تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی سازمانها عصر کامپیوتر را به سرعت پشت سر می‌گذارند و وارد عصر اطلاعات می‌شوند ، یعنی عصری که انقلاب…

دومشخصه اساسی برای الگوی DEA

دومشخصه اساسی برای الگوی DEA

دومشخصه اساسی برای الگوی (DEA) :استفاده ازالگوی تحلیل پوششی داده ها،برای ارزیابی نسبی واحدها، نیازمند تعیین دومشخصه اساسی،ماهیت الگووبازده به مقیاس الگومیباشد…

شاخصهای سلامت سازمان

شاخصهای سلامت سازمان

شاخصهای سلامت سازمان از آنجا که شناخت و دستیابی به شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان همواره مورد علاقه و توجه مدیران، مشاوران…

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می توان سادگی و…

پیاده‌سازی CRM

پیاده‌سازی CRM

پیاده‌سازی CRM با پیاده‌سازی یک راهبُرد سی.آر.ام سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های فروش، بازاریابی و سرویس‌دهی روی تمام نقاط تماس لمس مشتری را بهبود بخشند.توجه…