تلفن بانک

  یکی دیگر از خدمات نوین بانکداری در ایران تلفن بانک می باشد .مشتریان از طریق تلفن می توانند با بانک خود تماس گرفته  و […]

بانکداری کامپوتر شخصی[۱]

  بانکداری کامپیوتر شخصی از نیمه دوم سال ۱۹۸۰ در مالزی رواج پیدا کرد. بانکداری کامپیوتر شخصی عبارت است از اتصال کامپیوتر شخصی مشتریان به […]