بازارهای الکترونیکی (b2c)
۴- ۳ اهداف کاربردی
۱ – ارائه پیشنهادت اجرائی و کاربردی،منتج از یافته های پژوهش،جهت افزایش سطح وفاداری و تکرار خرید مشتریان
۲ – تعیین راهکارهای عملی،جهت بهبود و افزایش اعتماد مشتریان
۵ – سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان
تمام فروشندگان و مصرف کنندگانی که محصولات و