ب کودکان دشوار (Difficult child) : 15
ج کودکان طرد شده (Rejected child) : 16
بند دوم ) ویژگی های روانی آزاردهندگان کودکان : 18
گفتار دوم عوامل خانوادگی کودک آزاری : 19
بند اول )ویژگی های جمعیتی والدین کودکان آزار دیده : 19
الف ) سن والدین 19
ب) تحصیلات والدین 20
ج ) شغل والدین 20
بند دوم ) ساختار خانواده کودکان آزار دیده : 20
الف )جمعیت خانواده : 20
ب ) سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده : 21
ج) سابقه طلاق و جدایی در خانواده : 21
د ) سابقه اعتیاد در خانواده : 22
ه) سابقه محکومیت یا سوء پیشینه در خانواده : 22
گفتار سوم عوامل محیطی کودک آزاری : 23
بند اول :نگرش نسبت به تنبیه کودکان در خانواده : 23
بند دوم مذهب خانواده : 24
بند سوم شرایط اقتصادی خانواده : 25
مبحث سوم )پیامدها و آثار کودک آزاری : 27
گفتار اول) آثار و پیامدهای جسمی آزار کودکان : 27
گفتار دوم ) پیامدهای روانی: 29
بند اول ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جسمی کودکان 29
بند دوم ) پیامدهای روانی ناشی از آزار جنسی کودکان : 30
بند سوم پیامدهای روانی ناشی از آزار عاطفی کودکان : 31
الف ) مشکلات اجتماعی شامل 31
ب ) مشکلات شناختی شامل 31
ج ) مشکلات هیجانی شامل 32
فصل دو م :حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال 33
جرایم جنسی علیه اطفال 34
مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال 35
گفتار اول ) لواط با طفل 37
گفتار دوم ) تفخیذ با طفل 41
گفتار سوم ) تقبیل طفل 42
گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی» 44
گفتار پنجم) زنا با طفل 46
گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل 51
مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی 63
گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری 66

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء 72

 
 
بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی 72
بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود 75
بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی 76
گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی 84
نتیجه گیری 89
پیشنهادها:درخاتمه نگارش این اثر پیشنهادهای ذیل ضروری به نظر می رسد: 91
چکیده :
بزه دیدگی اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است . صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .
کلیدو اژه ها : حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی
مقدمه
الف : بیان موضوع
بیان مسأله(تشریح ابعاد،حدودمسأله،معرفی دقیق مسآله،بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق،منظورتحقیق)
کودک آزاری جنسی؛عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا” کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائیکه این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود .نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و …. قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است.
ب : سوالات تحقیق
راه حل اساسی در رفع معضل کودک آزاری چیست ؟
نقش مدارس و مراکز در پیشگیری از این نوع جرم چیست ؟
پ: فرضیه های تحقیق
1-ایجاد مراکزی مستقل با تیم های مجرب آموزشی و نیز باتوجه به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است انجمن هایی مستقل در این خصوص فعالیت داشته باشند و رسانه های جمعی نیز نقش اساسی دارند .
به جهت اینکه این جرم بیشتر در خانه اتفاق می افتد مدرسه در جهت آگاهی دانش آموزان نقش موثری دارند و مشاور مدرسه می بایست ارتباط بهتری را با دانش آموزان در این خصوص با رازداری ویژه و جلب اعتماد بیشتر دانش آموزان برقرار کنند.
ت: اهداف و کاربردهای تحقیق
رفع خلل های حقوقی کودکان (کودک آزاری ) در قانون اساسی .
اهمیت کودک و ضرورت حفظ امنیت کودکان
ث: روش تحقیق
روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب مرتبط
ج : معرفی پلان و ساختارهای تحقیق
از آنجائیکه در قانون اساسی تبصره و بند قانونی محکم و متقنی نسبت به مسئله کودک آزاری جنسی نیست و حتی کودک آزاران مورد حمایت هستند نسبت به کودکی که مورد آزار قرار می گیرد بنابراین به جهت مشخص نبودن حد تنبیه وتادیب کودکان توسط والدین در قانون اهمیت وضرورت موضوع دوچندان میشود از آنجا که این امر پنهانی است آزارهای عاطفی و عواملی نظیر ضعف مذهبی،فقرمالی ومواد محرک در وقوع این جرم نقش اساسی دارند ضرورت توجه به این موضوع را از سوی ارگانها و مراکز مرتبط دوچندان می کند.
پیشینه تحقیق و جنبه نوآوری آن:
باتوجه به اهمیت سلامت جسمی و روانی اطفال در حمایت از آنان در برابر خشونتهای جنسی ، بررسی موضوع از بعد حمایت کیفری از اطفال در برابر اینگونه از خشونتها باتوجه به آسیب پذیر بودن این قشر از اجتماع دارای اهمیت شایانی است .
فصل اول
کلیات تحقیق
تعاریف
علل
پیامدها
مبحث اول تعاریف
گفتار اول ) طفل یا کودک در قوانین ایران :
در قلمرو حقوق جزا در مورد بزهکاری اطفال مطابق با ماده 49 قانون مجازات اسلامی سابق : « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند … » و تبصره 1 ماده فوق اشعار می دارد : « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد »
نشانه شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست . در واقع شارع اسلام با رسیدن به سن معین و بر اساس غلبه ،
فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه کافی تکامل یافته و از این رو او را بالغ به شمار می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید .و این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی برتری دارد . اما در سن بلوغ بین فقها اختلاف نظر شدید دیده می شود . اکثر فقهای امامیه ، به استناد پاره ای روایات ، سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری می دانند .
قانونی مدنی نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین مقرر داشته است : « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است »
در ارتباط با سن مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران نکات ذیل قابل توجه است :
تعیین سن 9 سال تمام قمری و 15 سال قمری برای دختران و پسران نه تنها با واقعیت های اجتماعی و جغرافیایی ایران مطابق نیست ، بلکه با واقعیت ها و یافته های روانشناختی و روانپزشکی نیز هماهنگی ندارد ، چرا که در تعیین سن مسئولیت کیفری قانونگذار به رشد روحی و روانی و قوای عقلی اطفال توجه کافی ننموده است . برای مسئول دانستن اطفال از نظر کیفری قبل از هر چیز باید توانایی درک و فهم عقلانی او را در تجاوز به قانون جزا مد نظر قرار داد .
قبل از انقلاب اسلامی اشخاص کمتر از 18 سال به سه گروه تقسیم می شدند :
اطفال کمتر از شش سال که مطلقاً مسئولیت کیفری نداشتند .
اطفال 6 تا 12 سال که در صورت ارتکاب جرم به اولیاء و سرپرستان قانونی و یا به یکی از موسسات و بنگاه های عمومی یا خصوصی از یک تا شش ماه سپرده می شدند.
اطفال بیش از 15 سال و کمتر از 18 این افراد در صورت ارتکاب جرم جنایی بجای اعدام و حبس ابد ، حداقل به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم می شدند .
اما قانونگذار پس از انقلاب با عدول از مسئولیت کیفری تدریجی با تعیین سن 9 سال و 15 سال ، در واقع مسئولیت کیفری جهشی اطفال را پذیرفته است . به محض رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی ، مسئولیت تام در خصوص جرمی که مرتکب شده است بر او بار می شود .
بنابراین ملاحظه می گردد که در عرصه حقوق کیفری و حقوق مدنی منظور از طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و حد بلوغ شرعی نیز که در قانون مدنی ذکر گردیده است 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می باشد .
گفتار دوم – کودک یا طفل بزه دیده :
با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران مشخص می گردد که در ارتباط با محدوده سنی طفل بزه دیده قانونگذار سه شیوه را بکار برده است :
الف – قوانینی هستند که در آنها به ذکر عناوین ، صغیر ، نابالغ ، طفل و کودک و امثال آن اکتفا گردیده و به سن خاصی اشاره نشده است. در اینگونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل در تبصره ماده 49 ق. م . ا و ماده 1210 ق. م ذکر گردیده است ، می توان افراد زیر 9 سال تمام قمری (دختران ) و زیر 15 سال قمری (پسران ) را طفل قلمداد کرد ، بدین ترتیب اگر قانون گذار حمایتی از اطفال به طور خاص نموده باشد این حمایت مختص افراد فوق خواهد بود .
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر طفل کسی بود که دارای 18 سال تمام نباشد مگر بعد از 15 سال تمام رشد او در محکمه اثبات می گردید و یا به عبارت دیگر هر غیر رشیدی که دارای 18 سال تمام نبود طفل محسوب می گردید .
به این ترتیب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پاین آمدن سن طفولیت بخش عظیمی از افراد که در واقع طفل محسوب می شدند ولی از نظر قانونی بزرگسال ، از حمایت های قانونی ویژه اطفال محروم گردیدند .
ب- دسته دوم قوانینی هستند که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر اشاره شود سن تصریح گردیده است .
بدین ترتیب و به عنوان اصل کلی چه در قلمرو بزهکاری و چه در عرصه بزه دیدگی اطفال « سن طفولیت » 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می باشد ، هر چند قانونگذار خواسته یا ناخواسته در برخی مواقع علاوه بر بی توجهی به معیار جنسیت افراد ، سن مذکور را تا حدودی بالا برده است .

ج- مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن ، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است . بر اساس ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 « کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند .
قانونگذار در قانون فوق هر چند به طور مستقیم افراد زیر 18 سال را طفل محسوب نکرده است اما با نگاهی به عنوان و سایر مواد مشخص می گردد که افراد زیر 18 سال طفل محسوب شده اند چرا که چندین بار از اصطلاح « کودکان و نوجوانان» استفاده شده است .
گفتار سوم -کودک آزاری :
آنچه که از تعاریف بر می آید اینست که کودک آزاری یا سوء استفاده از اطفال شامل افعال و ترک فعل هایی می شود که تمامیت جسمانی ، روانی ، جنسی ، اخلاقی و وضعیت اجتماعی کودک را در معرض خطر و آسیب های جدی قرار می دهند .
آزار و اذیت اطفال و سوء استفاده از آنها ممکن است بوسیله والدین یا دیگران صورت بگیرد قوانین کیفری غالباً بدون اینکه تعریفی از کودک آزاری ارائه نماید به تعیین مصادیق آزار کودکان و سوء استفاده از آنها پرداخته اند .
قبل از پیروزی انقلاب در قانون مجازات عمومی باب دوم به جنحه و جنایت نسبت به اطفال اختصاص داشت در این قانون مواد 195 الی 203 به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شده بود
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تعزیرات در سال1362 بخشی از آن تحت عنوان « جرایم علیه اشخاص و اطفال » تعدادی از جرایم علیه اطفال را مورد توجه قرار داد . در سال 1375 نیز با تصویب کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی عنوان فوق در فصل هفدهم این قانون حفظ گردید ، عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619 ، 631 ، 632 ، 633 به برخی جرایم علیه اطفال اختصاص داشت . قانونگذار چه قبل و چه بعد از انقلاب در قوانین کیفری نه تنها تعریف از کودک آزاری ارائه نداده است بلکه هیچ وقت درصدد احصای کامل جرایمی که ممکن است نسبت به اطفال واقع شوند بر نیامده است
در آذر ماه سال 1381 ، در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری قانونی با عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید . این قانون از جهت اینکه برای اولین بار اصطلاح « کودک آزاری » را وارد ادبیات حقوقی کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف آن و ذکر مصادیقش اقدام نمود ، بسیار حائز اهمیت می باشد
ماده 2 طرح فوق در تعریف کودک آزاری چنین مقرر می داشت : « هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شده و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد « ممنوع و مستوجب تعزیر است » بعد از تصویب نهایی قانون فوق در آذرماه 1381 تنها عبارت مستوجب تعزیر است از آخر ماده حذف گردید .
ماده 3 این طرح قبل از تصویب در مقام ذکر مصادیق کودک آزاری بیان می داشت : « اعمال زیر از مصادیق کودک آزاری شناخته می شوند :
نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمانی کودک
سوء استفاده از کودکان برای قاچاق
خرید و فروش کودکان و هر گونه بهره کشی و بکارگماری آنان به بهانه تامین معیشت
ممانعت از تحصیل
هر گونه تبعیض که منجر به صدمه روانی یا توقف رشد طبیعی کودک گردد و اعمالی از این قبیل که سبب سلب آزادی های شرعی و قانون شود .»
ماده 6 طرف فوق نیز سوء استفاده جنسی و اخلاقی و تشویق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *