پیاده‌سازی CRM

پیاده‌سازی CRM

پیاده‌سازی CRM با پیاده‌سازی یک راهبُرد سی.آر.ام سازمان‌ها می‌توانند برنامه‌های فروش، بازاریابی و سرویس‌دهی روی تمام نقاط تماس لمس مشتری را بهبود بخشند.توجه…

اهمیت سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعیاز دوران گذشته توجه به سازمانها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحبنظران به نیازها و مسایل اجتماعی مرتبط…

تعاریف هوش رقابتی

تعاریف هوش رقابتی

  تعاریف هوش رقابتی تعاریف متعددی از هوش رقابتی توسط محققان و صاحبنظران ارائه شده است. اما تعریفی که پذیرش جهانی داشته…

رویکرد های رهبری تحول گرا

رویکرد های رهبری تحول گرا

رویکرد های رهبری تحول گرا:در این بخش تلاش می شود تا از میان تمامی نظراتی که در زمینه رهبری تحول گرا ارایه…