترین درخواست ها را در حرف زدن دارند و بابت صحبت کردن محدودیتی وجود ندارد زیرا که آنها می خواهند از میان واکنش های سازمان یافته آموزش خود را افزایش دهند اگر اساتید پایگاه سخنرانی خودشان باشند پس دانشجویان فرصت خواهند داشت که کنفرانس را مرور کنند و خواسته های خودشان را مطرح کنند.
D) تماس: طولی شدن تکنولوژی ارتباطات خیلی از کارها را عملی کرده است بنابراین بیشتر اساتید و دانشجویان می توانند با همدیگر تماس بگیرند و کلمه به کلمه خواستهای آموزشی خود را مطرح کنند اغلب از تخته سیاه ها شاکی هستند زیرا که توانایی مرور دوباره مسئله را ندارند و این احساس بوجود آمده است که رقابت مجازی صفحه گستر باعث فقدان کلاس درسی سنتی چهره به چهره اثربخش بین استاد و دانشجویان شده است ولی در صفحه گستر اختیار دارند که خود طراحی بکنند و آموزش استراتژی بدهند و تکنولوژی ارتباطات رشد معکوس ندارد و این تکنولوژی رشد بیشتری نیز خواهد داشت و با آنچه که عامه مردم از تماس دارند فرق می کند.
E) اثربخشی: در محیط آموزش اثربخش یک عامل اثربخشی وجود دارد که در اینجا هرکدام از اثرگذاری ها در میان دانشجویان و بین دانشجو و اساتید که هرکدام از این اثربخشی ها با اهمیت نیز می باشند در یک رقابت آموزش مجازی یک استاد می تواند دانشجویان را با کارآمدترین واکنش ها و اثربخشی ها و جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل آماده کند دانشجویان و اساتید می توانند در هر بخش با همدیگرصحبت کنند و دانشجویان به وسیله یک وقت مصاحبه واقعی از وظایف کار واقعی صحبت و گفتگو می کنند و هم چنین تأثیرگذاری بین مشارکت کنندگان می تواند به صورت هم زمانی و غیر هم زمانی انجام شود.
F) امکان دسترسی: برای دانشجویان کجا مشکل زنده آموزش و مراکز آموزشی وجود دارد و یا کجا محدودیت در وقت برای فضای آموزش دانشگاه وجود دارد به نظر می رسد که صفحه گستر رقابت مجازی به خاطر قیمت و ارزش زیاد دوسرطلای خود این مشکلات و محدودیت ها را برطرف نماید. در حقیقت صفحه گستر رقابت مجازی به هیچ عصر و زمانه و یا زندگی خاصی تعلق ندارد و در هرکجا که بیشتر قابل دسترسی باشد امکان آموزش همیشگی و دائمی را فراهم می کند (2004).
13- مطابق بررسی گروه کالج هر(2005) گزارش شد که برخی از مدارس عمومی که تجارت می کنند دانشگاهها هستند. A: دانشگاه پونیکس با 900/143 دانشجوی مجازی و 45% رشد سالانه که توسط انجمن مدارس و دانشکده های شمال مرکزی اداره می شود.
B : دانشگاه دروری با 759/19 دانشجوی مجازی با 79% رشد سالیانه درآمد.
C : دانشگاه کاپلن با 000/19 دانشجوی مجازی و 58% رشد سالیانه درآمد.
D : دانشگاه بین قاره ای با 500/25 دانشجوی مجازی و 64% رشد سالیانه درآمد.
با توجه به مثالهای بالا دانشگاهها نشان دادند که عالیترین ثبت نام دانشجوی مجازی را برای سودآوری بازار انجام داده اند که با ترکیب زیاد ممکن است که 159/208 دانشجوی مجازی ثبت نام کرده باشند.
14- ویتینگ هام (2005) نیز موافق بود اگر چه در شیوه های آموزش تفاوت دارند اما نیاز اساتید برای استفاده روشهای بحرانی برای کلاس های مادی حاضر تدریس همه دانشجویان می باشد. در آن جا چندین روش تدریس وجود داشتند که دانشکده ها می خواستند به عنوان روش مطلوب در آینده از آنها استفاده کنند مانند: یک تخته الکترونیکی سفید و رسانه آموزش چند گزینه ای و ویدئوهای موجود که می شود از آنها استفاده کرد. برخی از سکوهای نمایش یک تخته الکترونیکی دارد که اکنون قابل دسترس و در بازار موجود می باشد در صورتیکه دیگران ممکن است آن را نداشته باشند.
2/21 – تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است :
با توجه به اینکه این تحقیق اولین تحقیق در رابطه با میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری می باشد به همین خاطر در داخل ایران سوابق و پیشینه تحقیقاتی در رشته حسابداری ندارد ولی تحقیقات مشابهی صورت گرفته است که به صورت ذیل می باشد:
1- قلی زاده حامد (1381) – اولویت بندی راهبرد های ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی برای کارکنان صداو سیما
در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری ها و ابداعات روزمره مرتبط با آن منشا تحولات چشمگیر در جوامع مختلف به شمار می آید . ویژگی های اصلی آموزش الکترونیکی تاکید بر روشهای جدید آموزشی و ارائه آموزش 24 ساعته و متعامل و صرفه جویی در هزینه های آموزشی می باشد .
یکی از اهداف سازگاری با محیط های متغیر درون و برون سازمانی می باشد لذا جهت رسیدن به این هدف ، آموزش نیروی انسانی سازمانها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است شکی نیست که تقویت نیروی ماهر و مبتکر بستگی مستقیم به آموزش دارد آن هم آموزشهایی که همواره با اصول فناوری آموزش نوین و روز آمد ارائه می شود
2- محمدی محمد جواد (1382)- طراحی مفهوم سیستم آموزش مجازی در مقاطع آموزش

این را هم حتما بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعدانشجویان، آموزش مجازی، دانش آموز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *