هنجارهای ذهنی در مورد چابکی

هنجارهای ذهنی در مورد چابکی

هنجارهای ذهنی در مورد چابکی نظر مثبت یا منفی اطرافیان فرد نسبت به چابکی و تشویق¬ها یا تحقیرهای ایشان می¬تواند بر رفتار…

رویکرد مبتنی بر منابع

رویکرد مبتنی بر منابع

رویکرد مبتنی بر منابع طرفداران این دیدگاه متعقدند که شرکت ها از نظر منابع نسبت به هم تفاوت های بنیادی دارند چرا…

اعتماد سازی

اعتماد سازی

اعتماد سازیافراد نمی توانند به اعتماد طرف دیگر صدمه وارد کنند . اعتماد باید بدست آید و در طول زمان توسعه پیدا…

مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها

مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها

مشکلات زنجیره تامین و منابع آنهادرجهان تجارت مثال¬های بی¬شماری از شرکت¬هایی که قادر نیستند به سطح تقاضای آن¬ها برسند و درنتیجه موجودی¬های…

تعاریف وفاداری

تعاریف وفاداری

تعاریف وفاداریوفاداری مفهوم کلیدی این پژوهش است. تعاریف زیادی از سوی نویسندگان مختلف برای وفاداری شده است. ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را…

مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مزایا و معایب اتوماسیون اداری:مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمانها، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن، مربوط…

عملکرد اعتباری بانک کشاورزی

عملکرد اعتباری بانک کشاورزی

عملکرد اعتباری بانک کشاورزیبانک کشاورزی به عنوان تأمین کننده تسهیلات مالی بخش کشاورزی هر ساله تسهیلات متنوعی را در قالب عقود اسلامی…